Användarhandbok Avbryt

Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Det här dokumentet beskriver hur du lägger till, ändrar storlek, flyttar eller ersätter bilder och objekt i en PDF med Acrobat. (Om du letar efter information om hur du redigerar eller formaterar text i en PDF eller redigerar en skannad PDF kan du klicka på lämplig länk ovan.)

Placera en bild eller ett objekt i en PDF-fil

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Lägg till bild .

  Verktyget Redigera text och bilder

 2. Leta reda på bildfilen som du vill använda i dialogrutan Öppna.

 3. Markera bildfilen och klicka på Öppna.

 4. Klicka där du vill placera bilden eller klicka och dra om du vill ändra storlek på bilden när du placerar den.

  En kopia av bildfilen visas på sidan, med samma upplösning som i den ursprungliga filen.

 5. Använd begränsningsramens handtag för att ändra storlek på bilden eller verktygen på den högra panelen under Objekt för att vända, rotera eller beskära bilden.

Flytta eller ändra storlek på en bild eller ett objekt

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj lämpligt verktyg beroende på vad du vill flytta:

  Bild: Välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera . När du håller markören över en bild som du kan redigera visas bildikonen i det övre vänstra hörnet.

  Interaktiva objekt: Om du vill redigera formulärfält, knappar eller andra interaktiva objekt väljer du Verktyg > Multimedia > Markera objekt .

 2. Gör något av följande:
  • Flytta bilden eller objektet genom att dra den/det till önskad plats. Du kan inte dra bilder eller objekt till en annan sida (du kan i stället klippa ut och klistra in dem på en ny sida). För att begränsa rörelserna uppåt, nedåt, åt höger eller vänster ska du hålla skifttangenten nedtryckt och sedan dra objektet.
  • Om du vill ändra storlek på bilden eller objektet markerar du den/det och drar sedan i ett handtag. Om du vill bevara det ursprungliga höjd-/breddförhållandet ska du hålla skifttangenten nedtryckt och dra i handtaget.
  Obs!

  Om du markerar flera objekt kan du flytta eller ändra storlek på dem tillsammans. Om du vill markera flera objekt ska du hålla skifttangenten nedtryckt och sedan klicka på objekten ett efter ett.

Rotera, vända, beskära eller ersätta en bild

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Markera bilden (eller bilderna) genom att klicka på dem.

 3. Klicka på något av följande verktyg under Objekt på den högra panelen:

  Vänd lodrätt vänder bilden lodrätt, längs en vågrät axel.

  Vänd vågrätt vänder bilden vågrätt, längs en lodrät axel.

  Rotera motsols roterar den markerade bilden nittio grader motsols.

  Rotera medsols roterar den markerade bilden nittio grader medsols.

  Beskär bild beskär den markerade bilden. Dra i ett markeringshandtag för att beskära bilden.

  Ersätt bild ersätter den markerade bilden med en bild som du väljer. Leta upp den nya bilden i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna.

Obs!

Placera pekaren precis utanför ett markeringshandtag om du vill rotera bilden manuellt. När markören ändras till rotationspekaren , ska du dra åt det håll som du vill rotera.

Flytta en bild eller ett objekt framför eller bakom andra element

Med alternativen för att ordna kan du flytta en bild eller ett objekt framför eller bakom andra element. Du kan flytta ett objekt en nivå framåt eller bakåt eller skicka det längst fram (överst) eller längst bak (underst) bland elementen på sidan.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Markera objektet (eller objekten) genom att klicka på dem.

 3. Klicka på Ordna under Objekt på den högra panelen och välj önskat alternativ.

  Du kan också högerklicka på objektet (eller objekten), peka på Ordna och sedan välja önskat alternativ.

  Obs!

  För komplexa sidor, där det är svårt att markera objekt, kan det vara enklare att ändra ordningen med fliken Innehåll. (Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Innehåll.)

Justera bilder eller objekt

Med alternativen Justera objekt    på den högra panelen kan du exakt justera flera objekt på en sida åt vänster, lodrätt i mitten, åt höger, överst, vågrätt genom mitten och längst ned.

När du justerar objekt i förhållande till varandra efter deras kanter förblir ett av objekten stationärt. Med alternativet Vänster justerar du till exempel vänsterkanterna på de markerade objekten efter vänsterkanten på det objekt som är längst till vänster. Objektet längst till vänster förblir stationärt, och de andra objekten justeras i förhållande till det.

Alternativet Centrera vågrätt justerar de markerade objekten vågrätt genom mitten på objekten och alternativet för lodrät centrering justerar de markerade objekten lodrätt genom mitten på objekten. Objekten justeras längs en vågrät eller lodrät linje, som representerar medelvärdet för deras ursprungliga positioner. Ett objekt kan förbli stationärt om det redan justerats efter den vågräta eller lodräta linjen.

Beroende på vilket justeringsalternativ du väljer kan objekten flyttas rakt uppåt, nedåt, till vänster eller till höger och de kan även överlappa ett annat objekt som redan finns på platsen. Om du ser en överlappning kan du ångra justeringen.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Markera objektet (eller objekten) genom att hålla skifttangenten nedtryckt och sedan klicka på objekten ett efter ett.

 3. Klicka på Justera objekt under Objekt på den högra panelen och välj önskat justeringsalternativ.

  Du kan också högerklicka på objektet (eller objekten), peka på Justera objekt på snabbmenyn och sedan välja önskat justeringsalternativ på undermenyn.

Redigera en bild utanför Acrobat

Du kan redigera en bild med ett annat program, till exempel Photoshop, Illustrator eller Microsoft Paint. När du sparar bilden uppdateras PDF-filen automatiskt med ändringarna. Vilka program som visas på menyn Redigera med beror på vad du har installerat och vilken typ av bild du har valt. Du kan också ange vilket program som du vill använda.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Markera bilden eller objektet.
  Obs!

  Markera flera objekt om du vill redigera dem tillsammans i samma fil. Om du vill redigera alla bilder och objekt på sidan högerklickar du på sidan och väljer Markera allt.

 3. Klicka på Redigera med under Objekt på den högra panelen och välj ett redigeringsprogram.

  Om du vill välja en annan redigerare än de som visas på menyn väljer du Öppna med, letar reda på programmet och klickar på Öppna.

  Obs!

  Om du får ett meddelande med frågan om du vill konvertera till ICC-profiler, väljer du Konvertera inte. Om bildfönstret visar ett schackrutigt mönster när det öppnas, innebär det att alla bilddata inte kunde läsas.

 4. Gör önskade ändringar i det externa redigeringsprogrammet. Tänk på följande begränsningar:
  • Om du ändrar bildens mått kanske inte bilden justeras korrekt i PDF-dokumentet.
  • Information om genomskinlighet behålls bara för masker som angivits som indexvärden i en indexerad färgrymd.
  • Om du arbetar i Photoshop måste du förenkla bilden.
  • Bildmasker kan inte hanteras.
  • Om du ändrar bildläget medan du redigerar bilden kan du förlora värdefull information som bara kan tillämpas i det ursprungliga läget.
 5. I redigeringsprogrammet väljer du Arkiv > Spara. Objektet uppdateras automatiskt och visas i PDF-dokumentet när du lägger Acrobat överst.

  Obs!

  Om bilden är i ett format som kan hanteras av Photoshop 6.0 eller senare, sparas den redigerade bilden tillbaka i PDF-dokumentet. Men om bilden är i ett format som inte kan hanteras, behandlas den av Photoshop som en allmän PDF-bild och den redigerade bilden sparas på disken i stället för i PDF-dokumentet.

Exportera bilder i en PDF-fil till ett annat format

Du kan spara varje sida (all text, alla bilder och vektorbaserade objekt på en sida) till ett bildformat med Arkiv > Exportera till > Bild > [Bildtyp]. Du kan också exportera varje bild i en PDF-fil till en separat bildfil.

Mer information finns i Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto