Felkod 146 under installation av Creative Cloud-program

Problem

När du installerar eller uppdaterar av Creative Cloud-program (t.ex. Adobe Photoshop eller Adobe Bridge) via Adobe Creative Cloud-datorprogram, får du felkod 146 eller 147. Felet kan se ut enligt följande:

Exit Code: 146
-------------------------------------- Summary --------------------------------------
- 2 fatal error(s), 0 error(s), 1 warnings(s)

FATAL: Error (Code = 146) executing in command 'MoveDirectoryCommand' for package: 'AdobePhotoshop17-Core_x64', version:17.0.0.88
FATAL: Error occurred in install of package (Name: AdobePhotoshop17-Core_x64 Version: 17.0.0.88). Error code: '146'
WARN: Failed to move directory 'C:\adobeTemp\ETR5515.tmp\1\Application' to 'C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5'

Det här felet uppstår vanligtvis när installationsprogrammet inte kan flytta en fil från den temporära mappen i vilken den först hämtades.

Lösningar

För att uppdatera till den senaste versionen av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet tar du bort det med hjälp av avinstallationsverktyget för Creative Cloud-datorprogrammet. När du har tagit bort det, kan du hämta och installera den aktuella versionen av Creative Cloud-datorprogrammet.

Obs!

Om du får ett meddelande om att du inte kan avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet eftersom den används av andra program, använder du avinstallationsprogrammet och inte avinstallationsverktyget för Creative Cloud-datorprogram. Hämta och kör avinstallationsverktyget för Creative Cloud-datorprogrammet istället.

Inaktivera antivirus- eller säkerhetsprogram tillfälligt tills Creative Cloud-programmet har hämtats och installerats. Vissa program kan orsaka konflikter med mappar som måste skapas för installationen, vilket resulterar i detta fel. Mer information om hur du anpassar säkerhetsinställningarna för två populära säkerhetsprogram:

Avast

Kaspersky

Obs!

Länkar för program från tredje part tillhandahålls som en tjänst till våra användare och kan innehålla föråldrad information eller föråldrade skärmklipp. För specifika och aktuella instruktioner, kontakta utgivaren av ditt antivirus-/säkerhetsprogram.

Det kanske finns installationsposter för Adobe-produkten du försöker installera på datorn som kan vara skadade eller orsaka problem vid en ny installation. Kör Adobe Creative Cloud Cleaner-verktyget för att ta bort sådana tidigare installationer. Se Använd Creative Cloud Cleaner-verktyget för att lösa installationsproblem för mer information.

Skapa manuellt mappen som nämns i felmeddelandet. I felexemplet längst upp på den här sidan kunde du manuellt skapa mappen C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5 för att lösa felet.

Du hittar all information om felet i filen Install.log. Mer information om hur du granskar filen finns i Sök och kontrollera installationsloggarna.

Obs!

Flera användare med anpassade sökvägar till användarmappen eller andra systemvariabler har åtgärdat problemet med denna lösning.

Kontrollera att rätt filbehörighet har angetts för mapparna som skapas. Se Kontrollera filbehörighet för mer information.

Kontrollerad mappåtkomst är en Windows 10-funktion som hjälper till att skydda dokument och filer mot modifiering av misstänkta program. För att lösa det här felet måste du lägga till Creative Cloud-program i listan över säkra eller tillåtna program i inställningarna för kontrollerad mappåtkomst.

Följ de här stegen för att konfigurera kontrollerad mappåtkomst för att tillåta Creative Cloud-program.

 1. Avsluta det berörda Creative Cloud-programmet om det redan körs.

 2. I Windows klickar du på Start och sedan klickar du på ikonen  för inställningar.

  Dialogrutan Windows-inställningar visas.

 3. Klicka på Uppdatering och säkerhet.

  Uppdatering och säkerhet

 4. Välj Windows-säkerhet i den vänstra panelen och klicka sedan på Skydd mot virus & hot.

  Dialogrutan Skydd mot virus och hot visas.

  Välj Skydd mot virus och hot

 5. I inställningarna för Skydd mot virus och hot klickar du på Hantera inställningar.

  Klicka på Hantera inställningar i inställningarna för Skydd mot virus och hot

 6. I inställningsfönstret bläddrar du till avsnittet Kontrollerad mappåtkomst och klickar sedan på Hantera reglerad mappåtkomst.

  Hantera kontrollerad mappåtkomst

 7. Klicka på Tillåt en app i Reglerad mappåtkomst.

  Tillåt ett program via Kontrollerad mappåtkomst

 8. Klicka på Lägg till en tillåten app. Välj Nyligen blockerade appar i listrutan.

  Tillåt nyligen blockerat program

 9. Leta efter den körbara filen (.exe) för det berörda Creative Cloud-programmet. 

 10. Om du vill lägga till det berörda Creative Cloud-programmet i listan över tillåtna program klickar du på (+)-tecknet.

  Creative Cloud-programmet har lagts till i listan över tillåtna program.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?