Det här dokumentet beskriver hur du lägger till, ändrar storlek, flyttar eller ersätter bilder och objekt i en PDF med Acrobat DC. (Om du letar efter information om hur du redigerar eller formaterar text i en PDF eller redigerar en skannad PDF kan du klicka på lämplig länk ovan.)

Obs! Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat DC och 2017. Om du använder Acrobat XI, se hjälpen för Acrobat XI.
 

Videosjälvstudie: Redigera text och bilder i PDF-filer med Acrobat

Lär dig hur du redigerar text och bilder i PDF-filer med Acrobat på datorn och redigerar PDF-filer på mobila enheter med en Acrobat Pro-prenumeration.

Video (05:07) | Med Matthew Pizzi (enkel utbildning)

Placera en bild eller ett objekt i en PDF-fil

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Lägg till bild .

  Verktyget Redigera text och bilder
 2. Leta reda på bildfilen som du vill använda i dialogrutan Öppna.

 3. Markera bildfilen och klicka på Öppna.

 4. Klicka där du vill placera bilden eller klicka och dra om du vill ändra storlek på bilden när du placerar den.

  En kopia av bildfilen visas på sidan, med samma upplösning som i den ursprungliga filen.

 5. Använd begränsningsramens handtag för att ändra storlek på bilden eller verktygen på den högra panelen under Objekt för att vända, rotera eller beskära bilden.

Flytta eller ändra storlek på en bild eller ett objekt

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj lämpligt verktyg beroende på vad du vill flytta:

  Bild: Välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera . När du håller markören över en bild som du kan redigera visas bildikonen i det övre vänstra hörnet.

  Interaktiva objekt: Om du vill redigera formulärfält, knappar eller andra interaktiva objekt väljer du Verktyg > Multimedia > Markera objekt .

 2. Gör något av följande:
  • Flytta bilden eller objektet genom att dra den/det till önskad plats. Du kan inte dra bilder eller objekt till en annan sida (du kan i stället klippa ut och klistra in dem på en ny sida). För att begränsa rörelserna uppåt, nedåt, åt höger eller vänster ska du hålla skifttangenten nedtryckt och sedan dra objektet.
  • Om du vill ändra storlek på bilden eller objektet markerar du den/det och drar sedan i ett handtag. Om du vill bevara det ursprungliga höjd-/breddförhållandet ska du hålla skifttangenten nedtryckt och dra i handtaget.

  Obs!

  Om du markerar flera objekt kan du flytta eller ändra storlek på dem tillsammans. Om du vill markera flera objekt ska du hålla skifttangenten nedtryckt och sedan klicka på objekten ett efter ett.

Rotera, vända, beskära eller ersätta en bild

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Markera bilden (eller bilderna) genom att klicka på dem.

 3. Klicka på något av följande verktyg under Objekt på den högra panelen:

  Vänd lodrätt vänder bilden lodrätt, längs en vågrät axel.

  Vänd vågrätt vänder bilden vågrätt, längs en lodrät axel.

  Rotera motsols roterar den markerade bilden nittio grader motsols.

  Rotera medsols roterar den markerade bilden nittio grader medsols.

  Beskär bild beskär den markerade bilden. Dra i ett markeringshandtag för att beskära bilden.

  Ersätt bild ersätter den markerade bilden med en bild som du väljer. Leta upp den nya bilden i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna.

Obs!

Placera pekaren precis utanför ett markeringshandtag om du vill rotera bilden manuellt. När markören ändras till rotationspekaren ska du dra åt det håll som du vill rotera.

Flytta en bild eller ett objekt framför eller bakom andra element

Med alternativen för att ordna kan du flytta en bild eller ett objekt framför eller bakom andra element. Du kan flytta ett objekt en nivå framåt eller bakåt eller skicka det längst fram (överst) eller längst bak (underst) bland elementen på sidan.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Markera objektet (eller objekten) genom att klicka på dem.

 3. Klicka på Ordna under Objekt på den högra panelen och välj önskat alternativ.

  Du kan också högerklicka på objektet (eller objekten), peka på Ordna och sedan välja önskat alternativ.

  Obs!

  För komplexa sidor, där det är svårt att markera objekt, kan det vara enklare att ändra ordningen med fliken Innehåll. (Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Innehåll.)

