Du kan snabbt dela en länk till ett PDF-dokument med andra för granskning eller kommentering. Dokumentet delas som en länk och öppnas i en webbläsare, oberoende av enhet. Dokumentet lagras säkert i Adobe Document Cloud. Mottagare får ett e-postmeddelande med en länk, och de kan klicka på länken för att visa och kommentera dokumentet i en webbläsare. Ingen inloggning krävs.

Obs!

Adobe testar en ny funktion för PDF-delning i Acrobat DC. Om stegen som anges i det här dokumentet inte överensstämmer med din version av Acrobat kan du läsa Dela och spåra PDF-filer online | Ny upplevelse.

Dela PDF-dokument

  1. Klicka på Dela överst till höger när ett PDF-dokument är öppet i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. Alternativt kan du välja Verktyg > Dela och sedan bläddra till PDF-dokumentet och välja det. Dialogrutan för delning visas.

    Delningsalternativen visas i den högra rutan.

  2. I avsnittet Bjud in personer, anger eller väljer du e-postadressen till personen som du vill ska få filen. Du kan också använda länken Adressbok för att välja e-postadresser.

    Ange e-postadressen eller klicka på adressboken och välj e-postadress
  3. Dela filerna med någon av följande metoder:

Detaljerad spårningsinformation är tillgänglig för filer som delas med hjälp av en personlig länk.

  1. Välj Visa fil.

  2. Fälten Namn och Meddelande är likadana som de du använder när du skickar e-post och visas för mottagarna på samma sätt. Ange önskad information och klicka sedan på Skicka.

    Mottagarna får ett e-postmeddelande som meddelar dem om att filen delas med dem.

En anonym eller offentlig länk gör filerna tillgängliga för alla som klickar på länken. Detaljerad spårningsinformation är inte tillgänglig för filer som delas med hjälp av offentliga länkar.

  1. Klicka på Hämta länk. Alternativet Visa fil är markerat som standard.

  2. Klicka på Skapa länk. De valda filerna överförs till Adobe Document Cloud och en offentlig länk skapas.

  3. Klicka på Kopiera länk och stäng delningsrutan.

  4. Dela länken med mottagarna.

Detaljerad spårningsinformation är inte tillgänglig för filer som delas som bilagor.

  1. Klicka på Skicka som bilaga.

  2. I avsnittet Skicka som bilaga gör du något av följande:

    • Välj Standardprogram för e-post och klicka på Fortsätt.
    • Välj Webbmail. I listrutan Välj alternativ väljer du något av följande:
      • Lägg till Gmail: Ange din e-postadress och klicka på Fortsätt. Ange lösenordet och bevilja behörighet när du uppmanas att göra detta.
      • Lägg till annat: Ange din e-postadress, ditt lösenord och IMAP/SMTP-inställningarna för e-postserver. Klicka på Lägg till.
    Använd webbpost för att dela fil
  3. Ett e-postutkast visas när filen har bifogats. Ange mottagarnas e-postadresser, lägg till lämpligt meddelande i ämnesfältet och meddelandefältet och skicka sedan e-postmeddelandet.

Gör följande när du vill begära signaturer från andra.

  1. Välj Fyll i och signera fil.

    Dela PDF-filen när du vill hämta signaturer från andra
  2. Fälten Namn och Meddelande är likadana som de du använder när du skickar e-post och visas för mottagarna på samma sätt. Ange informationen som behövs och gör något av följande:

    • (Valfritt) Om du vill utforska avancerade alternativ, bland annat autentisering av signerare, påminnelser med mera, klickar du på Fler alternativ.
    • Om du vill lägga till formulärfält och ange var personer ska signera klickar du på Fortsätt.

    Adobe Sign-fönstret visas. Ange information när du ombes att göra det. Mer information finns i Hämta dokument som signerats av andra.

  3. Klicka på Skicka. Dokumentet skickas för signering till mottagarna och en bekräftelse visas.

Mottagarupplevelse

Mottagarna får ett e-postmeddelande som meddelar dem om att filen delas med dem. E-postmeddelandet innehåller knappen Öppna och en länk till det delade dokumentet. Att klicka på länken eller knappen öppnar dokumentet i en webbläsare. Mottagare kan även hämta dokumentet om så krävs.

 Se skärmbilden nedan för ett exempel på hur e-postmeddelandet kan se ut när mottagare har fått det.

Mottagen länk i e-postmeddelande
E-postmeddelandet med en länk till det delade dokumentet

Spåra delade filer

Filer som du nyligen delat listas i Hem > Senaste. När mottagaren visar filen får du ett meddelande i Acrobat och ett e-postmeddelande. Om du vill visa och spåra alla filer som delats för visning, gör du följande:

  1. Klicka på Hem. I avsnittet Delat gör du något av följande:

    • Om du vill visa filerna som delats av dig för visning eller granskning, klickar du på Delas av dig.
    • Om du vill visa filer som mottagits för visning eller granskning, klickar du på Delas av andra.

    Alla filer som delats för visning visas tillsammans med följande information:

    • Namn: Namn på filen som delats förvisning.
    • Status: Visar antalet personer som har visat filen.
    • Senaste aktivitet: Tidsstämpel när filen skickades eller mottogs för visning.
    Åtgärder för delade filer
  2. Om du vill visa detaljerad information om en fil, väljer du filen. En miniatyr av filen visas i den högra rutan. Åtgärdspanelen i den högra rutan visar vilka åtgärder du kan utföra på filen. Vilka åtgärder som visas varierar baserat på om du har delat filen eller mottagit filen för visning såsom nedan:

    Åtgärder på delade filer

    • Visa aktivitet och tidsstämpel för den delade filen. Expandera Aktivitet för att visa detaljerad information som Skapad av, Skickad till, Visad av och Hämtad av.
    • Ta bort delning av filen om du inte vill att någon annan ska kunna visa eller hämta den.
    • Kopiera delad länk och dela med andra mottagare för visning.
    • Klicka på Ta bort delad fil för att ta bort filen permanent från Adobe Document Cloud.
    • Hämta filen till din enhet.
    Åtgärder på filer som delats för visning
    Åtgärder på filer som delats för visning

    Åtgärder på mottagna filer

    • Visa tidsstämpeln för den mottagna filen.
    • Klicka på Kopiera delad länk för att dela den med andra mottagare eller öppna filen i en webbläsare.
    • Hämta filen till din enhet.
    • Klicka på Ta bort länk från Document Cloud för att ta bort filen permanent.
    • Klicka på Rapportera missbruk för att rapportera olämpligt innehåll.
       
    Åtgärder på filer som mottagits för visning
    Åtgärder på filer som mottagits för visning

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy