Användarhandbok Avbryt

Skapa och distribuera PDF-formulär

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Konvertera enkelt ett skannat pappersformulär eller ett enkelt formulär som har skapats i Microsoft Word, Excel eller något annat program till ett intelligent PDF-formulär.

Skapa ett formulär från grunden

Du kan starta med en tom PDF-fil, lägga till text och etiketter i PDF-filen och därefter lägga till formulärfält för att slutföra formuläret. Mer information finns i Så här skapar du ett formulär från grunden.

Skapa ett formulär från ett befintligt dokument

När du konverterar ett befintligt dokument till ett PDF-formulär lägger Acrobat automatiskt till interaktiva fält i formuläret. Du kan sedan redigera formuläret för att lägga till specialiserade formulärfält, till exempel listrutor eller knappar.

 1. På startsidan i Acrobat väljer du Visa alla verktyg > Förbered ett formulär.

 2. Välj något av följande alternativ:

  Välj en fil

  Konverterar ett befintligt elektroniskt dokument (till exempel Word, Excel eller PDF) till ett interaktivt PDF-formulär. Välj en fil och välj Öppna.

  Skanna ett dokument

  Skannar ett pappersformulär och konverterar det till ett interaktivt PDF-formulär.

  Starta från en tom sida

  Börja skapa ett formulär från grunden med en tom sida. Mer information finns i Så här skapar du ett formulär från grunden.

 3. Om du vill att andra ska signera formuläret, markerar du kryssrutan Detta dokument kräver signaturer.

  Obs!

  Automatisk identifiering för formulärfält är som standard . Välj länken Ändra och välj önskade inställningar om du vill ändra detta. Mer information finns i Formulärinställningar.  

 4. Välj Skapa formulär.

  Formuläret skapas i Acrobat och öppnas i läget redigering. Den vänstra rutan visar verktyg för formulärfält för att lägga till ytterligare fält och redigera formuläret. Den högra rutan visar en lista med befintliga formulärfält (om det finns några).

  Verktygsfältet Förbered formulär

 5. Granska formulärfälten som Acrobat har skapat. Lägg till fält med formulärfältsverktygen i verktygsfältet. Ta bort, ändra storlek på eller ordna om fälten efter behov. Du kan lägga till alla nedanstående typer av formulärfält:

  Text

  Lägg till text i PDF-dokumentet.

  Textfält

  Här kan användaren skriva text, t ex namn, adress eller telefonnummer.

  Bildfält

  Lägger till ett bildfält. Låter användaren bläddra fram och välja bilden som ska läggas till i PDF-dokumentet.

  Kryssruta

  Gör det möjligt för användaren att välja ja eller nej för enskilda alternativ. Om formuläret innehåller flera kryssrutor kan användaren normalt markera valfritt antal.

  Alternativknapp

  Visa en grupp med alternativ. Användaren kan bara välja ett alternativ. Alla alternativknappar med samma namn fungerar som en grupp.

  Listruta

  Här kan användaren välja ett alternativ i en lista eller skriva ett värde. Du kan ange en formulärfältsegenskap som gör det möjligt för användaren att ange ett anpassat värde.

  Listruta

  Visa en lista med alternativ som användaren kan välja. Du kan ställa in en formulärfältsegenskap som gör det möjligt för användaren att välja flera alternativ i listan genom att Skift-klicka.

  Knapp

  Utför en åtgärd på användarens dator, t.ex. öppnar en fil, spelar upp ljud eller skickar data till en webbserver. Knapparna kan anpassas med bilder, text och visuella ändringar som utlöses av musåtgärder.

  Datumfält

  Låter användaren ange ett datum i PDF-dokumentet.

  Fält för e-signatur

  Här kan användaren underteckna ett PDF-dokument elektroniskt med en digital signatur.

  Streckkod

  Koda indata från valda fält och visa informationen som ett visuellt mönster som kan tolkas av avkodningsprogramvara eller -maskinvara (säljs separat).

 6. Om du vill ändra befintlig text eller befintliga bilder väljer du bakåtknappen ( < ) för att gå till verktyget Redigera. Alla text- och bildfält är aktiverade för redigering. 

 7. Klicka på knappen Förhandsgranska till vänster när du vill testa formuläret. Genom att förhandsgranska ett formulär kan du se formuläret så som det kommer att se ut för mottagaren av formuläret och ger dig en möjlighet att kontrollera att det är korrekt. Om du förhandsgranskar ett formulär kan du välja knappen Avsluta förhandsgranskning för att gå tillbaka till redigeringsläge.

 8. Spara formuläret när du är klar med ändringarna. Då kan du Skicka eller Dela formuläret med de avsedda mottagarna.

Du kan läsa mer om att distribuera formulär och samla in svar i Distribuera PDF-formulär eller webbformulär.  

Ge Reader-användare behörighet att spara formulärdata

Användare av Acrobat Reader och tidigare versioner kan normalt inte spara ifyllda kopior av de formulär som de fyller i. Du kan dock utöka behörigheten för en PDF-fil för att tillåta att dessa användare sparar formulärdata. Om du har Acrobat Pro kan du inkludera ytterligare funktioner för Acrobat Reader-användare, som att lägga till text i formulär som inte är interaktiva.

Obs!

Till skillnad från tidigare versioner av Reader, innehåller Reader XI och senare versioner både verktyget Lägg till text och möjligheten att spara formulärdata. Acrobat-användare kan skriva i ej ifyllbara formulär, lägga till kommentarer och signera PDF-filer digitalt utan särskilda behörigheter.

 1. Öppna en enskild PDF-fil eller förhandsgranska en PDF-komponentfil i en PDF-portfölj.

 2. Välj hamburgermenyn   (Windows) eller menyn Arkiv (macOS) och sedan Spara som annan > Utökad PDF i Reader och välj något av följande alternativ:

  Aktivera kommentering och mätning

  (Acrobat Pro) Tillåter att användare kan lägga till kommentarer och komma åt objektdata, mått och geospatiala verktyg.

  Aktivera fler verktyg (bl.a. för att fylla i och spara formulär)

  Tillåter att användare sparar data som de har angett i interaktiva eller ifyllbara formulär.

Kommentarer om att spara ifyllda formulär lokalt

I både Acrobat Standard och Acrobat Pro kan användare av Adobe Reader 8 eller senare fylla i och spara PDF-formulär lokalt. Observera följande två punkter om hur du använder Reader Extensions-funktionerna för att spara PDF-formulär lokalt (s.k. utökade dokument):

Antalet distribuerade utökade dokument

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kund kan skicka ett utökat dokument till ett obegränsat antal mottagare för ifyllning. En Acrobat-kund kan t.ex. publicera en tom formulärmall på en webbsida där användarna kan fylla i och spara PDF-dokumentet lokalt. Ett obegränsat antal personer kan få tillgång till mallen. Dessutom kan Acrobat-användare samla in  ett obegränsat antal svar från det ifyllda formuläret.

Antal mottagare av det utökade dokumentet

Om du använder Acrobat Standard eller Acrobat Pro kan du skicka ett utökat dokument till ett obegränsat antal mottagare. Acrobat-användare kan skicka ett obegränsat antal kopior av det utökade dokumentet till ett obegränsat antal mottagare och samla in ett obegränsat antal svar från det ifyllda formuläret.

Lägga till JavaScript i formulär

Med JavaScript-språket kan du skapa interaktiva webbsidor. Adobe har förbättrat JavaScript så att du enkelt kan integrera interaktivitet i PDF-formulär. Oftast används JavaScript i Acrobat-formulär vid dataformatering, databeräkning, datavalidering och tilldelning av åtgärder. I Windows kan du dessutom konfigurera Adobe PDF-formulär så att de ansluter direkt till databaser via ODBC (Open Database Connection).

Obs!

Om du skapar dynamiska formulär måste du tänka på att Acrobat Reader inte har stöd för vissa anpassade JavaScript-skript. Formuläret kanske inte fungerar korrekt när det visas i Acrobat Reader, om inte extra användningsbehörighet läggs till i PDF-dokumentet.

Ytterligare resurser

Mer information om Acrobat JavaScript finns i följande resurser:

Distribuera (skicka) formulär till mottagare

Distribuera PDF-formulär eller webbformulär

När du har skapat ett formulär väljer du en metod för att skicka det till mottagarna.

 1. Välj Skicka i det nedre högra hörnet av den vänstra rutan.

 2. Flera olika meddelanden kan visas, exakt vilka beror på vad formuläret innehåller. Följ instruktionerna på skärmen efter behov och spara formuläret.

 3. Välj en distributions- och insamlingsmetod:

  E-post

  Samla in svar i e-postinkorgen.

  Intern server

  Distribuera och samla in svar på en intern server, till exempel SharePoint eller Nätverksmapp. Mer information finns i Ange en server.

 4. Välj Fortsätt och följ sedan instruktionerna på skärmen för att distribuera formuläret.

 5. Om du väljer att samla svar i din inkorg gör du något av följande:
  • Ange e-postadresser (åtskilda med semikolon) eller välj e-postadresser från adressboken genom att klicka på knappen Till.
  • Redigera standardmeddelandet.
  • Välj alternativet Samla in namn och e-post från mottagare för att göra en optimal spårning. Mottagarna uppmanas att tillhandahålla sina namn och e-postadresser när de skickar in formuläret. Detta garanterar att du i spåraren ser exakt vem som har och inte har svarat, och när de har gjort det.
  • Avmarkera det här alternativet om du vill kunna ta emot anonyma sändningar, eller om du inte bryr dig om den här spårningsnivån.
  Obs!

  Om du inte känner till mottagarnas e-postadresser skriver du din egen e-postadress. En länk skickas till formuläret, som du kan skicka med e-post till mottagarna efter behov.

Om du vill spåra statusen för det distribuerade formuläret klickar du på Spåra nederst till höger i den högra rutan. Mer information finns i Om formulärspåraren.

Distribuera Adobe Acrobat Sign-formulär

När du har skapat ett Acrobat Sign-formulär kan du använda Acrobat Sign-tjänsten när du vill skicka det till mottagarna, som fyller i och signerar det.

 1. I det globala fältet väljer du Signera > Begär e-signaturer.

 2. Skriv e-postadresserna till de personer du vill ska signera dokumentet i dialogrutan Signera. Lägg till ett meddelande, om det behövs. Välj sedan Ange plats för signatur.

 3. Välj Skicka.

  Du kommer att få ett e-postmeddelande från Acrobat Sign där det framgår vilka dokument som skickades till den första användaren för signering. Den första användaren får även ett e-postmeddelande om att signera dokumentet. När användaren lägger till sin signatur i signaturfältet och sedan väljer knappen Klicka för att underteckna skickas dokumentet till nästa användare för signering, och så vidare.

  Alla får en kopia av det signerade dokumentet och filen lagras säkert i Adobe Cloud.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?