Animate har stöd för att skapa avancerade bilder och animeringar med dokumenttyper som ActionScript, HTML5 och WebGL. Med hjälp av funktionen för anpassade plattformar utökas funktionerna i Animate CC till att även omfatta plattformar som inte annars finns i Animate.

Du kan lägga till stöd för anpassade plattformar i Animate genom att implementera ett plugin-program med en uppsättning API:er som ingår i utvecklingsverktyget för anpassade plattformar. Utvecklare kan skapa plugin-program för anpassade plattformar för Animate genom att använda dessa gränssnitt och referera till exempelkoden. Genom att installera ett plugin-program för plattformsstöd för en ny dokumenttyp kan användare skapa egen grafik med de många funktionerna i Animate och publicera i den anpassade plattformens utdataformat. 

Arbetsflöden

Funktionen för anpassade plattformar består av två delar: en för utvecklare som skapar plugin-program för anpassade plattformar och en annan för användare som installerar och använder plugin-programmet.

Utvecklare

Om du är utvecklare och bygger tillägg för Animate kan du använda följande arbetsflöde för att utveckla och distribuera dina plugin-program:

Obs!

Anvisningar om hur du utvecklar plugin-program för anpassade plattformar med utvecklingsverktyget finns i Aktivera stöd för anpassade plattformar.

Detaljerad information om API:erna i utvecklingskitet finns i API-referens för anpassat plattformsstöd

Användare

Om du är Animate-användare kan du hämta ett plugin-program för anpassade plattformar på något av följande sätt:

  • Hämta plugin-programmet för anpassade plattformar för önskad plattform från Adobes webbplats för tillägg. På Adobes webbplats för tillägg kan du hämta ett plugin-program och installera det med Adobe Creative Cloud-programmet. 
  • Hämta en .zxp-fil från en plugin-utvecklare och installera den med Adobe Extension Manager.

Följande arbetsflöde visar hur du kan installera ett plugin-program för anpassade plattformar och skapa ett eget dokument för anpassad plattform.