Användarhandbok Avbryt

Fyll i och signera PDF-formulär

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering
Obs!

Adobe testar en ny version av Fill & Sign i Acrobat. Om stegen och användargränssnittet som nämns i det här dokumentet inte stämmer överens med din version av Acrobat när du har uppdaterat till den senaste versionen kan du läsa Fyll i och signera PDF-formulär | Ny version.

Använd verktyget Fill & Sign när du enkelt vill fylla i, signera och skicka formulär eller dokument elektroniskt. I det här dokumentet beskrivs hur du fyller i, signerar och skickar formulär via datorn med Acrobat eller Reader.

Så här fyller du i PDF-formulär

 1. Öppna PDF-dokumentet eller -formuläret i Acrobat eller Acrobat Reader.

 2. Klicka på Fill & Sign i det högra fönstret, eller klicka på ikonen Signera i verktygsfältet.

  Verktyget för Fylli och signera

 3. Klicka på Fyll i och signera. De specifika verktygen och alternativen visas i verktygsfältet. Använd dem för att fylla i formuläret.

  Verktygsfältet för Fyll i och signera

  A. Kommentarer för att fylla i formulär B. Välj färg C. Signera formulär D. Begär signaturer 

 4. Håll musen över ett formulärfält. Om du ser en blå ruta går du vidare med det här steget (hoppa annars till nästa steg):

  • Om du ser en blå ruta över ett formulärfält när du håller musen över det betyder det att formuläret är ifyllbart eller interaktivt – det innehåller fält som du kan markera eller fylla i. Klicka var som helst i den blå rutan, markören placeras då automatiskt i rätt position. Skriv text för att fylla i fältet.
  • I kryssrutor och alternativknappar klickar du på fältet för att välja ett alternativ.
  Håll muspekaren över ett fält för att visa det detekterade formulärfältet
  Håll muspekaren över för att visa det detekterade formulärfältet

  Fält för kryssruta detekteras automatiskt
  Fält för kryssruta detekteras automatiskt

 5. Håll musen över ett formulärfält. Om du inte ser en blå ruta innebär det att det inte är ett interaktivt formulär. Du kan fylla i och lägga till text manuellt.

  • Klicka på Lägg till  text i  verktygsfältet. Klicka på den plats i dokumentet där du vill lägga till texten och börja skriva.
  Fylla i eller lägga till text

  • Använd verktygsfältet i fältet för att göra lämpliga ändringar:
   • Om du vill ändra fältets storlek använder du knapparna med den stora och lilla bokstaven längst till vänster i verktygsfältet.
   • Om du vill flytta på fältet flyttar du pekaren närmare fältets kant tills du ser ett handtag. Sedan håller du ner och flyttar fältet dit du vill ha det.
   • Klicka på papperskorgen om du vill ta bort ett fält eller text.
   • Om du vill konvertera ett normalt textfält till ett kombinationsfält eller omvänt, klickar du på kombinationsknappen (den andra knappen från höger).
   • Klicka på alternativmenyn och välj kommentaren när du vill använda kommentarer eller symboler.
  • Använd kombinationsfälten för att fylla i eller lägga till text i kontinuerliga rutor på en rad. I kombinationsfältet distribueras texten som användaren skriver jämnt över textfältets bredd, se nedan. Om de tecken du skriver inte får plats i rutorna justerar du avståndet med handtaget vid pilen Ändra storlek här, som i bilden ovan.
  Kombinationsfält och normalt textfält

  • Använd kryss, bockar och punkter när du fyller i kryssrutor och alternativknappar. Använd cirkeln för att ringa in text och linjen när du vill stryka över text. Välj en anteckning genom att klicka på den i verktygsfältet och klicka sedan där du vill placera den i formuläret. (Varje klickning placerar den markerade anteckningen på respektive plats i formuläret.)
  Anteckningsverktyg

  Obs!

  Ändra storlek på den första anteckningen som du placerar så att den passar kryssrutan eller alternativknappen i dokumentet, så får alla efterföljande anteckningar du lägger till samma storlek och passar resten av fälten.

Så här signerar eller skriver du initialer i ett formulär

Om du vill signera ett PDF-formulär kan du skriva, rita eller infoga en bild av din handskrivna signatur eller dina initialer.

 1. Öppna PDF-dokumentet eller -formuläret i Acrobat eller Reader och klicka på Fill & Sign i den högra rutan.

 2. Klicka på ikonen Signera  i verktygsfältet Fill & Sign och välj om du vill lägga till din signatur eller bara dina initialer.

  Lägg till signatur eller initialer

  Om du redan har lagt till signaturer eller initialer visas de som alternativ du kan välja.

 3. Om du redan har lagt till din signatur eller dina initialer väljer du dem bara bland alternativen för Signera och klickar sedan på den plats i PDF-dokumentet där du vill lägga till signaturen. Gå vidare till nästa steg.

  Om du signerar för första gången visas panelen Signatur eller Initialer. Nedan visas ett exempel på Signaturpanelen.

  Skapa, rita eller importera en signaturbild
  Du kan välja att skriva, rita eller importera en signaturbild. Tillagda signaturer och initialer sparas för framtida bruk.

  • Typ: Skriv ditt namn i fältet. Du kan välja bland ett litet urval signaturformat. Klicka på Ändra stil om du vill visa ett annat format.
  • Rita: Rita din signatur i fältet.
  • Bild: Bläddra och markera en bild av din signatur.
  • Spara signatur: När den här kryssrutan är markerad och du är inloggad på Acrobat Reader eller Acrobat, sparas den nya signaturen på ett säkert sätt i Adobe Document Cloud så att du kan använda den igen.

  Klicka på Använd och klicka sedan på den plats i PDF-filen där du vill placera signaturen eller initialen.

 4. Om du vill flytta den placerade signaturen eller initialen klickar du på fältet för att markera det och använder sedan piltangenterna. Använd alternativen i fältets verktygsfält om du vill ändra storlek på eller ta bort fältet.

Obs!

Om du vill använda en bild som signatur:

 • Skriv ditt namn med svart penna på ett rent, tomt vitt papper. Skriv i mitten av papperet så att du inte fotograferar eller skannar in kanterna.
 • Fotografera eller skanna signaturen. Om du tar en bild av din signatur ser du till att sidan är väl belyst och att signaturen inte skuggas av något.
 • Överför fotot eller den skannade bilden till datorn. Acrobat/Reader kan hantera filtyperna JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF och BMP. Du behöver inte beskära bilden. Om det inte är något skräp på fotot eller den inskannade bilden, importeras bara signaturen med Acrobat/Reader.

Så här skickar du formulär till andra

Du kan dela ditt formulär med andra efter att du har fyllt i det.

 1. Öppna PDF-dokumentet eller -formuläret i Acrobat eller Reader och klicka på Fill & Sign i den högra rutan.

 2. I verktygsfältet Fyll i och signera klickar du på Begär signaturer.

  Klicka på Nästa i verktygsfältet Fill & Sign

 3. Skicka formuläret med en av följande metoder:

Skicka en länk till den icke-redigerbara kopian av det ifyllda och signerade formuläret. Kopian certifieras med Adobe Acrobat Sign. Mottagare kommer inte att kunna göra ändringar i kopian. Eventuella ändringar gör certifieringen ogiltig.

 1. Klicka på Hämta en länk och sedan på Skapa länk.

  Skapa en länk till din fil att dela med andra

 2. Alla som har åtkomst till länken kan visa dokumentet, men inte göra några ändringar. Dela länken på ett av följande sätt:

  • Klicka på Kopiera länk och dela den med andra i ett e-postmeddelande.
  • Klicka på Bifoga till e-postmeddelande. Standardmeddelandet för e-post visas. Ämnesraden är namnet på det ifyllda formuläret och brödtexten i e-postmeddelandet innehåller länken till ditt ifyllda formulär. Ändra ämnesraden och brödtexten i e-postmeddelandet om det behövs. Lägg till mottagarens e-postadress i fältet Till och klicka på Skicka.
  Kopiera länk eller bifoga i e-post

Skicka en skrivskyddad kopia av ditt färdiga dokument via e-post. Mottagarna kan visa filen, men inte göra några ändringar i dokumentet.

 1. Klicka på Skicka en kopia.

  Skicka en kopia av det ifyllda och signerade formuläret

 2. Ange e-postadressen till den person du vill skicka dokumentet till. Du kan också använda länken Adressbok för att välja e-postadresser.

 3. Fälten Ämne och Meddelande är likadana som de du använder när du skickar e-post och visas för mottagarna på samma sätt. Ange den önskade informationen. Klicka på Skicka.

 1. Klicka på Begär signaturer och klicka sedan på Kom igång.

  Skicka dokumentet när du vill hämta signaturer från andra

 2. Acrobat Sign-fönstret visas. Fälten Namn och Meddelande är likadana som de du använder när du skickar e-post och visas för mottagarna på samma sätt. Ange informationen som behövs och gör något av följande:

  • (Valfritt) Om du vill utforska avancerade alternativ, bland annat autentisering av signerare, påminnelser med mera, klickar du på Fler alternativ.
  • När du vill lägga till formulärfält och ange var personen ska signera klickar du på Ange plats för signatur.

  Ange information när du ombes att göra det. Mer information finns i Skicka dokument för signering.

  Lägg till signerare

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto