Problem: Animate CC låses tillfälligt när dokument stängs

Lösning

Hämta och tillämpa snabbkorrigeringen från Microsoft.