Justera bilder eller objekt

Med alternativen Justera objekt  på den högra panelen kan du exakt justera flera objekt på en sida åt vänster, lodrätt i mitten, åt höger, överst, vågrätt genom mitten och längst ned.

När du justerar objekt i förhållande till varandra efter deras kanter förblir ett av objekten stationärt. Med alternativet Vänster justerar du till exempel vänsterkanterna på de markerade objekten efter vänsterkanten på det objekt som är längst till vänster. Objektet längst till vänster förblir stationärt, och de andra objekten justeras i förhållande till det.

Alternativet Centrera vågrätt justerar de markerade objekten vågrätt genom mitten på objekten och alternativet för lodrät centrering justerar de markerade objekten lodrätt genom mitten på objekten. Objekten justeras längs en vågrät eller lodrät linje, som representerar medelvärdet för deras ursprungliga positioner. Ett objekt kan förbli stationärt om det redan justerats efter den vågräta eller lodräta linjen.

Beroende på vilket justeringsalternativ du väljer kan objekten flyttas rakt uppåt, nedåt, till vänster eller till höger och de kan även överlappa ett annat objekt som redan finns på platsen. Om du ser en överlappning kan du ångra justeringen.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Markera objektet (eller objekten) genom att hålla skifttangenten nedtryckt och sedan klicka på objekten ett efter ett.

 3. Klicka på Justera objekt under Objekt på den högra panelen och välj önskat justeringsalternativ.

  Du kan också högerklicka på objektet (eller objekten), peka på Justera objekt på snabbmenyn och sedan välja önskat justeringsalternativ på undermenyn.

Redigera en bild utanför Acrobat

Du kan redigera en bild med ett annat program, till exempel Photoshop, Illustrator eller Microsoft Paint. När du sparar bilden uppdateras PDF-filen automatiskt med ändringarna. Vilka program som visas på menyn Redigera med beror på vad du har installerat och vilken typ av bild du har valt. Du kan också ange vilket program som du vill använda.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Redigera PDF > Redigera .

 2. Markera bilden eller objektet.

  Obs!

  Markera flera objekt om du vill redigera dem tillsammans i samma fil. Om du vill redigera alla bilder och objekt på sidan högerklickar du på sidan och väljer Markera allt.

 3. Klicka på Redigera med under Objekt på den högra panelen och välj ett redigeringsprogram.

  Om du vill välja en annan redigerare än de som visas på menyn väljer du Öppna med, letar reda på programmet och klickar på Öppna.

  Obs!

  Om du får ett meddelande med frågan om du vill konvertera till ICC-profiler, väljer du Konvertera inte. Om bildfönstret visar ett schackrutigt mönster när det öppnas, innebär det att alla bilddata inte kunde läsas.

 4. Gör önskade ändringar i det externa redigeringsprogrammet. Tänk på följande begränsningar:
  • Om du ändrar bildens mått kanske inte bilden justeras korrekt i PDF-dokumentet.
  • Information om genomskinlighet behålls bara för masker som angivits som indexvärden i en indexerad färgrymd.
  • Om du arbetar i Photoshop måste du förenkla bilden.
  • Bildmasker kan inte hanteras.
  • Om du ändrar bildläget medan du redigerar bilden kan du förlora värdefull information som bara kan tillämpas i det ursprungliga läget.
 5. I redigeringsprogrammet väljer du Arkiv > Spara. Objektet uppdateras automatiskt och visas i PDF-dokumentet när du lägger Acrobat överst.

  Obs!

  Om bilden är i ett format som kan hanteras av Photoshop 6.0 eller senare, sparas den redigerade bilden tillbaka i PDF-dokumentet. Men om bilden är i ett format som inte kan hanteras, behandlas den av Photoshop som en allmän PDF-bild och den redigerade bilden sparas på disken i stället för i PDF-dokumentet.

Exportera bilder i en PDF-fil till ett annat format

Du kan spara varje sida (all text, alla bilder och vektorbaserade objekt på en sida) till ett bildformat med Arkiv > Exportera till > Bild > [Bildtyp]. Du kan också exportera varje bild i en PDF-fil till en separat bildfil.

Mer information finns i Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy