Introducerades i juli 2018-versionen av Adobe Bridge CC

Med Creative Cloud Libraries kan du få tillgång till alla resurser för dina professionella eller privata projekt, oavsett var du befinner dig. Du kan samla och ordna bilder, färger, textformat och andra element som du har skapat i Creative Cloud-program för datorer och mobila enheter. Du kan återanvända och ändra de här resurserna i olika projekt, på olika enheter, i andra Creative Cloud-program och olika team med hjälp av panelen Creative Cloud Libraries. Du kan använda Bridge till att lägga till och hantera resurser i dina bibliotek och sedan enkelt få åtkomst till de resurserna i många av Creative Cloud-programmen.

Översikt över Creative Cloud Libraries

Samla

Du kan använda Creative Cloud Libraries till att samla designresurser från olika program, inte bara från datorprogram.     Du kan fånga dina idéer, oavsett när de uppstår, med hjälp av Creative Cloud-appar för mobila enheter, och du kan till och med hämta resurser från Adobe Stock.

Hantera

Du kan ordna designresurser i flera Creative Cloud Libraries-bibliotek. Du kan ordna dem efter varumärke, projekt eller resurstyp, eller använda personliga favoriter som du återanvänder för att uppnå din egen stil.

Använda när du designar

Du kan skapa designer och bilder från de senaste resurserna i dina Creative Cloud Libraries-bibliotek.

Åtkomst till Creative Cloud Libraries-bibliotek i Bridge

Gör något av följande:

 • Om du vill växla till arbetsytan Bibliotek klickar du på Bibliotek i programfältet.
 • Om du vill växla till arbetsytan Bibliotek väljer du Fönster > Arbetsyta > Bibliotek.
 • Om du vill öppna panelen Bibliotek från en annan arbetsyta väljer du Fönster > Bibliotek.

Obs!

 • Om du vill få åtkomst till dina bibliotek från Bridge loggar du in med ditt Adobe ID-konto genom att välja Hjälp > Logga in.
 • Det går endast att få åtkomst till panelen Creative Cloud Libraries i ett Bridge-fönster i taget. Om du arbetar med flera Bridge-programfönster kan du öppna panelen Bibliotek i ett annat Bridge-fönster genom att klicka på Öppna Bibliotek här. När du gör det flyttas panelen Bibliotek från det icke-aktiva Bridge-fönstret till det aktiva Bridge-fönstret.

Åtkomst till Creative Cloud Libraries-bibliotek i Bridge
Åtkomst till Creative Cloud Libraries-bibliotek i Bridge

Filsynkronisering

Med CreativeSync får du automatiskt tillgång till dina bibliotek i olika program, på olika enheter och på webben. För att synkroniseringen mellan olika enheter ska fungera måste du aktivera filsynkronisering i Creative Cloud-datorprogrammet. Du kan använda ikonen Creative Cloud i panelen Bibliotek till att kontrollera status för bibliotekssynkroniseringen.

Om du vill aktivera filsynkroniseringen gör du något av följande:

 1. Välj Inställningar > Inställningar i Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Välj Creative Cloud > Filer.

 3. Om du vill aktivera filsynkroniseringen väljer du Creative Cloud-synkronisering.

  Aktivera Creative Cloud-synkronisering
  Aktivera Creative Cloud-synkronisering

När du aktiverar filsynkronisering startas bibliotekssynkroniseringen. Dina bibliotek uppdateras mellan olika enheter. Filsynkronisering kan ta ett tag, beroende på hur mycket innehåll som finns i dina bibliotek.

Arbeta med Creative Cloud Libraries-bibliotek

Skapa ett bibliotek

 1. Välj Skapa nytt bibliotek på menyn i panelen Bibliotek.
 2. En dialogruta visas. Ange ett namn för det nya biblioteket och klicka sedan på Skapa.

Det nya biblioteket visas i panelen Bibliotek.

Importera ett Creative Cloud Libraries­bibliotek

 • Välj Importera bibliotek på menyn i panelen Bibliotek.

Exportera ett Creative Cloud Libraries­bibliotek

 1. Välj ett bibliotek i listrutan i panelen Bibliotek.
 2. Välj Exportera bibliotek på menyn i panelen.
 3. Dialogrutan Exportera bibliotek visas. Ange en mapplats.
 4. Klicka på Exportera.

Ändra namn på ett Creative Cloud Libraries­bibliotek

 • Välj ett bibliotek i listrutan i panelen Bibliotek. Välj Ändra namn på menyn i panelen.

Ta bort ett Creative Cloud Libraries­bibliotek

 • Välj ett bibliotek i listrutan i panelen Bibliotek. Välj Ta bort på menyn i panelen.

Samarbeta med Creative Cloud-användare

Du kan dela dina bibliotek med andra användare. När du gör det kan de visa, redigera, använda, ändra namn på, flytta och ta bort innehåll i de delade biblioteken.

 • Välj ett bibliotek med hjälp av listrutan i panelen Bibliotek och gör sedan något följande:
  • Om du vill samarbeta med andra användare med ett bibliotek väljer du Samarbeta på menyn i panelen.
  • Om du vill dela ett bibliotek med hjälp av en allmän länk väljer du Dela länk på menyn i panelen.

Massöverföra resurser till ett bibliotek

Du kan använda panelen Bibliotek i Bridge CC till att massöverföra dina bilder. Gör något av följande:

 • Dra resurser från panelen Innehåll till panelen Bibliotek.
 • Dra resurser direkt från Utforskaren (Windows) respektive Finder (macOS) till panelen Bibliotek.

Du kan även hantera följande typer av resurser i panelen Bibliotek.

Bilder Videofilmer Paket-/MGRTS-filer Teckenformat
Färg Färgteman Penslar Lagerformat
Animeringar Styckeformat Mönster Övertoningar
Ljus Stilar Material Modeller
Scener Mallar Text  

Lägga till resurser från Adobe Stock

Adobe Stock är nära integrerat med Creative Cloud Libraries. Du kan lägga till Adobe Stock-bilder med vattenstämplar direkt i dina bibliotek via Adobe Stock-webbplatsen. Du kan sedan använda bilden med vattenstämpel i dina dokument som en bibliotekslänkad resurs.

När du väljer att hämta en licens för bilden - vilket du kan göra direkt i panelen Bibliotek i Bridge - uppdateras alla förekomster av resursen med vattenstämpel till en licensierad bild i en högupplöst version.

Arbeta med biblioteksresurser

Arbeta med biblioteksresurser i Bridge
Arbeta med biblioteksresurser i Bridge

Hämta licenser för Adobe Stock-resurser

 1. Markera en eller flera Adobe Stock-resurser i panelen Bibliotek.
 2. Högerklicka på resurserna och välj Hämta licens på snabbmenyn.

Redigera resurser

 1. Markera en resurs i panelen Bibliotek.
 2. Högerklicka på resursen och välj Redigera på snabbmenyn.

Rätt program för att redigera resursen startas. Om du till exempel vill redigera ett foto startas Photoshop.

Duplicera resurser

 1. Markera en eller flera resurser i panelen Bibliotek.
 2. Högerklicka på resurserna och välj Duplicera på snabbmenyn.

Kopiera eller flytta resurser mellan bibliotek

 1. Markera en eller flera resurser i panelen Bibliotek.
 2. Högerklicka på resurserna och välj Kopiera till eller Flytta till på snabbmenyn och välj sedan det bibliotek du vill kopiera eller flytta resurserna till.

Ändra namn på resurser

 1. Markera en resurs i panelen Bibliotek.
 2. Högerklicka på resursen, välj Ändra namn på snabbmenyn och ändra sedan namnet på resursen.

Ta bort resurser

 1. Markera en eller flera resurser i panelen Bibliotek.
 2. Högerklicka på resurserna och välj Ta bort på snabbmenyn.

Bibliotekssökning

Du kan använda sökrutan i panelen Bibliotek till att snabbt och effektivt söka efter rätt resurs. Du kan ändra sökningen baserat på följande alternativ:

 • Adobe Stock: sök efter resurserna i Adobe Stock direkt i panelen Bibliotek.
 • Aktuellt bibliotek: sök efter resursen i det aktuella biblioteket.
 • Alla bibliotek: sök efter resursen i alla dina bibliotek.

Förhandsvisa i panelen Bibliotek

När du markerar ett objekt i panelen Bibliotek visas förhandsvisningen av det i panelen Förhandsvisa. Du kan förhandsvisa flera filer tillsammans genom att markera dem, enligt bilden nedan.

Library_preview
Förhandsvisning av filer som markerats i panelen Bibliotek

Det finns även stöd för genomskinlighetsstödraster i panelen Förhandsvisa. Du kan aktivera eller avaktivera genomskinlighetsstödraster från miniatyrbildskvaliteten och visa menyn för alternativ för generering av förhandsvisningar, som visas när du klickar på .

Library_preview_options
Alternativ för generering av förhandsvisningar

Söka efter Adobe Stock-foton som visuellt liknar bibliotekselement

Du kan använda funktionen för att söka visuellt i panelen Bibliotek till att snabbt söka efter Stock-bilder som liknar ett bibliotekselement. Gör så här:

 • Gå till panelen Bibliotek, högerklicka på en resurs och välj Sök efter liknande på snabbmenyn.

Sökresultatet visas i panelen Bibliotek.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy