Sammanfattning av funktioner | 2018-versioner

Läs om nyheterna i 2018-versionerna av Bridge CC.

Juli 2018- och oktober 2017-versionerna av Adobe Bridge CC innehåller spännande nya funktioner för designers, fotografer som tar digitala foton och professionella fotografer. Läs nedan om du vill få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

Om du vill läsa en sammanfattning av funktioner som introducerades i tidigare versioner av Adobe Bridge CC går du till Sammanfattning av funktioner | Adobe Bridge CC | tidigare versioner.

Creative Cloud Libraries

Nytt i juli 2018-versionen av Adobe Bridge CC

Bridge CC är nu integrerat med Creative Cloud Libraries. Du kan använda Creative Cloud Libraries-bibliotek till att ordna, bläddra i och få åtkomst till resurser. Du kan till exempel skapa ett Creative Cloud Libraries-bibliotek som innehåller de komponenter du ofta använder i ett visst projekt.

 • Länkade resurser: redigera en gång, uppdatera överallt
  Du kan använda länkade resurser till att se till att du alltid använder den senaste versionen av dina resurser. Oavsett var du använder en resurs uppdateras den i alla dina projekt när du redigerar den i biblioteket. Adobe CreativeSync används till att se till att rätt och uppdaterade resurser används överallt - varje gång du återanvänder resurser i projekt på datorer eller mobila enheter.
 • Åtkomst oavsett var du befinner dig, när du vill  
  Du kan få åtkomst till dina bibliotek i Creative Cloud-datorprogram som Bridge, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects och Creative Cloud Assets, och i Adobe-appar för mobila enheter som Comp och Draw, till och med när du är offline.
 • Dela och samarbeta
  Du kan dela resurser och komponenter i dina bibliotek med andra användare. Du kan tillåta att andra får arbeta med resurser i dina delade bibliotek, eller dela bibliotek med andra användare. Du kan uppnå konsekvens mellan projekt genom att använda gemensamma resurser, som bilder, färger, teckenformat och stilriktlinjer.
 • Adobe Stock-integrering
  Med den nya Adobe Stock-tjänsten får du tillgång till mer än 50 miljoner royaltyfria foton, videofilmer och bilder med hög kvalitet. Du kan använda panelen Bibliotek till att navigera till, hämta licenser för och använda foton och bilder i Illustrator.
 • Ordna
  Du kan kategorisera komponenter i bibliotek på ett sätt som passar dina arbetsflöden och projekt.
 • Rätt resurs, varje gång  
  Du kan återanvända resurser mellan projekt på datorer och mobila enheter utan att behöva fundera över om du har använt fel version och utan att du behöver vara orolig för att du har tagit bort eller skrivit över en resurs av misstag.
 • Spara i Creative Cloud Libraries-bibliotek på ett enkelt sätt
  Du kan spara resurser direkt i dina bibliotek i Utforskaren/Finder, i Photoshop, Illustrator, InDesign och Premiere Pro, och i Adobe-appar och -tjänster för mobila enheter som Shape, Brush, Color, Comp och Hue.

Om du vill få åtkomst till Creative Cloud Libraries-bibliotek i Bridge gör du något av följande:

 • Välj arbetsytan Bibliotek i arbetsytelistan i programfältet eller välj Fönster > Arbetsyta > Bibliotek.
 • Om du vill öppna panelen Bibliotek på en annan arbetsyta väljer du Fönster > Bibliotek.
Åtkomst till Creative Cloud Libraries-bibliotek i Bridge CC
Åtkomst till Creative Cloud Libraries-bibliotek i Bridge CC

Stöd för genomskinlighet i PNG- och SVG-filer

Nytt i juli 2018-versionen av Adobe Bridge CC

Nu finns det stöd för PNG- och SVG-filer med genomskinlighet i Bridge CC. När du öppnar en fil av den här typen används en schackmönstrad bakgrund till att identifiera genomskinliga områden i filen i panelen Innehåll och panelen Förhandsvisa. Om du vill visa det schackmönstrade stödrastret gör du något av följande:

 • Välj RedigeraInställningar > Miniatyrbilder (Windows) respektive Adobe Bridge CC > Inställningar > Miniatyrbilder (macOS) och välj sedan Visa genomskinlighetsstödraster.
 • Klicka på ikonen Alternativ för miniatyrbildskvalitet och förhandsvisningsgenerering () längst upp till höger och välj Visa genomskinlighetsstödraster i listrutan.
Stöd för genomskinlighet i PNG- och SVG-filer
Visa PNG- och SVG-bilder med genomskinlighet på en schackmönstrad bakgrund i panelen Förhandsvisa

