Aktivera stöd för anpassade plattformar

I den här artikeln får utvecklare hjälp med att skapa plugin-program för Animate 2015 med stöd för anpassade plattformar. Om du använder Animate CC 2014.1 (oktoberuppdateringen 2014) eller CC 2014.2 (februariuppdateringen 2015) ska du läsa en tidigare version av dokumentet:

Version 1.1 (2014.2)

Version 1.0 (2014)

För att bygga ett plugin-program för anpassade plattformar måste utvecklare hämta utvecklingsverktyget för anpassade plattformar från följande plats:

Hämta

Hämta ett exempelplugin-program från följande plats och använd det som referens för att bygga ett plugin-program för en anpassad plattform:

Hämta

Ett plugin-program består av följande element:

 • DocType lägger till en ny dokumenttyp för den anpassade plattformen i Animate och styr redigeringsfunktionerna.
 • Publisher används för att konfigurera publiceringsinställningar och publicera dokumentet till den anpassade plattformen.

Du hittar en översikt över funktionen Stöd för anpassade plattformar i Stöd för anpassade plattformar

Nyheter i Animate CC 2015:

 • Möjlighet att fråga efter typen för en bibliotekssymbol: När det gäller symboler har ILibraryItem::GetProperties() en extra post med nyckeln kLibProp_SymbolType_DictKey. Värdet på nyckeln kan vara kLibProp_SymbolType_Button, kLibProp_SymbolType_MovieClip eller kLibProp_SymbolType_Graphic.
 • Möjlighet att skilja på knapp och filmklipp: Fram till den förra versionen behandlades knappinstanser som filmklipp av både DOM och IFrameCommandGenerator-tjänsten. Från och med Animate CC 2015 finns ett grässnitt med stöd för knappinstanser. Om IMovieClip-instansen även implementerar IButton-gränssnittet behandlas den som en knappinstans. De fyra lägena för en knapp, Upp, Över, Ned och Träff, mappas alltid till bildrutorna 0, 1, 2 och 3. Filen IButton.h innehåller mer information om knappinstansen.
 • Nytt API för att hämta gränserna för IClassicText-objekt: Funktionen AddClassicText i ITimelineBuilder-gränssnittet returnerar nu ett CLASSIC_TEXT_INFO_2-objekt (i stället för det gamla CLASSIC_TEXT_INFO), som innehåller en ny "fältgräns" som representerar gränserna för IClassicText-objektet.
 • Exempelplugin-programmet har ändrats så att det återanvänder de bitmappar som används för formfyllningar.
 • Mongoose-webbservern har integrerats med exempelplugin-programmet.

Obs! Det nya IK-benverktyget i Animate CC 2015 är inaktiverat i dokument för anpassade plattformar. IK-innehåll konverteras till en bildruta-för-bildruta-animering när du klistrar in det i ett dokument för anpassade plattformar. 

Uppdatering från februari 2015: Stöd för ”masker” i tjänsten IFrameCommandGenerator – Den här versionen har stöd för masker i tjänsten IFrameCommandGenerator. Det nya gränssnittet ITimelineBuilder2 baseras på ITimelineBuilder och innehåller de funktioner som plugin-programmet måste implementera för att funktionen ska fungera. Se API-dokumentationen för anpassat plattformsstöd om du vill veta mer om det nya ITimelineBuilder2-gränssnittet.

Bygga ett plugin-program för anpassade plattformar för Animate

Du kan utveckla ett plugin-program för anpassade plattformar på följande sätt:

 • Skapa ett plugin-program med API:erna i utvecklingsverktyget för anpassade plattformar.
 • Anpassa inställningarna för exempelplugin-programmet i utvecklingsverktyget så att det passar dina behov.

Plugin-program för anpassade plattformar paketeras som .zxp-filer som kan installeras med Animate. Du kan göra plugin-programmet tillgängligt på Adobes webbplats för tillägg så att användare kan hämta och installera det med Creative Cloud-programmet eller distribuera plugin-program som .zxp-paket för installation med Adobe Extension Manager.

Programvarukrav

Som utvecklare måste du ha följande program för att bygga ett plugin-program med utvecklingsverktyget för anpassade plattformar: 

 • Microsoft Windows 7 eller Apple Mac OS 10.8 och senare 
 • Microsoft Visual Studio 2012 (för Windows) eller XCode 6.1 (för Mac)
 • Animate CC 2015.1 och senare
 • Eclipse IDE för C/C++-utvecklare
 • Adobe Extension Builder 3.0
 • Adobe Extension Manager

API-referens för plugin-utvecklare

Utvecklingsverktyget för anpassade plattformar innehåller följande:

 • FCM (Flash Component Model): Huvudfilerna i utvecklingsverktyget definierar ett ramverk som kallas FCM och som hanterar plugin-program.
 • DocType: Detta innehåller en uppsättning gränssnitt som hjälper dig att lägga till en ny dokumenttyp på Animate-startsidan och gör att du kan aktivera eller inaktivera funktioner för den anpassade dokumenttypen.
 • DOM (Document Object Model): Detta innehåller en uppsättning gränssnitt som hjälper dig att komma åt innehållet i Animate-dokument som en DOM. 
 • Publisher: Detta innehåller en uppsättning gränssnitt med kopplingar till publiceringsarbetsflöden.

Fullständig information om API:erna för anpassade plattformar och exempel på hur du använder dem för att bygga ett plugin-program finns i API-referens för anpassade plattformar.

Skapa ett plugin-program för anpassade plattformar

Du kan skapa ett plugin-program för anpassade plattformar på följande sätt:

 1. Hämta utvecklingsverktyget för anpassade plattformar.
 2. Extrahera innehållet till datorn.
 3. Öppna ett nytt projekt i VisualStudio eller Xcode och inkludera huvudfilerna i utvecklingsverktyget i ditt projekt. För att snabbt komma igång med att skapa ditt eget plugin-program för anpassade plattformar kan du använda följande exempelplugin-program, som finns i katalogen SampleCreateJSPlatform, som baskod för ditt projekt.
 4.             Plugin-filerna för SampleCreateJS finns till exempel i                         SampleCreateJSPlatform\Plugin\SampleCreateJS\project\

 5. Utför de ändringar som krävs för målplattformen.
 6. Kompilera koden för att generera ett plugin-program (.dll eller .plug-in). 

Paketera plugin-programmet för anpassade plattformar

Du kan generera ett distribueringsbart paket med plugin-programmet för den anpassade plattformen på följande sätt:

 1. Öppna Eclipse-exempelfilen eller skapa ett nytt Application Extension Project i guiden New Project i Eclipse. Ange ett namn för projektet och klicka sedan på Next.
 2. På panelen New Adobe Application Extension Project väljer du Adobe Animate som målprogram och klickar sedan på Next.
 3. Ändra tilläggen för de plugin-filer som du skapat från .dll till .fcm på Windows och från .plug-in till .fcm.plug-in på Mac och lägg till plugin-filerna i projektet (ExtensionContent/plugins/lib/win för Windows och ExtensionContent/plugins/lib/mac för Mac). 
 4. Konfigurera tillägget genom att ändra manifest.xml. Du öppnar manifest-filen genom att högerklicka på tillägget i Project Explorer och välja Adobe Extension Builder 3 > Bundle Manifest Editor. Välj sedan fliken Manifest i Bundle Manifest Editor vid EclipseProject\.staged-extension\CSXS.
 5. Redigera manifest.xml genom att högerklicka inuti fönstret och välja Open with > XML editor. De två taggar du behöver fokusera på är: ExtensionList och DispatchInfoList:

  En ExtensionList-tagg ser ofta ut så här:

<ExtensionList>

    <Extension Id="PluginID" Version="1.0" />

    <Extension Id="PublishSettingsID" Version-"1.0" />

</ExtensionList>

 

Den här taggen innehåller listan över tillägg i det slutliga ZXP-paketet, i vilket alla tillägg har en unik sträng som ID. I det här fallet ingår den .dll- eller .plugin-fil som skapades i föregående avsnitt i ett tillägg. Sedan används det andra tillägget för att konfigurera användargränssnittet för publiceringsinställningarna. I exemplet med taggen ExtensionList innehåller tillägget med ID:t PluginID .dll/.plugin-filen och tillägget med ID:t PublishSettingsID konfigurerar användargränssnittet för publiceringsinställningarna.

 

 1. Taggen DispatchInfoList innehåller information om alla tillägg som nämns i ExtensionList. Nedan följer ett exempel på DispatchInfoList:
<DispatchInfoList>
      <Extension Id="PluginID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./plugin/fcm.xml</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
              <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                <Type>ModalDialog</Type>
                <Menu>CreateJS</Menu>
                <Geometry>
                   <Size>
                      <Height>200</Height>
                      <Width>200</Width>
                   </Size>
                 </Geometry>
               </UI>
          </DispatchInfo>
    </Extension>
    <Extension Id="PublishSettingsID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./index.html</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
                  <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                  <Type>ModalDialog</Type>
                  <Menu>Publish Settings</Menu>
                  <Geometry>
                     <Size>
                        <Height>170</Height>
                         <Width>486</Width>
                     </Size>
                  </Geometry>
              </UI>
          </DispatchInfo>
      </Extension>
</DispatchInfoList>
   
 1. För det tillägg som innehåller .dll- eller .plugin-filen kan du ignorera alla taggar utom MainPath. Taggen MainPath innehåller sökvägen till filen fcm.xml i förhållande till mappen ExtensionContent. Du måste ändra .dll-filens namn till .fcm och placera den inuti mappen win intill fcm.xml. Om du använder Mac ändrar du .plugin-filens namn till .fcm.plugin och placerar den inuti mappen mac intill fcm.xml.
 2. HTML-tillägget för att konfigurera användargränssnittet för publiceringsinställningarna är ett HTML-tillägg för Animate. Du hittar mer information om HTML-tillägg för Animate i Skapa HTML-tillägg.
 3. Kontrollera att det lägre värdet för attributet version i taggen Host är 14.1, den lägsta (interna) versionen av Animate med stöd för anpassade plattformar.

<ExecutionEnvironment>
<HostList>
<Host Name="FLPR" Version="14.1" />
</HostList>.
.
.
</ExecutionEnvironment>
   
 1. Växla till Script Explorer-vyn och högerklicka på projektet. Välj Export > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension. Guiden Export Wizard visas.
 2. Du måste ha ett certifikat för att signera tilläggspaketet. Bläddra till ett befintligt certifikat eller klicka på Create för att skapa ett nytt.
 3. Klicka på Finish för att kompilera projektet. Eclipse genererar en plugin-fil med tillägget .zxp, som du kan göra tillgänglig på Adobes webbplats för tillägg.

Distribuera ett plugin-program för anpassade plattformar

Du kan distribuera plugin-programmet för den anpassade plattformen genom att göra det tillgängligt på Adobes webbplats för tillägg och tjäna pengar på det. Plugin-paketet genomgår en gransknings- och godkännandeprocess hos Adobe innan det visas på sidan. Du kan göra plugin-program tillgängliga på följande sätt:

 1. Logga in på Adobes webbplats för tillägg med ditt Adobe-ID och lösenord. 
 2. Klicka på länken Gå till producentportalen på den vänstra panelen, under Bli en producent.
 3. Klicka på knappen Sign-up, om du inte redan har anmält dig som producent.
 4. Detaljerade anvisningar om hur du anmäler dig som producent och gör dina plugin-program tillgängliga finns i Getting Started with the Producer Portal.
 5. Utför följande steg på producentportalen enligt sidan Getting Started:
  1. Paketera produkten i en enda fil.
  2. Ange information om produkten och överför filen.
  3. Lägg till marknadsföringsresurser.
  4. Förhandsgranska produkten.
  5. Skicka produkten för godkännande.
 6. När ditt plugin-program har godkänts visas det i kategorin för Animate på sidan med tillägg. 
Obs!

 

Förslag på nya funktioner och buggrapporter

Fyll i följande formulär om du vill skicka frågor, synpunkter, produktbuggar eller förslag på nya funktioner till gruppen som arbetar med Animate:

Formulär för förslag på nya Adobe-funktioner och buggrapporter

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto