Tillägg är programvara som du kan lägga till i ett Adobe-program för att utöka programmets funktioner.Du kan lägga till tillägg i Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro, Prelude och Captivate. Bridge och Fireworks stöds inte i CS6 och senare versioner.

Extension Manager CC 7.0.x och 7.1.x kan användas med Dreamweaver CC, Flash Professional CC, Photoshop CC, InDesign CC, InCopy CC, Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Prelude CC och Captivate CC.

Extension Manager CC 7.2 och senare kan användas med Dreamweaver CC och 2014, Flash CC och 2014, Photoshop CC och 2014, InDesign CC och 2014, InCopy CC och 2014, Illustrator CC och 2014, Adobe Premiere Pro CC och 2014, Prelude CC och 2014 och Captivate CC.

Obs!

MXP-tillägg stöds inte längre av Extension Manager CC. Om du vill installera MXP-tillägg för Adobe-program måste du först konvertera dem till ZXP-tillägg. Du kan använda Extension Manager CS6 för att konvertera MXP-tillägg till ZXP-tillägg. Extension Manager CS6 kan laddas ned från http://www.adobe.com/exchange/em_download/.

Om Extension Manager

Med hjälp av Extension Manager kan du enkelt och bekvämt installera och ta bort tillägg i Adobe-program samt söka efter information om de tillägg som du har installerat. Det förenklar även navigeringen till webbsidan för Adobe Exchange. Du kan hitta fler tillägg, få information om tillägg samt betygsätta tillägg som du har använt.

Om du inte har installerat Extension Manager CC klickar du på Hjälp > Hantera tillägg i programmet för att automatiskt hämta och installera Extension Manager.

Obs!

Extension Manager visar bara tillägg som installerats med Extension Manager-programmet eller med Extension Manager-kommandon från kommandoraden. Tillägg som har installerats med ett installationsprogram från en annan leverantör och lokala ändringar som gjorts i konfigurationsfilerna visas inte i Extension Manager.

På Adobe Exchange-webbplatsen på www.adobe.com/go/exchange_se finns många typer av tillägg. Tillägg som inte är för kommersiellt bruk kan hämtas och installeras i ett program med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet.

Hämta tillägg

Du kan hämta mer information om ett tillägg, betygsätta ett tillägg som du har använt eller söka efter fler tillägg på Adobe Exchange.

  1. Gå till Adobe Exchange genom att välja Arkiv > Skaffa fler tillägg i Extension Manager eller gå till www.adobe.com/go/exchange_se i din webbläsare.

  2. Klicka på Hämta för att hämta Adobe Exchange-panelen.

  3. Klicka på Mer information för att läsa om hur du använder Adobe Exchange-panelen för att hitta och installera fler tillägg.

Installera tillägg

Innan du installerar tillägg måste du se till att Extension Managers och produkternas versioner matchar varandra. Du kan t.ex. använda Extension Manager CC när du installerar tillägg i Dreamweaver CC. När du hanterar tillägg i tidigare produktversioner ska du använda den version av Extension Manager som installerades med dessa produkter.

  1. Dubbelklicka på tilläggsfilen i Windows® Utforskaren (Windows) eller i Finder (Mac OS).
  2. Följ anvisningarna på skärmen.
  3. Om det visas en varning för ett osignerat tillägg klickar du på lämplig knapp. Det visas inte en varning före installation för alla osignerade tillägg.

Om tillägget installeras utan problem visas en beskrivning av tillägget i den nedre delen av Extension Managers arbetsyta.

Observera följande:

  • För vissa tillägg börjar ändringarna inte gälla förrän du stängt och startat om programmet.

  • Om tillägget ändrar en konfigurationsfil, t.ex. menus.xml, skapar Extension Manager en säkerhetskopia av filen (menus.xbk) innan tillägget installeras. Om tillägget mot all förmodan skulle skada konfigurationsfilen kan du återskapa den med hjälp av den säkerhetskopierade filen.

Obs!

Ändra inte konfigurationsfiler manuellt. En felaktig ändring kan medföra att viktiga delar av produkten slutar fungera och förhindra installation av andra tillägg. Ändra bara konfigurationsfiler med hjälp av Extension Manager.

Om signerade tillägg

En digital signatur identifierar utgivaren av tillägget och innehåller krypterad information som är unik för signeraren och enkelt kan verifieras. Den digitala signaturen garanterar användaren att tillägget verkligen kommer från utgivaren.

Digitala signaturer verifieras med ett digitalt certifikat som elektroniskt fastställer utgivarens identitet. Ett digitalt certifikat utfärdas av en certifikatutfärdare och certifierar att en utgivare och ett visst tillägg hör ihop. Det är samma typ av samband som när fotot på ditt körkort kopplar samman din identitet med dina personuppgifter. För tillägg som signeras av Adobe används ett certifikat som utfärdas av VeriSign. Tillägg som skapas av andra utvecklare än Adobe kan signeras med ett annat betrott certifikat.

Mer information om hur du signerar tillägg finns på www.adobe.com/go/learn_em_signextension_se.

Fler ämnen

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy