Redigera PDF-formulär som är skapade i LiveCycle Designer

Dokumentet innehåller information om hur du redigerar XFA-formulär som är skapade i LiveCycle Designer. (Om du letar efter information om hur du redigerar text eller bilder i en PDF-fil eller en skannad PDF, klickar du på lämplig länk ovan.)
 

Redigera XFA-formulär

XFA-formulär som är skapade i LiveCycle Designer är interaktiva och dynamiska till sin natur. Adobe rekommenderar att du redigerar sådana PDF-formulär i samma applikation som de skapades i för att behålla formulärfälten och interaktiva objekt. Om du försöker redigera PDF-filen i Acrobat visas följande felmeddelande:

Fel vid redigering av ett XFA-formulär i Acrobat

I vissa formulär kan du inte lägga till anteckningar i Acrobat och du ser följande meddelande:

Varning när du lägger till anteckningar i ett XFA-formulär

Viktigt:

Om du redigerar ett XFA-formulär i Acrobat med ett sätt att kringgå problemet, kommer PDF-filen eller formuläret att platta ut och förlora alla formulärfält, lager, interaktiva objekt, knappar och eventuella JavaScript som används i formuläret.

Om du fortfarande vill redigera ett XFA-formulär i Acrobat följer du ett av nedanstående sätt att kringgå problemet.

Sätt att kringgå problemet 1: Spara formuläret som Encapsulated PostScript-fil

Att spara XFA-formuläret som .eps (Encapsulated PostScript)-fil plattar ut filen och tar bort lager, formulärfält och andra interaktiva objekt i filen.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat.

 2. Välj Fil > Spara som och välj mapp för att spara filen.

 3. För Spara som typ-format väljer du Encapsulated PostScript och klickar på Spara.

  Spara som Encapsulated PostScript-fil

 4. Öppna den sparade .eps-filen i Acrobat. Nu kan du redigera filen.

Sätt att kringgå problemet 2: Skriv ut formuläret till Adobe PDF-skrivare

Att skriva ut XFA-formuläret till Adobe PDF-skrivare plattar ut filen och tar bort lager, formulärfält och andra interaktiva objekt i filen.

 1. Öppna PDF-formuläret i Acrobat.

 2. Gå till Fil > Skriva ut eller klicka på ikonen Skrivare  i verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Skriva ut väljer du Adobe PDF som skrivare och klickar på Skriva ut.

 4. Ange ett namn på filen och klicka på Spara. PDF-filen är skapad, och den öppnas i Acrobat.

  Nu kan du redigera PDF-filen. Se Skapa ett formulär från ett befintligt dokument för information om hur du lägger till formulärfält i en PDF-fil.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?