Exportera och importera Creative Cloud Libraries

Vill du byta till ett annat Creative Cloud-konto? Lär dig hur du exporterar och importerar dina Creative Cloud-bibliotek till ditt andra konto.

Exportera Creative Cloud Libraries

Du kan överföra ett helt bibliotek från panelen Bibliotek i dina Creative Cloud-program till din lokala enhet. Sedan kan du antingen arkivera det eller importera det till ett annat konto.

 1. Öppna panelen Bibliotek i något Creative Cloud-program.

 2. Välj det bibliotek du vill exportera.

 3. Klicka på menyn Fler alternativ  uppe till höger i panelen Bibliotek

  Ikonen Fler alternativ på bibliotekspanelen

 4. Välj Exportera <biblioteksnamn>.

  Exportera ett bibliotek

 5. Klicka på Välj mapp, välj en plats och spara sedan biblioteket.

  Markera mapp

 6. Klicka på Exportera. Nu finns en kopia av ditt bibliotek på din lokala enhet.

  Exportera ett bibliotek

  När du är klar kan du arkivera biblioteket eller importera det till ett annat konto.

Importera Creative Cloud Libraries

Du kan importera ett befintligt bibliotek som har sparats på enheten till ditt Creative Cloud-konto. 

 1. Öppna panelen Bibliotek i något Creative Cloud-program.

 2. Klicka på menyn Fler alternativ  uppe till höger i panelen Bibliotek

  Ikonen Fler alternativ på bibliotekspanelen

 3. Välj Importera bibliotek.

  Importera ett bibliotek

 4. Klicka på Välj bibliotek och välj sedan den .cclibs-fil som du vill importera till det andra Creative Cloud-kontot. 

  Välj ett bibliotek att importera

 5. Klicka på Importera

  Klicka på Importera

  Biblioteket är tillgängligt på ditt andra Creative Cloud-konto.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto