Animate CC kan utökas med HTML-tillägg. Med Adobe Extension Builder 3 kan du skapa HTML-tillägg för Animate CC. Tidigare kunde du bara utöka Animate med SWF-tillägg. Men med Adobe Extension Builder 3 kan du nu skapa HTML-tillägg för Creative Cloud-program. För att komma igång måste du ladda ned och installera Eclipse och Extension Builder 3.0. Du hittar mer information på den här webbsidan.

Skapa ett HTML-tillägg

Så här skapar du ett HTML-tillägg:

 1. Starta Eclipse. 
 2. Använd guiden New Project och skapa ett nytt Application Extension Project. Ange ett beskrivande namn för projektet och klicka sedan på Next.
 3. Välj Adobe Animate på panelen New Adobe Application Extension Project. Klicka på Nästa.
 4. Konfigurera tillägget med de tillgängliga alternativen:
  1. Bundle ID är det unika ID:t för ditt tillägg.
  2. Menu name är tilläggets visningsnamn. Menynamnet visas på menyn Fönster > Tillägg i Animate CC.
  3. Window Details Använd de här alternativen för att anpassa fönstertyp och -storlek för tillägget.

   Klicka på Next.
 5. Du kan anpassa referensbiblioteken för tilläggen ytterligare i efterföljande skärmar:
  1. CEP Interface Library tillhandahåller funktioner för samverkan med värdprogrammet. Alternativet är som standard markerat.
  2. Frameworks är för gemensamma Javascript-bibliotek som jQuery.
  3. Services inkluderar Adobe IPC Communication Toolkit, som möjliggör kommunikation mellan Adobe-program, tillägg och externa program. Det tillhandahåller ett protokoll för meddelanden via CEP Service Manager, som fungerar som hubb för Creative Cloud-kommunikation.

   Klicka på Finish för att skapa det nya Eclipse-projektet.

Felsöka tillägg i Animate CC

Du kan köra tillägget direkt från Eclipse:

 1. Högerklicka på projektet och välj Kör som > Adobe Flash Extension. Det startar Animate CC.
 2. I Animate CC väljer du menyalternativet Fönster > Tillägg . Då öppnas tilläggspanelen.

Exportera tillägg

Om du vill distribuera tillägget måste du exportera det som ett ZXP-paket. ZXP-paketet laddas sedan ned och körs av Adobe Extension Manager i Creative Cloud-program:

 1. I Eclipse växlar du till Script Explorer-vyn och högerklickar på projektet. Välj Export > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension. Då visas exportguiden.
 2. Du måste ha ett certifikat för att signera tilläggspaketet. Bläddra till ett befintligt certifikat eller klicka på Create för att skapa ett nytt.
 3. Klicka på Finish.
 4. När exporten är klar finns ZXP-paketet för tillägget i projektmappen, redo för distribution.

Obs! För att kunna installera måste du öppna filen <extension>\.staged-extension\CSXS\manifest.xml och uppdatera taggen host så att lägsta version av Animate är 13.0.

Installera tillägg i Animate CC

Du kan installera HTML-tillägg i Animate CC med Adobe Extension Manager. Med HTML-tillägg kan du utöka funktionerna i Animate. Information om hur du installerar tillägg finns på den här webbsidan.

Lägga till interaktivitet i HTML-tillägg

Du kan skapa ett HTML-tillägg för interaktion med Animate genom att lägga till kontroller, definiera beteenden och hämta information om värdmiljön (inklusive Animate och operativsystemet). Detta kan du göra på två sätt:

 1. Med CEP Interface Library: CEP Interface Library innehåller API:er för att hämta information om värdmiljön och ett eval-skript som behövs för att köra JSFL-filer. Om du vill veta mer om CEP Interface Library väljer du Help > Help Contents > Adobe Extension Builder > References i Eclipse.
 2. Med JSFL: JSFL-skript kan köras med Eval-skriptets API i CEP Interface Library. Klicka på den här länken för mer information om JSFL.

  Utöver JSFL-skript har CEP-infrastrukturen i Animate även följande händelser, som bara kan användas på HTML-paneler.
  • com.adobe.events.flash.documentChanged utlöses på grund av en ändring i det aktuella aktiva dokumentet.
  • com.adobe.events.flash.timelineChanged utlöses när du ändrar något i tidslinjen för det aktuella aktiva dokumentet.
  • com.adobe.events.flash.documentSaved utlöses när du sparar det aktuella dokumentet.
  • com.adobe.events.flash.documentOpened utlöses när du öppnar ett nytt dokument.
  • com.adobe.events.flash.documentClosed utlöses när du stänger det aktuella aktiva dokumentet.
  • com.adobe.events.flash.documentNew utlöses när du skapar ett nytt dokument.
  • com.adobe.events.flash.layerChanged utlöses när du väljer ett annat lager.
  • com.adobe.events.flash.frameChanged utlöses när du väljer en annan bildruta.
  • com.adobe.events.flash.selectionChanged utlöses när du väljer ett annat objekt på scenen.
  • com.adobe.events.flash.mouseMove utlöses när du flyttar musen över scenen.

Exempel

csinterface.addEventListener("com.adobe.events.flash.selectionChanged", CallbackFunction)

I ovanstående kodfragment.

 • csinterface: Objekt i CEP Interface Library.
 • com.adobe.events.flash.selectionChanged: Händelse som utlöser en ändring av markeringen av ett objekt. Du kan använda vilken du vill av ovanstående händelser också.
 • CallbackFunction: Metod som avlyssnar utlösta händelser.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy