Plugin-program för anpassade plattformar utökar funktionerna i Animate till plattformar som Animate annars saknar stöd för. Om du installerar ett plugin-program för en anpassad plattform kan du skapa grafik och animeringar i Animate och publicera dem i det format som plugin-programmet har stöd för. Du kan utnyttja de kraftfulla verktygen för bilder och animeringar i Animate för att skapa program för vilken plattform som helst, förutsatt att du har ett plugin-program för anpassade plattformar för den aktuella plattformen. Du aktiverar den här funktionen genom att installera plugin-programmet för plattformen med Animate på något av följande sätt:

 • Hämta plugin-programmet från Adobes webbplats för tillägg och installera det med Creative Cloud-programmet.
 • Om du har plugin-programmet som ett ZXP-paket installerar du det med Adobe Extension Manager. 

Efter installationen läggs en ny dokumenttyp till i Animate. Du kan använda en uppsättning verktyg för plattformen som finns i plugin-programmet och skapa dina projekt. När du publicerar arbetet används de publiceringsinställningar som konfigurerats för den anpassade plattformen i Animate. 

Installera ett plugin-program för anpassade plattformar från Adobes webbplats för tillägg

Du kan hämta ett plugin-program för anpassade plattformar från Adobes webbplats för tillägg och installera det så här:
 1. Installera och starta Adobe Creative Cloud-programmet. 
 2. Logga in på Adobes webbplats för tillägg med ditt Adobe-ID och lösenord.
 3. Klicka på Animate på den vänstra panelen. De Animate-tillägg du kan köpa/hämta visas. 
 4. Välj det plugin-program som har stöd för önskad anpassad plattform för att visa information om exempelvis vilka funktioner som stöds och om kompatibilitet.
 5. Köp eller hämta plugin-programmet på informationssidan. Plugin-programmet visas i Adobe Creative Cloud-programmet på datorn och ett meddelande visas om installationen lyckades. 
 6. Starta Animate. Startsidan visar den anpassade plattformen som en dokumenttyp. 
Welcome

Installera ZXP-filen

Om du har plugin-programmet som en ZXP-fil utför du följande steg för att installera det:

 1. Kontrollera att du har Animate CC 2014.1 eller senare installerat.
 2. Hämta Adobe Extension Manager CC från sidan Adobe Exchange och installera det på datorn.
 3. Dubbelklicka på filen <plugin-program>.zxp. Fönstret Adobe Extension Manager visas.
 4. Plugin-programmet visas under Tillägg i Adobe Extension Manager om det installerades korrekt.
AEM-install-success

Skapa och publicera ett dokument för en anpassad plattform 

Så här skapar och publicerar du ett dokument för en anpassad plattform:

 1. Välj Arkiv > Nytt. 
Nytt dokument
Nytt dokument

2. Välj önskat användningsområde bland flikarna längst upp på skärmen i dialogrutan Nytt dokument, till exempel Figuranimering, Socialt, Spel, Utbildning, Annonser, Webb och Avancerat. Välj den nya dokumenttyp som läggs till av plugin-programmet för anpassad plattform och klicka på OK. Du ser följande ändringar:

 • Dokumentnamnet visar <dokumentnamn>(Anpassad) 
 • På egenskapspanelen visas plugin-programmets namn tillsammans med dess publiceringsinställningar och egenskaper.
 • På verktygspanelen visas de verktyg som aktiveras av plugin-programmet.

3. Använd utvecklingsverktygen i Animate för att skapa animeringar.

4. Om du vill visa eller ändra publiceringsinställningarna för den anpassade plattformen väljer du Arkiv > Publiceringsinställningar.

5. Välj Arkiv > Publicera för att publicera dokumentet.

CustomPlatformDocumentType

Obs!