Användarhandbok Avbryt

Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Plugin-program för anpassade plattformar utökar funktionerna i Animate till plattformar som Animate annars saknar stöd för. Om du installerar ett plugin-program för en anpassad plattform kan du skapa grafik och animeringar i Animate och publicera dem i det format som plugin-programmet har stöd för. Du kan utnyttja de kraftfulla verktygen för bilder och animeringar i Animate för att skapa program för vilken plattform som helst, förutsatt att du har ett plugin-program för anpassade plattformar för den aktuella plattformen. Du aktiverar den här funktionen genom att installera plugin-programmet för plattformen med Animate på något av följande sätt:

 • Hämta plugin-programmet från Adobes webbplats för tillägg och installera det med Creative Cloud-programmet.
 • Om du har plugin-programmet som ett ZXP-paket installerar du det med Adobe Extension Manager. 

Efter installationen läggs en ny dokumenttyp till i Animate. Du kan använda en uppsättning verktyg för plattformen som finns i plugin-programmet och skapa dina projekt. När du publicerar arbetet används de publiceringsinställningar som konfigurerats för den anpassade plattformen i Animate. 

Installera ett plugin-program för anpassade plattformar från Adobes webbplats för tillägg

Du kan hämta ett plugin-program för anpassade plattformar från Adobes webbplats för tillägg och installera det så här:
 1. Installera och starta Adobe Creative Cloud-programmet. 
 2. Logga in på Adobes webbplats för tillägg med ditt Adobe-ID och lösenord.
 3. Klicka på Animate på den vänstra panelen. De Animate-tillägg du kan köpa/hämta visas. 
 4. Välj det plugin-program som har stöd för önskad anpassad plattform för att visa information om exempelvis vilka funktioner som stöds och om kompatibilitet.
 5. Köp eller hämta plugin-programmet på informationssidan. Plugin-programmet visas i Adobe Creative Cloud-programmet på datorn och ett meddelande visas om installationen lyckades. 
 6. Starta Animate. Startsidan visar den anpassade plattformen som en dokumenttyp. 

Installera ZXP-filen

Om du har plugin-programmet som en ZXP-fil utför du följande steg för att installera det:

 1. Kontrollera att du har Animate CC 2014.1 eller senare installerat.
 2. Hämta Adobe Extension Manager CC från sidan Adobe Exchange och installera det på datorn.
 3. Dubbelklicka på filen <plugin-program>.zxp. Fönstret Adobe Extension Manager visas.
 4. Plugin-programmet visas under Tillägg i Adobe Extension Manager om det installerades korrekt.

Skapa och publicera ett dokument för en anpassad plattform

Så här skapar och publicerar du ett dokument för en anpassad plattform:

 1. Välj Arkiv > Nytt. 

2. Välj önskat användningsområde bland flikarna längst upp på skärmen i dialogrutan Nytt dokument, till exempel Figuranimering, Socialt, Spel, Utbildning, Annonser, Webb och Avancerat. Välj den nya dokumenttyp som läggs till av plugin-programmet för anpassad plattform och klicka på OK. Du ser följande ändringar:

 • Dokumentnamnet visar <dokumentnamn>(Anpassad)
 • På egenskapspanelen visas plugin-programmets namn tillsammans med dess publiceringsinställningar och egenskaper.
 • På verktygspanelen visas de verktyg som aktiveras av plugin-programmet.

3. Använd utvecklingsverktygen i Animate för att skapa animeringar.

4. Om du vill visa eller ändra publiceringsinställningarna för den anpassade plattformen väljer du Arkiv > Publiceringsinställningar.

5. Välj Arkiv > Publicera för att publicera dokumentet.

 Om du är utvecklare och vill skapa plugin-program med stöd för en anpassad plattform för Animate kan du läsa den fullständiga dokumentationen för utvecklingsverktyget för anpassade plattformar.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto