Användarhandbok Avbryt

Skapa ett formulär från grunden i Acrobat

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Det här dokumentet beskriver hur du skapar ett grundläggande formulär från grunden i Acrobat. (Klicka på lämplig länk ovan för mer information om PDF-formulär.)

 

Så här skapar du ett formulär från grunden

Du kan starta med en tom PDF-fil, lägga till text och etiketter i PDF-filen och därefter lägga till formulärfält för att slutföra formuläret.

 1. I Acrobat väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Välj Skapa nytt och klicka på Starta.

  Spara PDF-filen: i det övre vänstra hörnet av Acrobat-fönstret klicka du på Spara-ikonen, väljer den plats där du vill spara filen, namnger filen och klickar därefter på Spara.

  Skapa ett formulär från grunden

  Obs!

  Uppdatera Acrobat om alternativet Skapa nytt inte visas. Om du vill uppdatera automatiskt via Acrobat väljer du Hjälp > Leta efter uppdateringar och slutför sedan uppdateringen genom att följa instruktionerna i uppdateringsfönstret.

 3. Klicka på Lägg till text i verktygsfältet och skriv där du vill lägga till text eller annan information i ditt formulär.

  Lägg till text

 4. Om du vill lägga till en logotyp eller bild i formuläret, väljer du verktyget Lägg till bild i verktygsfältet, väljer bilden, klickar på OK och placerar den därefter på önskad plats. Justera storlek eller plats på bilden enligt behov.

  Lägg till bild

  Nedan är ett exempelformulär med etiketter som skapats med verktygen Lägg till text och Lägg till bild.

  Lägga till etiketter och logotyp till formuläret

 5. Om du vill ändra text eller bilder klickar du på Redigera i verktygsfältet. Alla text- och bildfält är aktiverade för redigering.  

  Använd redigeringsverktyget när du vill ändra text eller bilder

 6. Lägg till fält med formulärfältsverktygen i verktygsfältet. Ta bort, ändra storlek på eller ordna om fälten efter behov. Så här lägger du till ett fält:

  1. I verktygsfältet klickar du på verktyget som motsvarar fälttypen, eller högerklickar var som helst i formuläret och väljer verktyget.
  2. Klicka på önskad plats i formuläret för att placera det markerade fältet.
  3. Ange fältegenskaperna. Fältegenskaperna varierar baserat på typen av formulärfält.

  Medan du lägger till fält, kan du klicka på Förhandsgranska för att se hur de ser ut. Klicka på Redigera för att gå tillbaka till redigeringsläge.

  Nedanstående skärmbild visar exemplet med formuläret för semesteransökan i redigeringsläge och förhandsgranskningsläge.

  Formulärfält i redigeringsläge
  Formulärfält i redigeringsläge

  Formulärfält i förhandsgranskningsläge
  Formulärfält i förhandsgranskningsläge

 7. När du är klar med att lägga till formulärfält, sparar du formuläret.

  Mer information om formulärfält och hur du anger deras egenskaper finns i nästa avsnitt.

Så här lägger du till formulärfält, åtgärdsknappar, beräkningar, datum och tid eller en Skicka-knapp i ditt formulär

 • Vilka olika formulärfält kan jag använda i ett PDF-formulär?
  Du kan använda textrutor, listmenyer, alternativknappar, kryssrutor, listrutor med mera. Definiera fältets beteende genom att ange formulärfältsegenskaper som storleksändring av text, datumfält, beräkningar eller aktivering av anpassade script. Läs mer.
 • Hur lägger jag till en knapp för att rensa eller återställa i mitt formulär?
  Knappen Rensa eller Återställ formulär tar bort data som användaren redan angett i formuläret. Du kan också ställa in återställningsknappen så att bara vissa fält rensas. Läs mer.
 • Hur lägger jag till en Skicka-knapp i mitt formulär?
  När du distribuerar ett formulär kontrollerar Acrobat automatiskt formuläret. Om det inte hittar en skickaknapp, lägger det automatiskt till en Skicka formulär-knapp i dokumentets meddelandefält. Användarna kan klicka på knappen Skicka formulär för att skicka det ifyllda formuläret tillbaka till dig. Läs mer.
 • Kan jag lägga till åtgärdsknappar i ett PDF-formulär?
  Ja, du kan lägga till åtgärdsknappar i ett formulär för att öppna filer, spela upp ljud eller videoklipp, skicka data till webbservrar med mera. Läs mer.
 • Hur ändrar jag storleken på formulärfälten?
  Dra i kanthandtaget för att ändra storlek på fältet manuellt. Du kan också ändra storlek på formulärfältet med en pixel eller till en viss dimension. Läs mer.
 • Hur flyttar jag fält i ett PDF-formulär?
  Du kan flytta formulärfält genom att helt enkelt dra dem. Läs mer.
 • Varför kopieras formulärets data när ett fält fylls i?
  Om du kopierar formulärfält och klistrar in dem i samma formulär, delar fälten namn och egenskaper med den kopierade cellen. Lös problemet genom att dubbelklicka på fältet för att öppna fönstret Egenskaper. Ändra fältets namn på fliken Allmänt. Upprepa det här steget för alla kopierade fält. Läs mer.
  Var med i diskussionerna på Adobes forum .
PDF-formulärfält

 • Hur använder jag grundläggande beräkningar i PDF-formulär?
  Beräkningar som summa, produkt, medelvärde, minimum och maximum kan göras med hjälp av fördefinierade beräkningar. Läs mer.
 • Hur lägger man till en funktionsbeskrivning i ett formulärfält?
  Dubbelklicka på ett valt formulärfält för att öppna fönstret Egenskaper. Skriv en instruktionstext i rutan Funktionsbeskrivning på fliken Allmänt. Läs mer.
 • Hur skapar man ett flytande textfält?
  Dubbelklicka på ett valt textfält för att öppna fönstret Egenskaper. Välj Flerradig text och Bläddra lång text på fliken Allmänt. Läs mer.
 • Hur gör man ett fält obligatoriskt eller icke-obligatoriskt?
  Dubbelklicka på ett valt formulärfält för att öppna fönstret Egenskaper. Välj Obligatoriskt på fliken Allmänt för att göra fältet obligatoriskt. Om du vill att fältet ska vara valfritt, avmarkerar du Obligatoriskt. Läs mer.

 • Hur gör man ett fält skrivskyddat?
  Dubbelklicka på ett valt formulärfält för att öppna fönstret Egenskaper. Välj Skrivskyddat på fliken Allmänt. Läs mer.
 • Hur lägger jag till ett streckkodsfält?
  Välj VerktygFörbered formulär i Acrobat. Klicka på streckkodsikonen () i verktygsfältet och placera den i ditt formulär. Läs mer.
 • Hur lägger jag till ett datum- och tidsfält?
  När du skapar ett formulär i Acrobat väljer du ikonen Datumfält i verktygsfältet. Välj sedan den plats i dokumentet där du vill placera fältet. Läs mer.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto