Problem

Filnamnet på en Camera Raw-bild är otillgängligt (suddigt) i dialogrutan Öppna i Adobe Photoshop eller Photoshop Elements. Eller så lämnar programmet ett av följande fel när du försöker öppna bilden:

 • "Kunde inte slutföra din begäran eftersom det inte är rätt sorts dokument."
 • "Kunde inte slutföra din begäran eftersom Photoshop inte känner igen denna typ av fil."
 • "Kan inte öppna [filnamn] eftersom det är fel typ av fil."
 • "Filen är skadad eller av ett format som inte kan ingå."

Vad finns i dokumentet?

Instructions

Följ instruktionerna nedan i ordning. När du får en instruktion att gå till en viss lösning, följer du länken till den lösningen.

1. Fastställ vilken version av plugin-programmet Camera Raw som just nu är installerad med Photoshop eller Photoshop Elements.

Plugin-programmet Photoshop Camera Raw gör att du kan öppna råbilder och redigera dem icke-destruktivt. När du installerar Photoshop eller Photoshop Elements, installeras automatiskt en version av plugin-programmet Camera Raw.

Adobe ger periodvis ut nya versioner av plugin-programmet Camera Raw, som ger mer stöd för nya digitalkameramodeller. Den senaste versionen av plugin-programmet Camera Raw är 8.1.

Börja med att fastställa vilken version av plugin-programmet Camera Raw som är installerat med Photoshop eller Photoshop Elements på din dator. Öppna Photoshop eller Photoshop Elements och gör sedan något av följande:

 • Photoshop på Mac OS: Välj Photoshop > Om plugin-program.
 • Photoshop på Windows: Välj Hjälp > Om plugin-program.
 • Photoshop Elements på Mac OS: Välj Photoshop Elements > Om plugin-program.
 • Photoshop Elements på Windows: Öppna Photoshop Elements Editor och välj Hjälp > Om plugin-program.

Titta efter Camera Raw i undermenyn Om plugin-program. (Plugin-programmen står i alfabetisk ordning.) Gör sedan något av följande:

 • Om Camera Raw inte finns i undermenyn Om plugin-program går du till Lösning 1.
 • Om Camera Raw visas mer än en gång, går du till Lösning 2.
 • Om Camera Raw visas på listan en gång väljer du den. Versionsnumret är i informationsfönstret som öppnas. Klicka var som helst på informationsfönstret för att stänga det, och gå sedan vidare till steg 2.

2. Fastställ vilken minimal version av plugin-programmet Camera Raw som krävs för att möjliggöra stöd för din kamera.

Sök efter din kamera i plugin-programmet Camera Raw | Kameror som stöds.

 • Om din kamera inte är med i listan under Kameror som stöds, går du till Lösning 5.
 • Om din kamera är med i listan under Kameror som stöds, antecknar du vilken lägsta version av plugin-programmet Camera Raw som kameran kräver. Gör sedan något av följande:
  • Om ditt nyligen installerade plugin-program Camera Raw är samma eller senare än den lägsta versionen du behöver, går du till Lösning 2.
  • Om ditt nyligen installerade plugin-program Camera Raw är tidigare än den lägsta versionen du behöver, går du vidare till steg 3.

3. Fastställ om ditt Adobe-program är kompatibelt med den version av plugin-programmet Camera Raw som du behöver.

Kontrollera att ditt Adobe-program är kompatibelt med den version av Camera Raw plugin-program som du behöver. Mer information finns i Camera Raw-kompatibla Adobe-program.

 • Om ditt Adobe-program är kompatibelt med versionen av plugin-programmet Camera Raw, går du till Lösning 1.
 • Om ditt Adobe-program inte är kompatibelt med versionen av plugin-programmet Camera Raw, går du till Lösning 3.

Lösningar

Lösning 1: Installera den senaste versionen av plugin-programmet Camera Raw som är kompatibel med ditt Adobe-program.

Installera den senaste versionen av plugin-programmet Camera Raw som din version av Photoshop eller Photoshop Elements är kompatibel med. (Mer information finns i Camera Raw-kompatibla Adobe-program.) Om exempelvis din version av Photoshop är kompatibel med Camera Raw-versionerna till och med 4.6 ska du installera version 4.6. Installera den senaste versionen som du har även om du bara behöver 4.3 för att ha stöd för din kamera.

Obs: I allmänhet bygger varje ny version av Camera Raw på kameror som stöds av tidigare versioner. Exempelvis stöder Camera Raw version 4.4 alla de kameror som version 4.3 stöder, plus ytterligare kameror. Version 4.3 stöder alla de kameror som version 4.2 stöder, plus ytterligare kameror, och så vidare.

Installationsanvisningar finns på Camera Raws hämtningssidor http://www.adobe.com/se/downloads/updates/.

I de nyligen lanserade produkterna kan du uppdatera till senaste versionen av Camera Raw automatiskt med hjälp av Adobe Updater eller Adobe Application Manager (CS5 och senare). I Photoshop eller Photoshop Elements väljer du Hjälp > Uppdateringar.

Instruktioner och information om kameror som stöds finns också i följande TechNotes:

Om du fortfarande inte kan öppna foton från din kamera, går du vidare till Lösning 2.

Lösning 2: Ta bort och ominstallera Photoshop eller Photoshop Elements.

Om Photoshop eller Photoshop Elements laddar många instanser av plugin-programmet Camera Raw, kommer dessa plugin-program i konflikt med varandra. För att lösa detta problem tar du bort Photoshop eller Photoshop Elements och installerar sedan om dem.

Viktigt! Innan du avinstallerar programvaran ska du se till att du har sparat installationsfilerna så att du kan installera programmet igen. Det finns inte ersättningsmedia för tidigare versioner av Adobes programvara.

Gör så här för att ta bort Photoshop eller Photoshop Elements på Mac OS:

 1. Avsluta alla Adobe-program.
 2. Säkerhetskopiera alla personliga filer, däribland plugin-program från tredje part, som du vill spara i mappen Program/Adobe Photoshop [version] eller mappen Program/Adobe Photoshop Elements [version]
 3. Gör något av följande:

  • Om du har Photoshop CS3 eller senare eller Photoshop Elements 6, dubbelklickar du på avinstallationsprogrammet för ditt program eller din utgåva av Adobe Creative Suite i /Program/Verktyg/Adobe Installers. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att ta bort Photoshop eller Photoshop Elements.
  • Om du har en tidigare version av Photoshop eller Photoshop Elements, drar du mappen Adobe Photoshop [version] eller mappen Adobe Photoshop Elements [version] till Papperskorgen. (Dessa mappar finns i mappen Program.)
 4. I Finder navigerar du till /Bibliotek/Programsupport/Adobe.

  Obs! Denna filsökväg pekar på mappen Bibliotek vid rotnivån på startskivvolymen. Den pekar inte på mappen Bibliotek inuti användarmappen Hem.

 5. Om du ser en mapp med namnet Plug-ins i mappen Adobe, drar du mappen till Papperskorgen.
 6. Starta om datorn.
 7. Välj Sök > Töm papperskorgen. Om papperskorgen inte töms helt och hållet därför att den innehåller låsta filer trycker du på knappen Alternativ och väljer Finder > Töm papperskorgen.

Ta bort Photoshop eller Photoshop Elements på Windows:

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Säkerhetskopiera alla personliga filer, däribland plugin-program från tredje part, som du vill spara i mappen Program/Adobe Photoshop [version] eller mappen Program/Photoshop Elements [version]
 3. Välj Start > Kontrollpanelen (eller Start > Inställningar > Kontrollpanelen), och gör sedan något av följande:

  • Windows XP: Öppna Lägg till eller ta bort program.
  • Windows Vista, Windows 7: Välj Avinstallera ett program från avdelningen Program i Kontrollpanelen Hem. Om du är i klassiskt läge öppnar du Program och funktioner.
 4. Markera din version av Photoshop eller Photoshop Elements från listan över installerade program, och klicka sedan på Ändra/Ta bort (Windows XP) eller Avinstallera (Windows Vista, Windows 7).

  Obs! Om du har Photoshop installerat som en del av en svit, markerar du din utgåva av Adobe Creative Suite från listan över installerade program.

 5. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att ta bort Photoshop eller Photoshop Elements.

 6. I Windows Explorer navigerar du till Program\Delade filer\Adobe.
 7. Om du ser en mapp med namnet Plug-ins i mappen Adobe, tar du sedan bort mappen.

När du har tagit bort Photoshop eller Photoshop Elements, installerar du om programmet med häjlp av dina ursprungliga installationsmedia. Försök sedan att öppna din råbild. Om du inte kan öppna en Raw-bild, upprepar du anvisningarna ovan.

Lösning 3: Uppgradera till den senaste versionen av Photoshop eller Photoshop Elements.

Om din version av Photoshop eller Photoshop Elements inte är kompatibel med den version av plugin-programmet Camera Raw som du använder, bör du överväga att uppgradera till den senaste versionen. Den senaste versionen av dessa program stöder alltid den senaste versionen av plugin-programmet Camera Raw och det bredaste tillgängliga utbudet av kameror.

Om du inte vill uppgradera, går du till anvisningarna i Lösning 4 om hur du använder Adobe DNG Converter med din version av Photoshop eller Photoshop Elements.

Du kan köpa en uppgradering från en Adobe-auktoriserad återförsäljare eller direkt från Adobe. Mer information finns i Så köper du Adobe-produkter.

Lösning 4: Använd Adobe DNG Converter för att konvertera din kameras råfiler till DNG-filer.

Om din version av Photoshop eller Photoshop Elements inte är kompatibel med den version av plugin-programmet Camera Raw som du behöver, använder du Adobe DNG Converter. Adobe DNG Converter är ett gratisverktyg som konverterar Camera Raw-filer till Digital Negative (DNG)-filer utan att några bilddata går förlorade. Adobe har utvecklat DNG som ett universalformat för bildfiler från digitalkameror.

Adobe DNG Converter kan konvertera Raw-bildfilerna från samma kameror som plugin-programmet Camera Raw stöder. För att öppna de konverterade DNG-filerna i Camera Raw i Photoshop eller Photoshop Elements, behöver du Camera Raw 2.3 eller senare.

För att installera Adobe DNG Converter på Mac OS dubbelklickar du på DMG-filen du laddade ner. Dubbelklicka sedan på filen Adobe DNG converter.pkg och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Windows: Dubbelklicka på filen DNGConverter_[version].exe som du hämtade för att installera Adobe DNG Converter. Sedan följer du anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Konvertera kameraråbilder till DNG:

 1. Skapa en mapp på din hårddisk och flytta eller kopiera sedan de kameraråfiler du vill konvertera in i denna mapp. Om du vill konvertera alla Konvertera In Befintlig mapp, Skapa Mapp Första.
 2. Gör något av följande:

  • Mac OS: Öppna Adobe DNG Converter från mappen Program.
  • I en 32-bitarsversion av Windows öppnar du programmet Adobe DNG Converter från mappen C:\Program\Adobe\.
  • I en 64-bitarsversion av Windows öppnar du programmet Adobe DNG Converter från mappen C:\Program\Adobe\. Om du vill använda Adobe DNG Converter från 32-bitarsversionen av Windows, öppnar du programmet Adobe DNG Converter från mappen C:\Program Files (x86)\Adobe\. 
 3. Markera mappen med bilder du vill konvertera.
 4. (Valfritt) För att konvertera filer som finns i undermappar till den mapp du valde i föregående steg, markerar du Inkludera bilder som finns inuti undermappar.
 5. Välj Spara på ny plats och välj sedan en mapplats att spara de konverterade bilderna till. Eller välj Spara på samma plats.
 6. (Valfritt) Om du har valt Inkludera bilder som finns inuti undermappar i steg 4, markerar du Bevara undermappar om du vill att de konverterade filerna ska vara i mappar med den ursprungliga mappstrukturen.
 7. (Valfritt) Välj ett namngivningsschema för de konverterade bilderna. Om du inte ändrar namngivningsschemat har de konverterade filerna samma namn som originalfilerna, men har filnamnstillägget DNG.
 8. (Valfritt) Ändra konverteringsinställningar genom att välja Ändra inställningar, välja de alternativ du vill ha från dialogrutan Inställningar och sedan klicka på OK.
 9. Klicka på Konvertera. Fönstret Konverteringsstatus visar förloppet för konverteringen. När konverteringen är slutförd klickar du på OK för att återgå till Adobe DNG Converter och bearbeta fler bilder, eller på Avsluta för att stänga programmet.

Lösning 5: Titta efter Camera Raw-uppdateringar som stöder din kamera.

Om din kamera inte finns i listan över Camera Raw-plugin-program | Kameror som stöds, så har din kamera inget stöd för plugin-programmet Camera Raw. Titta på sidan (eller sidan för Digital Camera Raw-support) nu och då. Du kan ta reda på om en ny version av plugin-programmet Camera Raw har getts ut och om den stöder din kamera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy