Användarhandbok Avbryt

Redigera text i PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Det här dokumentet beskriver hur du lägger till eller ersätter text, korrigerar stavfel, ändrar teckensnitt och typsnitt, anpassar justering och ändrar storlek på text i en PDF. Se steg-för-steg-instruktionerna nedan.

Titta på en snabb videosjälvstudie och kom igång

Lägga till, ändra, formatera, ta bort eller markera text

När du lägger till text i en PDF-fil kommer Acrobat som standard att välja närliggande teckensnittsattribut för den nya texten. Detsamma gäller när du redigerar befintlig text i en PDF-fil och teckensnittet inte är tillgängligt i systemet. Då kommer som standard ett specifikt reservteckensnitt att användas för ett specifikt skript. Till exempel kommer teckensnittet Minion Pro att användas för Roman-skrivstilsteckensnitt. Detta standardbeteende kan leda till teckensnitt med inkonsekvent utseende i ett PDF-dokument. Om du vill göra det konsekvent för alla PDF-filer kan du välja ett specifikt teckensnitt för att både lägga till och redigera text med hjälp av teckensnittsalternativen i inställningarna för Innehållsredigering.

 1. I Acrobat väljer du Inställningar på menyn Redigera. Dialogrutan Inställningar visas.
  (Alternativt kan du trycka på Ctrl+K-tangenterna på Windows eller Kommando+K-tangenterna på macOS.)

 2. Klicka på Innehållsredigering under Kategorier i dialogrutan. Teckensnittsalternativen visas så som i skärmbilden nedan.

  Ändra standardteckensnitt för att lägga till och redigera text i en PDF-fil

 3. Välj ett lämpligt teckensnitt i listrutorna:

  • Standardteckensnitt för redigering
  • Standardteckensnitt för Lägg till text och teckenstorlek
 4. Klicka på OK för att spara ändringarna och stänga dialogrutan Inställningar.

När du redigerar text flödas texten i stycket om innanför textrutan för att ge plats åt ändringarna. Varje textruta är självständig, och när du infogar text i ett textblock flyttas inte en intilliggande textruta ned och texten flödar inte heller om till nästa sida.  

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

  Välj Verktyg, Redigera PDF, Redigera
  De streckade konturerna identifierar den text och de bilder som du kan redigera.

 2. Markera den text som du vill redigera. Textrutan blir blå när den markeras och ett rotationsverktyg visas överst i den markerade textrutan.

  Markera den text som du vill redigera

 3. Redigera texten genom att göra något av följande:
  • Skriv den nya texten som ska ersätta den markerade texten eller tryck på Delete för att ta bort den.
  • Om du vill rotera textrutan använder du rotationsverktyget överst i den markerade textrutan.
  • Hantera listobjekt med hjälp av listkontrollerna (punktlistor och numrerade) på panelen Format på höger sida. Du kan skapa listobjekt, konvertera ett stycke till ett listobjekt, konvertera ett listobjekt till ett stycke och konvertera från en listtyp till en annan.
  • Välj ett teckensnitt, en teckenstorlek eller andra formateringsalternativ i panelen Format på höger sida. Du kan också använda de avancerade formatalternativen, som radavstånd, teckenavstånd, vågrät skalförändring, linjebredd och färg.
  Formateringsalternativ
  Formateringsalternativ i den högra rutan

  Obs!

  På grund av juridiska skäl måste du ha köpt ett teckensnitt och installerat det på datorn för att kunna omarbeta text med det teckensnittet.

  Du kan bara redigera text om de teckensnitt som används för texten är installerade på datorn. Om teckensnittet inte finns på datorn, utan är inbäddat i PDF-dokumentet, kan du bara ändra färgen och teckenstorleken. Om teckensnittet inte är installerat eller inbäddat kan du inte redigera texten.

 4. Klicka utanför markeringen för att avmarkera den och börja om från början.
 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

  Välj Verktyg, Redigera PDF, Redigera
  De streckade konturerna identifierar den text och de bilder som du kan redigera.

 2. Markera den text som du vill ändra.

 3. I panelen Format på höger sida väljer du ett teckensnitt, en teckenstorlek eller andra formateringsalternativ. Du kan också använda de avancerade formatalternativen, som radavstånd, teckenavstånd, vågrät skalförändring, linjebredd och färg.

  Formateringsalternativ
  Formateringsalternativ i den högra rutan

  Obs!

  På grund av juridiska skäl måste du ha köpt ett teckensnitt och installerat det på datorn för att kunna omarbeta text med det teckensnittet.

  Du kan bara redigera text om de teckensnitt som används för texten är installerade på datorn. Om teckensnittet inte finns på datorn, utan är inbäddat i PDF-dokumentet, kan du bara ändra färgen och teckenstorleken. Om teckensnittet inte är installerat eller inbäddat kan du inte redigera texten.

 4. Klicka utanför markeringen för att avmarkera den och börja om från början.

Du kan lägga till eller infoga ny text i en PDF-fil med något av de teckensnitt som har installerats på datorn.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Lägg till text .

  Verktyget Lägg till text
  Öppna en PDF-fil och välj Verktyg > Redigera PDF > Lägg till text.

 2. Dra för att definiera bredden på det textblock som du vill lägga till.
 3. För lodrät text högerklickar du i textrutan och väljer Använd lodrät textriktning.

 4. Verktyget Lägg till text identifierar automatiskt följande textegenskaper för texten i närheten av där du klickade:

  • Teckensnittsnamn, storlek och färg
  • Tecken-, stycke- och radavstånd
  • Vågrät skalförändring

  Dessa textegenskaper används automatiskt på den text du lägger till där du klickade.

  Du kan ändra textegenskaperna med alternativen under Format i den högra rutan.

 5. Skriv texten.
 6. Dra ett markeringshandtag för att ändra storlek på textrutan.
 7. Placera pekaren över markeringsramen (undvik markeringshandtagen) för att flytta textrutan. Dra rutan till den nya platsen när pekaren ändras till en flyttningspekare . Håll ned Skift-tangenten när du drar om du vill bevara justeringen mot de andra listobjekten.

Du kan flytta eller rotera textrutor på en sida. Verktyget Redigera text & bilder visar varje textrutas kontur, så det är tydligt vilken text som påverkas. Redigeringar begränsas till den aktuella sidan. Du kan inte dra ett textblock till en annan sida eller flytta eller rotera enskilda tecken eller ord inom en textruta. Du kan däremot kopiera textrutor och klistra in dem på en annan sida.

När du ändrar storlek på en textruta flödar texten om inom den nya textrutan. Det påverkar inte textens storlek. Precis som med andra textredigeringar gäller storleksändringen bara den aktuella sidan. Texten flödar inte om till nästa sida.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Klicka på den textruta som du vill flytta, rotera eller ändra storlek på.
  Markera den text som du vill redigera
  En begränsningsram med markeringshandtag omger textrutan som du klickade på.

 3. Gör något av följande:

  Flytta

  Placera pekaren över markeringsramen (undvik markeringshandtagen). Dra rutan till önskad plats när pekaren ändras till en flyttningspekare . Håll ned Skift-tangenten när du drar för att begränsa rörelsen lodrätt eller vågrätt.

  Flytta textruta

  Rotera

  Klicka på och håll i Rotationspekaren medan du drar i den riktning du vill att den ska rotera.

  Rotera textruta

  Ändra storlek

  Placera pekaren över något av de cirkelformade markeringshandtagen och dra i handtaget för att ändra storlek på textblocket.

  Ändra storlek på textrutan

Om du vill märka upp markerad text med färgmarkeringar, genomstrykningar eller understrykningar använder du verktyget Kommentera. Den faktiska texten ändras inte i PDF-filen. Dessa markeringar anger bara var och hur texten ska redigeras i källfilen. Mer information finns i Markera, stryka över eller stryka under text.

Du kan använda antecknings- och ritmarkeringsverktygen för att lägga till kommentarer. Kommentarer är anteckningar och ritningar som meddelar idéer eller ger feedback för PDF-dokument. Du kan skriva ett textmeddelande med anteckningsverktyget. Du kan också använda ritverktyget för att lägga till en linje, en cirkel eller annan form och sedan skriva ett meddelande i motsvarande snabbfönster. Du hittar mer information i Använda antecknings- och ritmarkeringsverktyg för att lägga till kommentarer i PDF-filer.

Du kan lägga till objekt i en numrerad lista eller punktlista, skapa listobjekt, konvertera ett stycke till ett listobjekt, konvertera ett listobjekt till ett stycke och konvertera från en listtyp till en annan.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

  Obs!

  Acrobat identifierar stycken och listor separat. Därför kan både stycket och listan visas i samma begränsningsram när du redigerar. När du har sparat den ändrade filen och öppnar den igen visas stycken och listobjekt i separata begränsningsramar.

 2. Gör följande:

  Lägga till eller ta bort objekt från en numrerad lista eller punktlista:

  • Du kan lägga till eller ta bort objekt på alla kapslade nivåer i listan med samma välbekanta kontroller som du använder i MS Office. Tryck till exempel på Retur i slutet av ett listobjekt för att infoga en ny rad. Tryck på Backsteg för att ta bort den nya raden och placera pekaren i slutet av föregående listobjekt igen.

  Skapa en numrerad lista eller punktlista:

  1. Placera markören i dokumentet där du vill lägga till listan.
  2. Välj lämplig listtyp (punkter eller siffror) under Format i den högra rutan.

  Konvertera ett stycke till ett listobjekt:

  • Placera markören i stycket och välj därefter lämplig listtyp (punktlista eller numrerad) under Format i den högra rutan.

  Konvertera ett listobjekt till ett stycke:

  1. Markera alla objekt i listan. Lämplig listtyp markeras under Format i den högra rutan.
  2. Klicka på den markerade listtypen.

  Konvertera från en listtyp till en annan:

  1. Placera markören på listobjektet eller markera alla objekt i listan.
  2. Välj lämplig listtyp (punkter eller siffror) under Format i den högra rutan.
  Formateringsalternativ
  Formateringsalternativ i den högra rutan

  Obs!

  Du kan också använda tangentbordet när du vill lägga till ett listobjekt. Du kan till exempel skriva bokstaven ”a” följd av avslutande parentes ”)” före ett stycke och sedan ett blanksteg. Då läggs en numrerad lista till som börjar med ”a)”.

Redigera ett PDF-formulär

Du kan använda verktygen för Fyll i och signera för att lägga till text och andra symboler i formuläret. Instruktioner finns i Fylla i och signera PDF-formulär.

Du kan skapa, distribuera, spåra, fylla i och signera PDF-formulär med hjälp av Acrobat. Mer information finns i hjälpen till PDF-formulär.

Rotera, flytta, ta bort, extrahera eller numrera om PDF-sidor

Du kan enkelt ordna sidor i en PDF-fil om du har behörighet att redigera PDF-filen. Mer information finns i Rotera, flytta, ta bort, extrahera eller numrera om PDF-sidor.

Uppdatera sidhuvuden, sidfötter, bakgrund eller vattenstämplar

I Acrobat kan du lägga till ett sidhuvud och en sidfot i en hel PDF-fil. Sidhuvuden och sidfötter kan innehålla ett datum, automatisk sidnumrering, Bates-nummer för juridiska dokument eller titel och författarens namn. Mer information finns i Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-filer.

Du kan selektivt lägga till en bakgrund på endast specifika sidor eller sidintervall i en eller flera PDF-filer. En PDF-fil stödjer endast en bakgrund per sida, men bakgrunderna kan variera från sida till sida. Mer information finns i Lägga till bakgrunder till PDF-filer.

En vattenstämpel är en text eller en bild som visas antingen framför eller bakom befintligt dokumentinnehåll. Du kan t.ex. lägga till vattenstämpeln ”Konfidentiellt” till sidor med känslig information. Du kan lägga till flera vattenstämplar i en eller flera PDF-filer, men du måste lägga till varje vattenstämpel separat. Mer information finns i Lägga till vattenstämplar i PDF-filer.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto