Användarhandbok Avbryt

Efterlevnad av GDPR i Captivate Prime

 1. Captivate Prime User Guide
 2. Introduction
  1. New features summary
  2. Release Notes
  3. System requirements | Adobe Captivate Prime
  4. Captivate Prime compliance to GDPR
  5. Accessibility in Captivate Prime
  6. Support for custom domain
 3. Get Started
  1. Getting started as Administrator
  2. Getting started as an Author
  3. Getting started as a Learner
  4. Getting started for Managers
  5. Getting started as an instructor in Captivate Prime
 4. Administrator
  1. User log in
  2. Add users and create user groups
  3. Add classroom locations
  4. Create course modules, instances, and learning programs
  5. Captivate Prime Content Catalog
  6. Content marketplace
  7. Reports
  8. Learning Paths
  9. Learning plans
  10. Manage Captivate Prime orders and billing
  11. Job Aids
  12. Certifications
  13. Catalogs
  14. Add users in bulk
  15. Peer accounts
  16. Create and modify skills and levels
  17. AI-based recommendation of courses
  18. Gamification
  19. Customize learner homepage
  20. Badges
  21. Color themes
  22. Learner transcripts
  23. Waitlist & attendance management
  24. Fluidic player
  25. Announcements
  26. Email templates
  27. Adobe Connect integration
  28. Settings
  29. Notifications
  30. iPad & Android tablet users
  31. Getting started as Administrator
  32. Purge users
  33. Tags
  34. Captivate Prime integration with Slack
  35. Captivate Prime Content Catalog
  36. Custom roles
  37. Catalog labels
  38. xAPI in Captivate Prime
  39. Monitoring and moderating Social Learning as an admin
  40. Enable full control of shared catalog
  41. Map skill with skill domains
 5. Integration Admin
  1. Migration manual
  2. Captivate Prime Connectors
  3. Integrate Captivate Prime with AEM
  4. Install Salesforce package in Captivate Prime
  5. Install Microsoft Teams connector
  6. Application developer manual
  7. Captivate Prime App for Salesforce
  8. Settings
  9. Manage custom roles via CSV files
 6. Authors
  1. User login
  2. Content library
  3. Creating, modify, and publish courses
  4. Catalogs
  5. Job Aids
  6. Adobe Connect integration
  7. Add learning objects in different locales
  8. User notifications
  9. Email templates
  10. How to choose course modules?
  11. Preview as learner
  12. Settings
  13. xAPI in Captivate Prime
 7. Instructor
  1. Modules
  2. Managing learners for your session
 8. Learner
  1. Log in
  2. Profile Settings
  3. Catalogs
  4. Courses
  5. Fluidic player
  6. Learning Programs
  7. Certifications
  8. Job Aids
  9. Badges
  10. Skills & Levels
  11. Gamification
  12. User notifications
  13. Announcements
  14. Waitlist & attendance management
  15. Captivate Prime app for Salesforce
  16. Adobe Connect integration
  17. Learner App for mobiles and tablets
  18. Social Learning in Captivate Prime
  19. Adobe Captivate Prime desktop application
  20. Learner home page
  21. Share to Social Learning
  22. System requirements | Adobe Captivate Prime desktop application
 9. Manager
  1. User log in
  2. Manager dashboard
  3. Reports
  4. Learning Objects
  5. User notifications
  6. Learner transcripts
  7. Settings
  8. iPad & Android tablet users
 10. Frequently Asked Questions
  1. Frequently Asked Questions for Administrators
  2. Frequently Asked Questions for Authors
  3. Frequently Asked Questions for Instructors
  4. Frequently Asked Questions for Managers
 11. Knowledge Base
  1. Unable to log in to Captivate Prime
  2. Learning Summary does not display current data
  3. Unable to upload a CSV
  4. Generate a HAR file
  5. L1 feedback auto popup does not appear
  6. Unable to view certain courses under catalog while creating a Certification
  7. Unable to view certain course under catalog while creating a Learning Program
  8. Issues in retiring a Learning Program
  9. Unable to assign a badge
  10. Session expires in Captivate Prime
  11. Unable to search a course
  12. Troubleshoot migration issues
  13. Troubleshoot Captivate Prime app issues
  14. Users get auto deleted in Captivate Prime
  15. Publishing issues in the EU domain
  16. Unable to register as external user
  17. Okta Active Directory integration with Adobe Captivate Prime
  18. Unable to view learners in a course
  19. Unable to view calendar
  20. Module is not marked complete after completing a course
  21. Unable to achieve a skill after completing a course
  22. Radio buttons are missing
  23. Unable to view file submissions in Captivate Prime
Obs!

Viktigt: Innehållet i detta dokument är inte juridisk rådgivning och är inte avsett att ersätta juridisk rådgivning. Vänd dig till ditt företags juridiska avdelning för att få råd avseende GDPR.

GDPR är en ny förordning från Europeiska unionen som träder i kraft den 25 maj 2018. Den ger stark kontroll när det gäller uppgiftssekretess och gör att slutanvändarna kan ta kommandot över sina egna personuppgifter.

Även om GDPR är en EU-förordning så gäller den för företagsorgan över hela världen som samlar in personlig information för alla användare som kan vara bosatt i EU.  Som Captivate Prime-kund ska du bedöma om GDPR är tillämpligt på din organisation.

Om ditt företag tillhandahåller en produkt eller tjänst till bosatta i EU, och bestämmer hur och varför ni samlar in, spårar och övervakar de personernas uppgifter, så anses ni enligt GDPR vara personuppgiftsansvarig. Som Adobe Captivate Prime-kund som utför en av dessa verksamheter anses du vara personuppgiftsansvarig.

Företag som behandlar uppgifter på personuppgiftsansvarigas vägnar anses vara personuppgiftsbiträden. Som försäljare av LMS Adobe Captivate Prime med värdskap i molnet spelar Adobe rollen som personuppgiftsbiträde. Här är några detaljer om GDPR och ditt företag.

Captivate Prime har byggt in följande verktyg och processer som kommer att hjälpa dig att följa GDPR. För att stödja eventuella processer som går utöver produkten för att fullt ut följa förordningen, kan du fortfarande behöva göra en bedömning med ditt efterlevnadsteam.

Rätten att bli bortglömd – kontakt med personuppgiftsansvarig: GDPR kräver att personuppgiftsansvariga har stöd för en Rätten att bli bortglömd-funktion för sina användare.Det innebär att varje användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvariga permanent raderar alla personuppgifter som finns lagrade om den användaren. Om du får en sådan begäran och gör den vidare bedömningen att det är en giltig begäran, så finns denna funktion nu i Captivate Prime genom dess funktion Rensa användare. Med denna funktion kan administratören inleda en permanent borttagning av alla uppgifter som gäller en viss enskild person, på den personens begäran, och Captivate Prime raderar då genast fullständigt uppgifterna från sin databas. En rensning av backuploggarna (som är avsedda för återställning av systemet) följer också automatiskt.

Rätten att bli bortglömd – kontakt med personuppgiftsbiträde: Slutanvändaren kan också själv ta kontakt med Adobe för att få sina personuppgifter raderade. I sådana fall känner Captivate Prime automatiskt av vilka konton som innehar personuppgifterna för den användaren, och Adobe meddelar omedelbart administratören om denna begäran. Administratören kan sedan bedöma om begäran är giltig och besvara begäran genom funktionen Rensa användare.

Rätt till tillträde: GDPR ger slutanvändaren rätt att begära ut uppgifter som en personuppgiftsansvarig kan ha lagrat för den slutanvändaren.Till stöd för denna begäran tillåter Captivate Prime administratören att självgenerera ett registerutdrag som kan delas med användaren.

Integritet som standard, datakryptering: Vi behandlar uppgifter både i överföring och i vila med bästa krypteringsstandarder för att trygga datasäkerheten. Krypteringsalgoritmer som används är SHA-256. Detta ser till att alla uppgifter du lagrar är tillräckligt skyddade, så att de inte kommer i orätta händer. Här följer fler uppgifter om hur Captivate Primes arkitektur är utformad nerifrån och upp med integritet och säkerhet i åtanke. http://wwwimages.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/ADB-Captivate-Security-WP.pdf

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online