A. Förhandsvisa en bild utan genomskinlighetsstödraster B. Förhandsvisa en bild med genomskinlighetsstödraster 

Du kan bevara genomskinligheten för PNG- och SVG-bilder på arbetsytan Utdata. Gör något av följande:

 • Välj RedigeraInställningar > Utdata (Windows) respektive Adobe Bridge CC > Inställningar > Utdata (macOS) och välj sedan alternativet Bevara genomskinlighet för foton.
 • Gå till arbetsytan Utdata (tryck på Ctrl+F4 (Windows) respektive Kommando+F4 (macOS)) och välj Bevara genomskinlighet för foton på menyn i panelen Utdatainställningar.
Bevara genomskinlighet för PNG- och SVG-bilder på arbetsytan Utdata
Bevara genomskinlighet för PNG- och SVG-bilder på arbetsytan Utdata

Publicera resurser till Adobe Portfolio

Nytt i oktober 2017-versionen av Adobe Bridge CC 

Du kan använda panelen Publicera till att skapa ett Adobe Portfolio-projekt från Adobe Bridge och visa upp dina kreativa skapelser. Du kan överföra Raw-bilder, JPEG-bilder, ljud och videofiler som Portfolio-projekt. 

Panelen Publicera

Publicera till Adobe Portfolio

Mer information finns i Publicera resurser till Adobe Portfolio.

Arbetsytan Utdata för att skapa PDF-kontaktkartor

Nytt i oktober 2017-versionen av Adobe Bridge CC

Det finns en ny arbetsyta med namnet Utdata i Adobe Bridge CC. Nu kan du använda arbetsytan Utdata till att skapa en PDF-kontaktkarta över dina resurser med fördefinierade och anpassade mallar.

A. Panelen Förhandsvisa utdata B. Panelen Utdatainställningar C. Arbetsytan Utdata D. Knappen Exportera till PDF E. Panelen Innehåll F. Panelerna Filter och Samling G. Panelerna Favoriter och Mappar 

Om du vill har information om den här funktionen läser du i Skapa PDF-kontaktkarta på arbetsytan Utdata.

Förbättringar i användargränssnittet i arbetsflödet Publicera till Adobe Stock

Förbättrat i oktober 2017-versionen av Adobe Bridge CC

Publicera till Adobe Stock Contributor är en befintlig funktion i Bridge. Användargränssnittet för att överföra bilder till Adobe Stock Contributor har förbättrats i den här versionen. 

Panelen Publicera

Konfigurera Publicera till Adobe Stock

Mer information finns i Publicera bilder till Adobe Stock.

Nytt filtervillkor i panelen Filter

Förbättrat i oktober 2017-versionen av Adobe Bridge CC

I den här versionen av Bridge CC har följande nya filtervillkor lagts till i panelen Filter:

 • Skapad av: visa filer baserat på vem som har skapat dem.
 • Färgprofil: visa filer baserat på den valda färgprofilen.
 • Bitdjup: visa filer baserat på det valda bitdjupet.
Panelen Filter

Om du vill ha mer information läser du i Filtrera filer.

Dialogrutan Filinformation har förbättrats

Förbättrat i oktober 2017-versionen av Adobe Bridge CC

Den förbättrade dialogrutan Filinformation (Arkiv > Filinformation) liknar nu den som finns i Photoshop CC. När du redigerar metadata i panelen Metadata eller tilldelar nyckelord till en fil visas samma information i dialogrutan Filinformation, och tvärtom.

Dialogrutan Filinformation

Stöd för CEP-tillägg

Nytt i oktober 2017-versionen av Adobe Bridge CC

Bridge CC stöder nu CEP (Common Extensibility Platform). Du kan skapa och köra HTML5-\CSS-baserade tillägg i Bridge CC 2018 version 8.0 och senare. Välj Fönster > Tillägg på menyraden för att visa tilläggen i Bridge.

Om du är utvecklare och vill skapa egna CEP-tillägg till Bridge finns det mer information i dokumentet CEP Extensions Cookbook for Bridge. Fler resurser för Bridge CEP finns på https://github.com/Adobe-CEP.

Förbättrat rullningssgränssnitt

Förbättrat i oktober 2017-versionen av Adobe Bridge CC

I den här versionen av Bridge CC har funktionen för att rulla mellan olika resurser i panelen Innehåll förbättrats.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto