I den här artikeln beskrivs hur du redigerar skannade PDF-filer i Acrobat DC. (Om du letar efter information om hur du redigerar text, bilder eller objekt i en PDF kan du klicka på lämplig länk ovan.)
 

Acrobat kan enkelt konvertera skannade dokument till redigerbara PDF-filer. När du öppnar ett skannat dokument för redigering kör Acrobat automatiskt optisk teckenidentifiering (OCR) i bakgrunden och konverterar dokumentet till en redigerbar bild och text med korrekt identifierade teckensnitt i dokumentet. Dessutom visas i det övre högra hörnet ett meddelande med information om det identifierade OCR-språket. Det pekar dessutom på knappen Inställningar så att du kan ändra OCR-språket om du så önskar.

Som standard konverteras endast den aktuella sidan till redigerbar text i stället för hela dokumentet. När du förflyttar dig mellan sidorna är det sidan som går att redigera som visas.

Obs! Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat DC och 2017. Om du använder Acrobat XI, se hjälpen för Acrobat XI.
 

Videosjälvstudie: redigera skannade dokument

Lär dig hur du konverterar ett skannat dokument till en redigerbar PDF-fil i ett enda steg med Acrobat.

Video (02:32) | Av Matthew Pizzi (train simple)

Redigera text i ett skannat dokument

 1. Öppna den skannade PDF-filen i Acrobat.

 2. Välj Verktyg > Redigera PDF. OCR-inläsningar tillämpas automatiskt på dokumentet och det konverteras till en fullt redigerbar kopia av PDF-filen.

  Obs!

  Ett meddelande visas i det övre högra hörnet med information om det identifierade OCR-språket. Klicka på Inställningarna i meddelandet eller i den högra rutan för att ändra språket. Mer information om olika alternativ finns i Alternativ för att redigera skannade dokument nedan.

 3. Klicka på textelementet som du vill redigera och börja skriva. Den nya texten matchar utseendet på det ursprungliga teckensnittet i den skannade bilden.

 4. Välj Arkiv > Spara som och ange ett nytt namn för det redigerbara dokumentet.

Alternativ för att redigera skannade dokument

När du öppnar ett skannat dokument för redigering visas två skanningsspecifika alternativ i den högra rutan under Skannade dokument:

Alternativ för att redigera skannade dokument
Alternativ för att redigera skannade dokument

●   Inställningar: Här visas alternativ för att välja OCR-språk, använda systemteckensnitt och för att göra alla sidor redigerbara samtidigt. Mer information finns i Inställningar – OCR-språk, systemteckensnitt och alla sidor redigerbara.

●   Identifiera text: Gör det möjligt att växla mellan redigeringslägena text-till-bild och bild-till-text. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk OCR för skannade dokument.


Inställningar – OCR-språk, Använd systemteckensnitt och Gör alla sidor redigerbara

Använd inställningarna för att ändra OCR-språk, välja om du vill använda systemteckensnitt och göra alla sidor redigerbara samtidigt. Klicka på Inställningar under Skannade dokument i den högra rutan. I dialogrutan visas följande tre inställningar:

Inställningar för att redigera skannade dokument
Inställningar för att redigera skannade dokument

 • Identifiera text på (OCR-språk): Som standard hämtas OCR-språket från standardspråket.
 • Använd tillgängligt systemteckensnitt: Om det här alternativet är markerat, vid skanning till redigerbar text, visas den konverterade texten i ett teckensnitt som är installerat på systemet och som är det mest närliggande till det ursprungliga teckensnittet på den skannade sidan.
 • Gör alla sidor redigerbara: Om det här alternativet är markerat konverteras alla sidor i det aktuella dokumentet till redigerbar text i ett och samma steg. Detta är ett relativt sett långsammare alternativ. Använd bara det här alternativet om du vill redigera alla sidor eller konvertera alla sidor till redigerbar text.

Till att börja med är språket inställt på standardspråket och de andra alternativen är inaktiverade. Ändringar av dessa inställningar är beständiga och tillämpas när du aktiverar redigeringsläget (Verktyg > Redigera PDF).

Stänga av eller inaktivera automatisk OCR för skannade dokument

OCR är aktiverat som standard. När du öppnar ett skannat dokument för att redigera det konverteras den aktuella sidan till redigerbar text. Beroende på om du vill konvertera skannade dokument till redigerbar text eller inte kan du inaktivera/aktivera alternativet för automatisk OCR.

Så här inaktiverar du automatisk OCR:

 • Avmarkera kryssrutan Identifiera text i det högra fönstret. Från och med nästa gång du öppnar Acrobat körs inte längre någon automatisk OCR med konvertering av skannade dokument till redigerbar text.
Inaktivera automatisk OCR
Alternativ till att inaktivera automatisk OCR

Så här aktiverar du automatisk OCR:

 • Markera kryssrutan Identifiera text i det högra fönstret. Från och med nästa gång du öppnar Acrobat körs automatisk OCR med konvertering av skannade dokument till redigerbar text.
Aktivera automatisk OCR
Alternativ att aktivera automatisk OCR

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy