Du kan snabbt dela en länk till ett PDF-dokument med andra för granskning eller kommentering. Dokumentet delas som en länk och öppnas i en webbläsare, oberoende av enhet. Dokumentet lagras säkert i Adobe Document Cloud. Mottagare får ett e-postmeddelande med en länk, och de kan klicka på länken för att visa och kommentera dokumentet i en webbläsare. Ingen inloggning krävs.

Dela PDF-dokument

Öppna en PDF i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. Delningsverktygen visas i det övre högra hörnet av verktygsfältet.

Verktyg för att dela PDF-filer

Du kan dela en PDF-fil med någon av följande metoder:

En anonym eller offentlig länk gör filerna tillgängliga för alla som klickar på länken. Detaljerad spårningsinformation är inte tillgänglig för filer som delas med hjälp av offentliga länkar.

 1. Klicka på ikonen Dela en länk till den här filen ().

  Dela en länk till filen
 2. Den delade länken genereras omedelbart. Du behöver inte vänta på att filen ska överföras till molnet. Reglaget Tillåt kommentarer är aktiverat som standard. Om du endast vill dela filen för visning, klickar du på reglaget för att stänga av kommentarer. Klicka på Kopiera länk och dela länken med mottagarna.

  Kopiera länk och dela

Detaljerad spårningsinformation är inte tillgänglig för filer som delas som bilagor.

 1. Klicka på ikonen Skicka fil med e-post ().

  Skicka din PDF-fil med e-post
 2. Gör något av följande i dialogrutan Skicka med e-post:

  • Välj Outlook om det är ditt standardprogram för e-post.
  • Välj Webbpost i listrutan och välj sedan Lägg till Gmail. Ange din e-postadress och klicka på OK. Ange lösenordet när du uppmanas till det.
  • Välj Webbmail och välj sedan Lägg till annan för en e-postadress som du använder. Ange e-postadress, lösenord, IMAP- och SMTP-inställningar i dialogrutan Lägg till webbpostkonto och klicka på Lägg till.

  Reglaget Bifoga en länk är aktiverat som standard. En delad skrivskyddad länk till PDF-filen kommer att läggas till i e-postmeddelandet. Om du vill bifoga PDF-filen istället för länken, klickar du på reglaget för att inaktivera det.

 3. Klicka på Nästa. Ange mottagarens e-postadress och skicka.

Detaljerad spårningsinformation är tillgänglig för filer som delas med hjälp av en personlig länk.

 1. Klicka på ikonen Dela den här filen med andra ().

  Bjud in personer för att visa eller kommentera
 2. Fälten Namn och Meddelande är likadana som de du använder när du skickar e-post och visas för mottagarna på samma sätt. Ange önskad information och klicka sedan på Skicka.

  Mottagarna får ett e-postmeddelande som meddelar dem om att filen delas med dem.

Mottagarupplevelse

Mottagarna får ett e-postmeddelande som meddelar dem om att filen delas med dem. E-postmeddelandet innehåller knappen Öppna och en länk till det delade dokumentet. Att klicka på länken eller knappen öppnar dokumentet i en webbläsare. Mottagare kan även hämta dokumentet om så krävs.

 Se skärmbilden nedan för ett exempel på hur e-postmeddelandet kan se ut när mottagare har fått det.  

Mottagen länk i e-postmeddelande
E-postmeddelandet med en länk till det delade dokumentet

Spåra delade filer

Filer som du nyligen delat listas i Hem > Senaste. När mottagaren visar filen får du ett meddelande i Acrobat och ett e-postmeddelande. Om du vill visa och spåra alla filer som delats för visning, gör du följande:

 1. Klicka på Hem. I avsnittet Delat gör du något av följande:

  • Om du vill visa filerna som delats av dig för visning eller granskning, klickar du på Delas av dig.
  • Om du vill visa filer som mottagits för visning eller granskning, klickar du på Delas av andra.

  Alla filer som delats för visning visas tillsammans med följande information:

  • Namn: Namn på filen som delats förvisning.
  • Status: Visar antalet personer som har visat filen.
  • Senaste aktivitet: Tidsstämpel när filen skickades eller mottogs för visning.
  Åtgärder för delade filer
 2. Om du vill visa detaljerad information om en fil, väljer du filen. En miniatyr av filen visas i den högra rutan. Åtgärdspanelen i den högra rutan visar vilka åtgärder du kan utföra på filen. Vilka åtgärder som visas varierar baserat på om du har delat filen eller mottagit filen för visning såsom nedan:

  Obs!

  Från och med 1december 2020 gäller inte längre spårnings- och meddelandefunktionen för nedladdning av delade filer.

  Åtgärder på delade filer

  • Visa aktivitet och tidsstämpel för den delade filen. Expandera Aktivitet för att se detaljerad information såsom Skapad av, Skickad till, Sedd av mottagarna.
  • Sluta dela fil om du inte vill att någon annan ska kunna visa eller hämta den.
  • Kopiera delad länk och dela med andra mottagare för visning.
  • Klicka på Ta bort delad fil för att ta bort filen permanent från Adobe Document Cloud.
  • Hämta filen till din enhet.
  Åtgärder på filer som delats för visning
  Åtgärder på filer som delats för visning

  Åtgärder på mottagna filer

  • Visa tidsstämpeln för den mottagna filen.
  • Klicka på Kopiera delad länk för att dela den med andra mottagare eller öppna filen i en webbläsare.
  • Hämta filen till din enhet.
  • Klicka på Ta bort länk från Document Cloud för att ta bort filen permanent.
  • Klicka på Rapportera missbruk för att rapportera olämpligt innehåll.
    
  Åtgärder på filer som mottagits för visning
  Åtgärder på filer som mottagits för visning