Användarhandbok Avbryt

Publicera foton till Adobe Stock

Uppdaterades i oktober 2017-versionen av Adobe Bridge CC

Du kan enkelt överföra dina JPEG-foton och foton med Raw-format till Adobe Stock med hjälp av den nya panelen Publicera i Bridge. Om du vill komma igång konfigurerar du först din profil som bidragsgivare på Adobe Stock Contributor-portalen (https://contributor.stock.adobe.com/). Du kan även synkronisera ditt befintliga Fotolia-konto med Contributor-portalen. Mer information finns i  Information för Fotolia-bidragsgivare.

Obs!

Om du använder den här funktionen för första gången i Bridge kan du gå till portalen genom att klicka på Konfigurera i Adobe Stock Contributor i panelen Publicera.

När du har slutfört registreringen kan du använda ditt Adobe ID-id till att bidra. Du kan nu överföra dina foton till Adobe Stock från Bridge. Om du vill göra det väljer du publiceringstjänsten Adobe Stock Contributor i panelen Publicera och drar foton från panelen Innehåll till panelen Publicera. Därefter kan du gå till Adobe Stock Contributor-portalen, tagga dina överförda foton och lämna in dem till Adobe Stock för moderering. När du överför foton till Adobe Stock Contributor-portalen extraheras automatiskt de Bridge-nyckelord som är associerade med dina foton och visas som taggade nyckelord. Mer information finns i hjälpen för Stock Contributor.

Obs!

Om du vill registrera dig loggar du in med ditt Adobe ID-id. Det går inte att använda ett Enterprise ID-id eller ett Federated ID-id.

Obs!

Om du vill visa den nya panelen Publicera på en arbetsyta i Adobe Bridge väljer du Fönster > Panelen Publicera. Mer information finns i Arbetsytan i Adobe Bridge.    

Skapa en anslutning mellan Adobe Bridge och Adobe Stock

 1. Om du vill skapa en anslutning mellan Adobe Bridge och Adobe Stock konfigurerar du din Contributor-profil i Adobe Stock.  

  • I panelen Publicera klickar du på Adobe Stock Contributor > Konfigurera.
   Obs! Om du inte är inloggad startas Creative Cloud-datorprogrammet. Logga in med ditt Adobe ID-id. Det går inte att använda ett Enterprise ID-id eller ett Federated ID-id.
  • Du omdirigeras till startwebbsidan för Adobe Stock Contributor-portalen (https://contributor.stock.adobe.com/).
  • Skapa en profil genom att följa de instruktioner som visas.
  Konfigurera din Contributor-profil för Adobe Stock

 2. När du har slutfört registreringen kan du använda ditt Adobe ID-id till att bidra. Du kan överföra dina foton genom att välja publiceringstjänsten Adobe Stock Contributor i panelen Publicera och sedan dra fotona från panelen Innehåll till släppzonen för Adobe Stock Contributor i panelen Publicera.

  Adobe Bridge är anslutet till Adobe Stock

  Obs!

  När du har upprättat anslutningen mellan Adobe Bridge och Adobe Stock loggas du inte ut från Adobe Stock Contributor-portalen när du loggar ut från Creative Cloud-datorprogrammet.

Överföra foton till Adobe Stock

Så här överför du foton till Adobe Stock:

 1. Klicka på Adobe Stock Contributor i panelen Publicera.

 2. Markera det foto du vill överföra till Adobe Stock i panelen Innehåll. Dra det markerade fotot till släppzonen för Adobe Stock i panelen Publicera.  

  Obs!

  Du kan dra flera foton samtidigt till släppzonen för Adobe Stock i panelen Publicera.

  Obs!

  Se till att de foton du vill överföra till Adobe Stock uppfyller kraven i Tekniska krav för foton som ska överföras till Adobe Stock. Om markeringen innehåller foton som inte uppfyller filspecifikationerna visas felen i dialogrutan Det gick inte att överföra alla resurser.     

 3. Om markeringen innehåller foton med Raw-format visas en dialogruta där du får bekräfta att du vill konvertera dem till JPEG-foton för överföring till Adobe Stock.  

  Dialogruta i Bridge för att bekräfta konverteringen av foton med Raw-format till JPEG-foton för överföring

  2. När du har bekräftat konverteras fotona med Raw-format till JPEG-format med hjälp av plugin-programmet Adobe Camera Raw.

  Obs!

  Endast de foton med Raw-format som det finns stöd för i Adobe Camera Raw konverteras till JPEG-format. Om du vill ha mer information om det finns stöd för den kamera du använder i Adobe Camera Raw läser du i Kameror som stöds av Camera Raw.

 4. Statusfält med status för konverteringen och överföringen visas i panelen Publicera. De konverterade fotona läggs automatiskt till i överföringskön. Du kan fortsätta arbeta i Bridge medan konverteringen och överföringen pågår.

  Statusfält för konverteringen och överföringen i panelen Publicera
  Konverteringsförlopp

  Överföring pågår

  Obs!

  Du kan dra andra foton till släppzonen för Adobe Stock i panelen Publicera medan den aktuella överföringen pågår.

  Avbryta den pågående konverteringen eller överföringen

  • Om du vill avbryta den pågående konverteringen eller överföringen klickar du på Avbryt överföring längst upp till vänster i panelen Publicera.
  • En bekräftelsedialogruta visas. Bekräfta genom att klicka på Ja.
  • Dessutom visas ett meddelande om den avbrutna konverteringen eller överföringen i panelen Publicera. Där visas även antal foton som har överförts innan du avbröt.
  • Om markeringen innehåller någon fil som inte går att överföra till Adobe Stock visas ett meddelande. Om du vill fortsätta med att överföra filerna klickar du på Fortsätt, om du vill avbryta överföringen klickar du på Avbryt
 5. När överföringen är slutförd visas dialogrutan redan.

  Dialogrutan Foton har överförts

  Om du vill fortsätta till Adobe Stock Contributor-portalen klickar du på Gå till Adobe Stock i den här dialogrutan eller på länken Gå till Adobe Stock i panelen Publicera.

  Mer information finns i Adobe Stock | Överföra innehåll.

 6. Gå till https://contributor.stock.adobe.com/ och slutför din inlämning.

  De överförda JPEG-fotona (inklusive de JPEG-foton som har konverterats från foton med Raw-format) bör visas på sidan Överföringar på Adobe Stock Contributor-portalen.

  Markera dina överförda foton och lägg till namn, kategorier och nyckelord. De Bridge-nyckelord som är associerade med dina foton visas automatiskt i avsnittet Nyckelord. Du kan granska och redigera de nyckelorden.

 7. När du har fyllt i de obligatoriska fälten för namn, nyckelord och kategori lämnar du in dina foton till Adobe för granskning genom att klicka på Spara och sedan på Lämna in.

Filspecifikationer och krav för överföringar till Adobe Stock

Filformat som stöds för foton  

 • Fotona måste ha JPEG-format.
 • Den lägsta upplösningen för foton är 4 miljoner pixlar.    
 • Den högsta upplösningen för foton är 65 miljoner pixlar. mega-pixels .
 • Filerna får inte vara större än 30 MB.

Om du vill ha mer information använder du följande länkar:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online