Användarhandbok Avbryt

Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Adobe Acrobat har kraftfulla verktyg och funktioner för att redigera PDF-bilder och -text. Redigeringsmöjligheterna är dock begränsade jämfört med en dedikerad ordbehandlare.

Det kan ibland vara en utmaning att redigera formaterad text eftersom layouten kan ändra sig på sätt som man inte önskar sig. I så fall måste användarna justera formateringen manuellt. 

Dessutom är Acrobat främst avsett för PDF-filer och har begränsade bildredigeringsmöjligheter. Du kan behöva andra bildredigeringsverktyg för att förfina bilder innan du infogar dem i en PDF-fil. Om du redigerar och lägger till högupplösta foton kan PDF-filen öka i storlek, vilket kan leda till sämre prestanda eller problem när du delar filen med andra.

När du redigerar text kan du också stöta på problem med teckensnitt. Om det ursprungliga teckensnittet inte är tillgängligt på ditt system, ersätter Acrobat det med ett liknande teckensnitt. Det kan förändra textens utseende och känsla. Innan du infogar bilder i en PDF ska du optimera bildernas storlek och upplösning då det hjälper till att minska filstorleken och förbättrar prestanda.

När du redigerar text ska du hålla dig till de tillgängliga teckensnitten eller bädda in teckensnitt i PDF-filen för att säkerställa enhetligt utseende och känsla på olika enheter och system. Adobe Acrobat tillhandahåller verktyg som kan skapa tillgängliga PDF-filer, med funktioner såsom att lägga till alternativ text till bilder, tagga innehåll på rätt sätt och säkerställa korrekt läsordning. Utnyttja funktionerna för att göra dina dokument mer tillgängliga.

Den här artikeln innehåller stegvisa instruktioner för att lägga till, ändra storlek på, flytta eller ersätta bilder och objekt i en PDF-fil med Acrobat.

Lägg till och ändra bilder

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj sedan Redigera en PDF-fil > Bild.

  Lägg till en bild på en PDF-fil

 2. I dialogrutan väljer du den bildfil som du vill infoga.

 3. Välj var du vill infoga bilden eller välj dra för att ändra storlek på den när du infogar.

  En kopia av bildfilen visas på sidan, med samma upplösning som i den ursprungliga filen.

 4. När bilden har lagts till kan du vidta någon av följande åtgärder:

  • För att flytta bilden håller du muspekaren över bilden, trycker och håller ned flyttikonen och drar sedan bilden till önskad plats. 
  • Om du vill ändra storlek på bilden markerar du den, håller ned i handtagen för storleksändring av hörnen och drar sedan i eller utanför handtagen för att minska eller förstora bildstorleken. 
  Obs!

  Om du markerar flera objekt kan du flytta eller ändra storlek på dem tillsammans. Om du vill markera flera objekt ska du hålla Skift-tangenten nedtryckt och sedan klicka på objekten ett efter ett.

 5. Om du vill justera bilden ytterligare väljer du Bild från den vänstra panelen och sedan från under Justera objekt I panelen Redigera väljer du något av följande verktyg:

  • Vänd vertikalt: vänder bilden vertikalt, på den horisontella axeln.
  • Vänd horisontellt: vänder bilden horisontellt, på den vertikala axeln.
  • Rotera åt vänster: roterar den valda bilden 90° moturs.
  • Rotera åt höger: roterar den valda bilden 90° medurs.
  • Beskär bild: beskär eller klipper ut den valda bilden. Dra ett markeringshandtag för att beskära bilden.
  • Ersätt bild: för att ersätta den markerade bilden med en bild som du väljer.
  •  Justera objekt: om du vill justera flera objekt på en sida – vänster, vertikalt-mittpunkt, höger, överkant, horisontellt, mitten och nederkant.
   När du justerar objekt i förhållande till varandra utefter kanterna förblir ett av objekten stationärt. Till exempel gör vänsteralternativet att de vänstra kanterna på de markerade objekten justeras gentemot objektet längst till vänster.
  • Ordna objekt: för att flytta en bild eller ett objekt framför eller bakom andra element. Du kan skjuta ett objekt framåt eller bakåt på bara en nivå. Du kan också skicka det till fram- eller baksidan av elementens staplingsordning på sidan.
  Obs!

  Placera pekaren precis utanför ett markeringshandtag om du vill rotera den markerade bilden manuellt. När pekaren ändras till en rotationspekaredrar du i den riktning du vill att den ska rotera.

Lägg till objekt i PDF-filer

 1. Öppna en PDF-fil och välj sedan Redigera en PDF-fil från menyn Alla verktyg.

  Från den vänstra panelen väljer du Mer under Lägg till innehåll för att expandera menyn och välja önskat verktyg.

 2. Så här lägger du till en knapp:

  1. I menyn till vänster väljer du Knapp.
  2. När knappkoordinaterna visas flyttar du musen till önskad plats och placerar knappen.
  3. Ange ett namn på knappen i dialogrutan som visas.
  4. Om du vill ändra knappens egenskaper dubbelklickar du på knappen och väljer egenskaper efter behov i dialogrutan som visas.
 3. Så här lägger du till en video:

  1. I menyn till vänster väljer du Video.
  2. Dra markören till dokumentet där du vill lägga till videon.
  3. I dialogrutan Infoga video som visas bläddrar du till och markerar den videofil som du vill lägga till.
  4. Välj OK.
 4. Så här lägger du till ljud i PDF-filen:

  1. I menyn till vänster väljer du Ljud.
  2. Dra markören över den text eller bild som du vill lägga till ljud i.
  3. I dialogrutan Infoga ljud som visas bläddrar du till och väljer den ljudfil som du vill lägga till.
  4. Välj OK.
 5. Så här lägger du till 3D-media i videon:

  1. I menyn till vänster väljer du 3D-media.
  2. När knappkoordinaterna visas flyttar du musen till önskad plats och placerar knappen.
  3. Bläddra till och välj filen i dialogrutan som visas.
  4. Välj Ok.

Redigera en bild utanför Acrobat

Du kan redigera en bild eller grafik med ett annat program, som Photoshop, Illustrator eller Microsoft® Paint. När du sparar bilden uppdateras PDF-filen automatiskt med ändringarna. Vilka program som visas på menyn Redigera med beror på vad du har installerat och vilken typ av bild eller grafik du har valt. Du kan också ange vilket program du vill använda.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat, välj Redigera och markera sedan bilden eller objektet.

  Obs!

  Markera flera objekt om du vill redigera dem tillsammans i samma fil. Om du vill redigera alla bilder och objekt på sidan väljer du Markera allt på snabbmenyn.

 2. Under Justera objekt i panelen Redigera väljer du Redigera med och väljer sedan en redigerare.

  Om du vill välja en annan redigerare än de som visas på menyn väljer du Öppna med, letar reda på programmet och väljer Öppna.

  Obs!

  Om du får ett meddelande med frågan om du vill konvertera till ICC-profiler, väljer du Konvertera inte. Om bildfönstret visar ett schackrutigt mönster när det öppnas betyder det att bilddata inte kunde läsas.

 3. Gör önskade ändringar i programmet. Tänk på följande:

  • Om du ändrar bildens mått kanske inte bilden justeras korrekt i PDF-dokumentet.
  • Information om genomskinlighet behålls bara för masker som angivits som indexvärden i en indexerad färgrymd.
  • Om du arbetar i Photoshop måste du förenkla bilden.
  • Bildmasker stöds inte.
  • Om du ändrar bildläget medan du redigerar bilden kan du förlora värdefull information som bara kan tillämpas i det ursprungliga läget.
 4. I redigeringsprogrammet väljer du Fil > Spara. Objektet uppdateras automatiskt och visas i PDF-dokumentet när du lägger Acrobat överst.

  Obs!

  Om bilden är i ett format som kan hanteras av Photoshop 6.0 eller senare, sparas den redigerade bilden tillbaka i PDF-dokumentet. Men om bilden är i ett format som inte stöds, hanterar Photoshop bilden som en generisk PDF-bild. Den redigerade bilden sparas på disken i stället för i PDF-filen.

Exportera PDF-bilder till ett annat format

Du kan spara alla sidor (all text, alla bilder och alla vektorobjekt på en sida) i ett bildformat. Välj Konvertera > Exportera PDF till > Bildformat > [Image Type]. Du kan också exportera varje bild i en PDF-fil till en separat bildfil.

Mer information finns i Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat.


Prova de här PDF-verktygen online: Konvertera PDF-fil till JPG.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online