Redigera PDF-filer med Acrobat

Läs om hur du redigerar text, bilder och objekt i en PDF eller skannad PDF. Du kan även läsa om vad du ska göra om en PDF är lösenordsskyddad eller digitalt signerad. Välj vad du vill göra:

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Det går inte att redigera en PDF

Går det inte att redigera en PDF-fil? Installera Acrobat på enheten och gör det till standardprogram för PDF-visning. Läs mer >

Redigera text i en PDF-fil: Lägg till eller ersätt text, korrigera stavfel, ändra teckensnitt och typsnitt, anpassa justering och ändra storlek på text. Läs mer >

Redigera ett PDF-formulär som skapats med LifeCycle Designer

Redigera en skyddad PDF: Vissa funktioner är begränsade i skyddade PDF-filer och signerade PDF-filer är låsta för att förhindra ändringar. Läs mer >

Redigera text eller bilder i en skannad PDF-fil

Redigera en skannad PDF: Förvandla dina skannade dokument till redigerbara PDF-filer och redigera text och bilder. Läs mer >

Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil: Lägg till, ändra storlek, flytta, rotera, justera, beskär eller byt bilder och objekt. Läs mer >

Redigera en säker eller lösenordsskyddad PDF-fil

Redigera ett PDF-formulär som skapats i LiveCycle Designer: XFA-formulär kan inte redigeras i Acrobat utan förlust av interaktivitet. Läs mer >

Har du fortfarande frågor? Skicka dina frågor till Acrobats forum och få svar från experter.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?