Med Adobe Asset Link blir det lättare för kreatörer och marknadsförare att samarbeta när material skapas. Det ansluter Adobe Experience Manager Assets (AEM Assets) till Creative Cloud-datorprogrammen Photoshop, Illustrator och InDesign. Via Adobe Asset Link-panelen kan kreatörer få tillgång till och ändra innehåll som lagras i AEM Assets utan att behöva lämna de program som de arbetar med. Detta är ett urval av de viktigaste funktionerna:

  • Sökning i både AEM Assets och Creative Cloud Assets

  • Ut- och incheckning av innehåll som lagras i AEM Assets för att förhindra duplicering av arbeten och istället ha en enda pålitlig källa

  • Hålla isär resurser för pågående arbeten och resurser för slutproduktion

  • Aktivera nya resurser som ska överföras till AEM Assets

  • Enkel åtkomst via SSO (Single Sign On) med kontouppgifterna för Creative Cloud

Adobe Asset Link

Förutsättningar

Se till att följande krav för Adobe Asset Link är uppfyllda:

Krav för Creative Cloud

  • En eller flera giltiga Creative Cloud for enterprise-prenumerationer (CCE Alla program-plan eller CCE Fristående program-plan) för Photoshop, Illustrator eller InDesign.

  • Adobe Asset Link stöder för närvarande inte proxymiljöer (till exempel Kerberos).

Krav för AEM

  • AEM Assets 6.5.0 eller senare
  • AEM Assets 6.4.4 eller senare
  • AEM Assets-licens (omfattar kunder med Assets-tillägg), med Adobe Managed Services eller lokala distributioner

Obs!

För AEM Assets 6.4.0–6.4.3 krävs installation av ett extra funktionspaket på AEM. Mer information finns i Konfigurera AEM Assets för Adobe Asset Link.

För AEM 6.3-installation krävs extra moduler. I produktvägledningen för AEM 6.3-underhåll finns dock inga fler funktionspaket för den här versionen. Adobe rekommenderar uppgradering till en nyare version av AEM. Om du vill ha mer information om Adobe Asset Link och AEM 6.3-distributioner kontaktar du Enterprise-supporten för AEM. Du kan också läsa Konfigurera AEM Assets 6.3 för Adobe Asset Link.

Det är enkelt att konfigurera Adobe Asset Link för dina användare. Följ stegen nedan.

1. Skapa användargrupp

artboard_34_copy

Skapa en unik grupp med användarna i Adobe Admin Console. Användarna som läggs till i gruppen måste ha Enterprise ID eller Federated ID. Läs mer. Du måste ha administratörsbehörighet för att skapa användargrupper.


2. Konfigurera AEM Assets

artboard_34_copy2

Konfigurera och finjustera AEM Assets-instansen så att användarna får tillgång till digitala resurser i AEM Assets via sina Creative Cloud-program. Läs mer.


asset_link_ec_appicon_256

Hämta Adobe Asset Link-tillägget via arbetsflödet Paket i Adobe Admin Console. Hämta också inställningsfilen från här. Konfigurera sedan JSON-inställningsfilen och lägg till den på användarnas enheter på den angivna platsen. Installera sedan tillägget Läs mer.


artboard_37

Nu kan du använda Adobe Asset Link med Photoshop, Illustrator och InDesign. Gå till Fönster > Tillägg > Adobe Asset Link för att öppna panelen.

Använd Adobe Asset Link för att arbeta med och ändra resurser som är lagrade i organisationens digitala resurshanteringssystem – AEM Assets.


Nu kan du använda Adobe Asset Link med Photoshop, Illustrator och InDesign. Gå till Fönster > Tillägg > Adobe Asset Link för att öppna panelen.

Använd Adobe Asset Link för att arbeta med och ändra resurser som är lagrade i organisationens digitala resurshanteringssystem – AEM Assets.

Mer information om hur användare kan använda Adobe Asset Link finns i Hantera resurser med hjälp av Adobe Asset Link-panelen.

Om du vill veta mer om funktionerna i Adobe Asset Link kan du se videonAnvända Adobe Asset Link med AEM Assets (8 min).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy