Korrigera, uppdatera och lägg enkelt till text i PDF-filer. Flöda om stycken och korrigera stavfel, utan att gå tillbaka till det ursprungliga källdokumentet. Använd verktyget Lägg till text för att fylla i icke-interaktiva PDF-formulär.

Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat DC och Acrobat 2017. Se hjälpen i Acrobat XI om du använder Acrobat XI.

Redigera text i en PDF-fil

Med verktyget Redigera text och bilder kan du ersätta, redigera och lägga till text i en PDF-fil. Du kan korrigera stavfel, ändra teckensnitt och teckenstorlek, ändra justering, lägga till upphöjd och nedsänkt text samt ändra storlek på text eller stycken.

Verktyget Redigera text och bilder
Öppna en PDF-fil i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera.

Du redigerar en PDF-fil en sida i taget. Om du behöver utföra mer omfattande redigering eller göra globala formateringsändringar i hela dokumentet redigerar du originaldokumentet. Om originalet inte är tillgängligt kan du spara PDF-filen som ett Microsoft Word-dokument eller en PowerPoint-presentation. Redigera och skapa sedan om PDF-filen.

Videosjälvstudie: Redigera text och bilder i PDF-filer med Acrobat

Lär dig hur du redigerar text och bilder i PDF-filer med Acrobat på datorn och redigerar PDF-filer på mobila enheter med en Acrobat Pro-prenumeration.

Video (05:07) | Med Matthew Pizzi (enkel utbildning)

Redigera eller formatera text i en PDF-fil

När du redigerar text flödas texten i stycket om innanför textrutan för att ge plats åt ändringarna. Varje textruta är självständig, och när du infogar text i ett textblock flyttas inte en intilliggande textruta ned och texten flödar inte heller om till nästa sida.  

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

  Välj Verktyg, Redigera PDF, Redigera
  Konturer identifierar den text och de bilder som du kan redigera.

 2. Markera den text som du vill redigera.
 3. Redigera texten genom att göra något av följande:
  • Skriv den nya texten som ska ersätta den markerade texten eller tryck på Ta bort för att ta bort den.
  • Hantera listobjekt med listreglagen (punkter och nummer) under Format i den högra rutan. Du kan skapa nya listobjekt, konvertera ett stycke till ett listobjekt, konvertera ett listobjekt till ett stycke och konvertera från en listtyp till en annan.
  • Välj ett teckensnitt, en teckenstorlek och andra formateringsalternativ under Format i den högra rutan. Du kan också använda de avancerade formatalternativen, som radavstånd, teckenavstånd, vågrät skalförändring, linjebredd och färg.
  Formateringsalternativ
  Formateringsalternativ i den högra rutan

  Obs!

  På grund av juridiska skäl måste du ha köpt ett teckensnitt och installerat det på datorn för att kunna omarbeta text med det teckensnittet.

  Du kan bara redigera text om de teckensnitt som används för texten är installerade på datorn. Om teckensnittet inte finns på datorn, utan är inbäddat i PDF-dokumentet, kan du bara ändra färgen och teckenstorleken. Om teckensnittet inte är installerat eller inbäddat kan du inte redigera texten. 

 4. Klicka utanför markeringen för att avmarkera den och börja om från början.

Lägga till eller redigera en numrerad lista eller punktlista

Du kan lägga till objekt i en numrerad lista eller punktlista, skapa nya listobjekt, konvertera ett stycke till ett listobjekt, konvertera ett listobjekt till ett stycke och konvertera från en listtyp till en annan.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

  Obs!

  Acrobat identifierar stycken och listor separat. Därför kan både stycket och listan visas i samma begränsningsram när du redigerar. När du har sparat den ändrade filen och öppnar den igen, visas stycken och listobjekt i separata begränsningsramar.

 2. Gör följande:

  Lägga till eller ta bort objekt från en numrerad lista eller punktlista:

  • Du kan lägga till eller ta bort objekt på alla kapslade nivåer i listan med samma välbekanta kontroller som du använder i MS Office. Tryck till exempel på Retur i slutet av ett listobjekt för att infoga en ny rad. Tryck på Backsteg för att ta bort den nya raden och placera pekaren i slutet av föregående listobjekt igen.

  Skapa en numrerad lista eller punktlista:

  1. Placera markören i dokumentet där du vill lägga till den nya listan.
  2. Välj lämplig listtyp (punkter eller siffror) under Format i den högra rutan.

  Konvertera ett stycke till ett listobjekt:

  • Placera markören i stycket och välj därefter lämplig listtyp (punktlista eller numrerad) under Format i den högra rutan.

  Konvertera ett listobjekt till ett stycke:

  1. Markera alla objekt i listan. Lämplig listtyp markeras under Format i den högra rutan.
  2. Klicka på den markerade listtypen.

  Konvertera från en listtyp till en annan:

  1. Placera markören på listobjektet eller markera alla objekt i listan.
  2. Välj lämplig listtyp (punkter eller siffror) under Format i den högra rutan.
  Formateringsalternativ
  Formateringsalternativ i den högra rutan


  Obs!

  Du kan också använda tangentbordet när du vill lägga till ett listobjekt. Du kan till exempel skriva bokstaven "a" följd av avslutande parentes ")" före ett stycke och sedan ett blanksteg. Då läggs en numrerad lista till som börjar med "a)".

Lägga till ny text i en PDF-fil

Du kan lägga till eller infoga ny text i en PDF-fil med något av de teckensnitt som har installerats på datorn.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Lägg till text .

  Verktyget Lägg till text
  Öppna en PDF-fil och välj Verktyg > Redigera PDF > Lägg till text.

 2. Dra för att definiera bredden på det textblock som du vill lägga till.
 3. För lodrät text högerklickar du i textrutan och väljer Använd lodrät textriktning.

 4. Verktyget Lägg till text identifierar automatiskt följande textegenskaper för texten i närheten av där du klickade:

  • Teckensnittsnamn, storlek och färg
  • Tecken-, stycke- och radavstånd
  • Vågrät skalförändring

  Dessa textegenskaper används automatiskt på den text du lägger till där du klickade.

  Du kan ändra textegenskaperna med alternativen under Format i den högra rutan.

 5. Skriv texten.
 6. Dra ett markeringshandtag för att ändra storlek på textrutan.
 7. Placera pekaren över markeringsramen (undvik markeringshandtagen) för att flytta textrutan. Dra rutan till den nya platsen när pekaren ändras till en flyttningspekare . Håll ned Skift-tangenten när du drar om du vill bevara justeringen mot de andra listobjekten.

Flytta, rotera eller ändra storlek på en textruta

Du kan flytta eller rotera textrutor på en sida. Verktyget Redigera text & bilder visar varje textrutas kontur, så det är tydligt vilken text som påverkas. Redigeringar begränsas till den aktuella sidan. Du kan inte dra ett textblock till en annan sida eller flytta eller rotera enskilda tecken eller ord inom en textruta. Du kan däremot kopiera textrutor och klistra in dem på en annan sida.

När du ändrar storlek på en textruta flödar texten om inom den nya textrutan. Det påverkar inte textens storlek. Information om hur du ändrar teckenstorleken finns i Redigera eller formatera text i en PDF-fil. Precis som med andra textredigeringar gäller storleksändringen bara den aktuella sidan. Texten flödar inte om till nästa sida.

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Klicka på den textruta som du vill flytta, rotera eller ändra storlek på.
  Flytta, rotera eller ändra storlek på en textruta
  En begränsningsram med markeringshandtag omger textrutan som du klickade på.

 3. Gör något av följande:

  Flytta

  Placera pekaren över markeringsramen (undvik markeringshandtagen). Dra rutan till den nya platsen när pekaren ändras till en flyttningspekare . Håll ned Skift-tangenten när du drar för att begränsa rörelsen lodrätt eller vågrätt.

  Flytta textruta

  Rotera

  Placera pekaren precis utanför ett markeringshandtag. När pekaren ändras till en rotationspekare  drar du den i önskad rotationsriktning.

  Rotera textruta

  Ändra storlek

  Placera pekaren över ett markeringshandtag. Dra i handtaget för att ändra storlek på textblocket när pekaren ändras till en pekare för storleksändring .

  Ändra storlek på textrutan

Lägga till, redigera eller flytta text på icke-interaktiva formulär eller vid signering

Företagens egna PDF-versioner av pappersblanketter saknar ibland interaktiva formulärfält (kallas "platta formulär"). Använd verktyget Lägg till text i verktygsfältet Kommentar för att fylla i icke-interaktiva formulär eller för att lägga till text i dokument som du måste signera. Text som läggs till med det här verktyget är i själva verket en kommentar och påverkar inte det ursprungliga PDF-dokumentet.

Lägga till text i ett icke-interaktivt PDF-dokument (platt formulär)

 1. Välj Verktyg > Kommentar > Lägg till textkommentar .

 2. Klicka där du vill lägga till texten.

 3. Välj färg, teckensnitt och teckenstorlek för den text som du vill lägga till i verktygsfältet Textegenskaper.

  Verktygsfältet Textegenskaper
  Verktygsfältet Textegenskaper

  Obs!

  Om du inte ser verktygsfältet Textegenskaper kan du klicka på textegenskapsikonen i verktygsfältet för kommentarer eller trycka på CTRL+E.

 4. Skriv texten. Tryck på Retur om du vill lägga till en andra rad.

Redigera text i ett icke-interaktivt PDF-dokument (platt formulär)

Om du vill ändra textegenskaperna markerar du den text som du vill redigera. Du kan använda följande verktyg i verktygsfältet Textegenskaper:

Verktygsfältet Textegenskaper
Använd de olika alternativen i verktygsfältet när du vill ändra textegenskaperna

Obs!

Om du inte ser verktygsfältet Textegenskaper kan du klicka på textegenskapsikonen i verktygsfältet för kommentarer eller trycka på CTRL+E.

 • Välj ett teckensnitt på menyn Teckensnitt.
 • Välj en teckenstorlek på snabbmenyn.
 • Välj en färg på menyn Textfärg.
 • Om du vill ändra radavståndet klickar du på Öka teckenavstånd eller Minska teckenavstånd.

Flytta eller ändra storlek på text i ett icke-interaktivt PDF-dokument (platt formulär)

Om du vill flytta eller ändra storlek på ett textblock väljer du Verktyg > Kommentar > Kommentarlista (i den högra rutan). Klicka på kommentaren som innehåller den text du vill flytta eller ändra storlek på i kommentarlistan. Dra textblocket eller ett av dess hörn när markeringsramen visas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy