Problem

När du installerar eller uppdaterar av Creative Cloud-program (t.ex. Photoshop eller Bridge) via Adobe Creative Cloud-datorprogrammet, du får felkoden 146 eller 147. Felet kan se ut enligt följande:

Exit Code: 146
-------------------------------------- Översikt --------------------------------------
- 2 allvarliga fel, 0 fel, 1 varning

FATAL: Fel (Kod = 146) utfärdas i kommandot 'MoveDirectoryCommand' för paket: 'AdobePhotoshop17-Core_x64', version:17.0.0.88
FATAL: Fel uppstod vid installation av paket (Namn: AdobePhotoshop17-Core_x64 Version: 17.0.0.88). Felkod: '146'
VARNING: Kunde inte flytta katalogen 'C:\adobeTemp\ETR5515.tmp\1\Application' till 'C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5'

 

Det här felet uppstår vanligtvis när installationsprogrammet inte kan flytta en fil från den temporära mappen i vilken den först hämtades.

Lösningar

Uppgradera till den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet

Ta bort Creative Cloud-datorprogrammet med hjälp av avinstallationsverktyget för Creative Cloud-datorprogrammet för att uppdatera till den senaste versionen av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet. När du har tagit bort det, kan du hämta och installera den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet.

Obs!

Om du får ett meddelande om att du inte kan avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet eftersom den används av andra program, använder du avinstallationsprogrammet och inte avinstallationsverktyget för Creative Cloud-datorprogram. Hämta och kör avinstallationsverktyget för Creative Cloud-datorprogrammet istället.

Inaktivera antivirus- eller säkerhetsprogram tillfälligt

Inaktivera antivirus- eller säkerhetsprogram tillfälligt tills Creative Cloud-programmet har hämtats och installerats. Vissa program kan orsaka konflikter med mappar som måste skapas för installationen, vilket resulterar i detta fel. Mer information om hur du anpassar säkerhetsinställningarna för två populära säkerhetsprogram:

Obs!

Länkar till program från tredje part här ovanför tillhandahålls som en hjälp. Kontakta utgivaren av ditt antivirus-/säkerhetsprogram för mer information.

Ta bort alla befintliga felaktiga installationer

Det kanske finns installationsposter för Adobe-produkten du försöker installera på datorn som kan vara skadade eller orsaka problem vid en ny installation. Kör Adobe Creative Cloud Cleaner-verktyget för att ta bort sådana tidigare installationer. Se Använd Creative Cloud Cleaner-verktyget för att lösa installationsproblem för mer information.

Skapa manuellt den mapp som behövs

Skapa manuellt mappen som nämns i felmeddelandet. I felexemplet längst upp på den här sidan kunde du manuellt skapa mappen C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5 för att lösa felet.

Du hittar all information om felet i filen Install.log. Se Hämtnings- och installationsfel för mer information kring att granska filen.

Obs!

Flera användare med anpassade sökvägar till användarmappen eller andra systemvariabler har åtgärdat problemet med denna lösning.

Kontrollera filbehörighet

Kontrollera att rätt filbehörighet har angetts för mapparna som skapas. Se Kontrollera filbehörighet för mer information.

Prova en annan hämtningslänk

Om ingen av ovanstående lösningar löser problemet kan du försökahämta programmet direkt. Du måste ange ditt Adobe-ID och lösenord för att få tillgång till webbplatsen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy