Sammanfattning av funktioner | Bridge CC 2017 och tidigare versioner

Bridge CC 2017 och tidigare versioner

Obs!

Oktober 2017-versionen av Bridge CC är nu tillgänglig! Se Sammanfattning av nya funktioner.

2017-versionen av Bridge CC

Publicera foton med Raw-format till Adobe Stock

Nytt i den här versionen av Adobe Bridge CC 

Du kan dra flera foton till den nya panelen Publicera.

I version 6.3.1 av Adobe Bridge CC 2015 introducerades en ny funktion som du kan använda till att enkelt överföra JPEG-foton till Adobe Stock med hjälp av den nya panelen Publicera. I den här versionen av Bridge CC 2017 har den här funktionen utökats så att det nu går att överföra foton med Raw-format till Adobe Stock.

När du drar ett foto med Raw-format från panelen Innehåll till panelen Publicera visas en dialogruta där du får bekräfta att du vill konvertera fotot med Raw-format till JPEG-format innan du överför det. När du har bekräftat konverteras fotot med Raw-format till JPEG-format med hjälp av plugin-programmet Camera Raw. Det överförda JPEG-fotot (som har konverterats från ett foto med Raw-format) visas på sidan Överföringar på Adobe Stock Contributor-portalen. 

Obs!

Endast de foton med Raw-format som det finns stöd för i Adobe Camera Raw konverteras till JPEG-format. Om du vill ha mer information om det finns stöd för den kamera du använder i Adobe Camera Raw läser du i Kameror som stöds av Camera Raw.

Mer information finns i Publicera foton till Adobe Stock.

Söka i Adobe Stock

Nytt i den här versionen av Adobe Bridge CC

Förutom att söka efter resurser i Bridge och på datorn kan du använda snabbsökningsfältet (på den högra sidan av programfältet) till att söka efter Adobe Stock-illustrationer, -vektorbilder och -foton med hög kvalitet. När du söker visas resultaten på Adobe Stock-webbplatsen i standardwebbläsaren. 

Om du vill växla mellan att söka i Adobe Stock och sökalternativet Windows (för Windows) respektive Spotlight (för macOS) använder du listrutan i snabbsökningsfältet.

Om du vill ha mer information om Adobe Stock läser du i Adobe Stock - Utbildning och support.

Programrättningar och förbättringar

Förbättrat i den här versionen av Adobe Bridge CC

Följande större problem som är relaterade till igenkänning av enheter har åtgärdats.

 • I OS X 10.11 känns nu följande typer av enheter igen:
  • enheter (som kameror eller Android-baserade enheter) som är anslutna i PTP- (Picture Transfer Protocol) eller MTP-läge (Media Transfer Protocol)
  • iPad- och iPhone-enheter
 • Nu känns datakort som är större än 64 GB igen.

Följande programfel har åtgärdats i den här versionen:

 • Bridge kraschar i OS X 10.11.6 när du bläddrar efter mappar och mediefiler och använder två bildskärmar. Bridge CC 2017 kraschar inte längre med den här konfigurationen.
 • Saknade dimensioner för BMP- och GIF-filer i panelen Metadata. Nu visas dimensioner för de här filformaten i panelen Metadata.

2015-versionerna av Bridge CC

Version 6.3.1

Publicera foton till Adobe Stock

Nytt i den här versionen av Adobe Bridge CC 

Du kan dra flera foton till den nya panelen Publicera.

Nu kan du använda Bridge CC till att enkelt publicera dina foton till Adobe Stock. Om du vill komma igång konfigurerar du först din Contributor-profil på Adobe Stock Contributor-portalen (https://contributor.stock.adobe.com/se). När du har slutfört registreringen kan du använda ditt Adobe ID-id till att bidra.

Nu kan du enkelt överföra dina foton direkt till Adobe Stock genom att dra foton från panelen Innehåll till den nya panelen Publicera i Bridge.

Därefter kan du gå till Adobe Stock Contributor-portalen, tagga dina överförda foton och lämna in dem till Adobe Stock för moderering.

Mer information finns i Publicera foton till Adobe Stock.

Version 6.3

HiDPI-stöd och inställning för skalförändring av användargränssnittet för Windows

Nytt i den här versionen av Adobe Bridge CC 

Det inbyggda stödet för HiDPI-skärmar är nu tillgängligt i Windows, förutom det befintliga stödet för Apples Retina-skärmar. När du arbetar på en HiDPI-skärm i Windows och har angett upplösningen till 150 % eller högre skalförändras användargränssnittet automatiskt till 200 % så att alla användargränssnittselement ser skarpa ut, teckenstorleken blir läsbar och ikoner ser skarpa ut för en mängd olika upplösningsinställningar för bildskärmar.

Dessutom kan du välja ett alternativ för skalförändring för det nya alternativet Skalförändring för användargränssnittet: Automatisk, 100 % eller 200 %.  

Mer information finns i Stöd för HiDPI- och Retina-skärmar.

Tidigare versioner av Bridge CC

Version 6.2

Cacherensning

Nytt i den här versionen av Adobe Bridge CC 

Nu optimeras cachen för Adobe Bridge genom att gamla objekt i den rensas automatiskt när Bridge är inaktivt. Som standard är rensningsintervallet 30 dagar. Det innebär att cacheobjekt som är äldre än 30 dagar betraktas som gamla och därför rensas. Du kan konfigurera rensningsintervallet och ange ett värde mellan 1 dag och 180 dagar.

Mer information finns i Rensa cachen.

Komprimera cachen och avsluta

Nytt i den här versionen av Adobe Bridge CC

Komprimera cachen och avsluta är ett nytt alternativ i cacheinställningarna som du kan använda till att ange att cachen ska rensas automatiskt när du avslutar Bridge, om databasstorleken är större än 100 MB.

I den centrala cachen i Bridge lagras information om miniatyrbilder, förhandsvisningar och metadatainformation i en databas som förbättrar prestanda när du bläddrar eller söker efter filer. Ju större cachen är, desto mer diskutrymme används. Du kan använda det här nya alternativet till att uppnå optimala prestanda genom att hantera cachestorleken.

Mer information finns i Komprimera cachen och avsluta.

 

Importera filer från enheter i OS X

Förbättrat i den här versionen av Adobe Bridge CC

När du importerade filer från en enhet i OS 10.11.x i de tidigare versionerna av Bridge CC kändes inte följande typer av enheter igen i programmet:

 • mobila iOS-enheter
 • enheter (som digitala kameror eller Android-baserade enheter) som är anslutna i PTP- (Picture Transfer Protocol) eller MTP-läge (Media Transfer Protocol)

I den här versionen av Bridge CC finns det ett alternativ för att importera mediefiler från den här typen av enheter. Om du vill hämta filer från den här typen av enheter i Bridge väljer du Arkiv > Importera från enheter.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i OS X.

Mer information finns i Importera från enheter i OS X 10.11.x.

Generering av miniatyrbilder

Förbättrat i den här versionen av Adobe Bridge CC

I den här versionen av Bridge CC har generering/extrahering av miniatyrbilder, förhandsvisningar och metadata optimerats för att förbättra prestanda när du bläddrar i en stor uppsättning med resurser.  

Nu när du väljer en mapp extraheras endast miniatyrbilder, förhandsvisningar och metadata för de resurser som visas på skärmen. Miniatyrbilderna för de återstående filerna genereras antingen när det behövs (när du rullar uppåt eller nedåt) eller när programmet är inaktivt.

Tack vare den här förbättringen:

 • kan du arbeta med stora mappar utan några prestandaproblem, som att programmet kraschar eller slutar svara.
 • är panelen Filter alltid uppdaterad, även innan alla miniatyrbilder/förhandsvisningar har genererats
 • kan du söka efter filer innan alla miniatyrbilder/förhandsvisningar har genererats

Funktioner som inte är tillgängliga i Bridge CC (6.2)

Ej tillgängligt i Adobe Bridge CC

Följande funktioner kan inte användas som en del av Bridge CC.

 • Adobe Output Module
 • Panelen Exportera
 • Läget Kompakt
 • Miniatyrbilder och förhandsvisningar för 3D-filformat
 • Synkroniserade fönster

Adobe Output Module

Adobe Output Module är nu tillgängligt som en separat modul som du kan installera när du har installerat Bridge CC. Mer information finns i Installera Adobe Output Module för Bridge CC.

Funktionerna för att skapa kontaktkartor, PDF-filer och webbgallerier finns i Adobe Photoshop och Adobe Lightroom, som ingår i din Creative Cloud-prenumeration.

Panelen Exportera

Alla funktioner i panelen Export, som att exportera bilder till onlinetjänster som Flickr.com och Facebook.com, är tillgängliga i Adobe Lightroom. Mer information finns i Exportera foton med hjälp av Adobe Lightroom.

Läget Kompakt

Läget Kompakt är inte längre tillgängligt i den här versionen av Bridge CC. Om du byter storlek på programfönstret och gör det mindre, ändras panelerna av programmet på ett liknande sätt som det tidigare kompaktläget. När du förstorar programfönstret igen återgår dock inte panelerna till det ursprungliga läget.

Miniatyrbilder för 3D-filformat

I den här versionen av Bridge CC genereras inte miniatyrbilder och förhandsvisningar för 3D-filformat.

Funktionen för synkroniserade fönster är inte tillgänglig i den här versionen av Bridge CC.

Du kan fortfarande använda kommandot Nytt fönster (Arkiv > Nytt fönster) och öppna ett nytt Bridge-fönster.

Synkroniserade fönster

Funktionen för synkroniserade fönster är inte tillgänglig i den här versionen av Bridge CC.

Du kan fortfarande använda kommandot Nytt fönster (Arkiv > Nytt fönster) och öppna ett nytt Bridge-fönster.

Version 6.1.1

Installation

Nytt i den här versionen av Adobe Bridge CC

Använda installationsprogrammet

Nu finns det ett separat installationsprogram för Adobe Bridge och Adobe Bridge installeras inte längre tillsammans med andra program. Installera Adobe Bridge genom att hämta och installera det separat. Den här bortkopplingen från andra Adobe-program möjliggör fristående leverans av Adobe Bridge, utan behov av andra program vid användning.

Hämta och installera Bridge från hämtningssidan.

 1. Logga in på Creative Cloud på http://creative.adobe.com/sv
 2. Klicka på Hämtningscenter i den övre panelen.
 3. Klicka på Hämta bredvid Bridge-ikonen.
 4. Klicka på Hämta på produktsidan för Bridge.

Använda Creative Cloud-programmet för datorer

Du kan även installera Adobe Bridge CC med hjälp av Creative Cloud-programmet för datorer. Mer information finns i Hämta och installera program.

HiDPI-stöd

Nytt i den här versionen av Adobe Bridge CC

För att kunna dra nytta av framstegen inom tekniker för skärmar med hög upplösning innehåller Adobe Bridge stöd för skärmar med hög upplösning. Den här funktionen är tillgänglig för OS X (till exempel MacBook Pro med Retina-skärm). Du kan arbeta med ett skarpare och tydligare användargränssnitt på enheter med skärmar för hög upplösning. Miniatyrbilderna på paneler är också mycket tydligare. Text och komplex grafik visas också på ett mycket tydligare sätt och med färger och nyanser som är mer livfulla än förut.

Funktioner som inte finns i Bridge CC

Ej tillgängligt i Adobe Bridge CC

Följande funktioner är inte längre tillgängliga i den här versionen av Adobe Bridge.

 • Adobe Output Module
 • Panelen Exportera
 • Kompakt läge
 • Miniatyrbilder och förhandsvisningar för 3D-filformat
 • Synkroniserade fönster

Adobe Output Module

Adobe Output Module är nu tillgänglig som en separat modul som du kan installera när du har installerat Adobe Bridge. Mer information finns i Installera Adobe Output Module för Bridge CC.

Funktionerna för att skapa kontaktkartor, PDF-filer och webbgallerier finns i Adobe Photoshop och Adobe Lightroom, som ingår i din Creative Cloud-prenumeration.

Panelen Exportera

Alla funktioner i panelen Export, som att exportera bilder till onlinetjänster som Flickr.com och Facebook.com, är tillgängliga i Adobe Lightroom. Mer information finns i Exportera foton med hjälp av Adobe Lightroom.

Läget Kompakt

Läget Kompakt är inte längre tillgängligt i den här versionen av Adobe Bridge. Om du byter storlek på programfönstret och gör det mindre, ändras panelerna av programmet på ett liknande sätt som det tidigare kompaktläget. När du förstorar programfönstret igen återgår dock inte panelerna till det ursprungliga läget.

Miniatyrbilder för 3D-filformat

I den här versionen av Adobe Bridge genereras inte miniatyrbilder och förhandsvisningar för 3D-filformat.

Synkroniserade fönster

Funktionen för synkroniserade fönster är inte tillgängligt i den här versionen av Adobe Bridge.

Du kan fortfarande använda kommandot Nytt fönster (Arkiv > Nytt fönster) och öppna ett nytt Bridge-fönster.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online