Användarhandbok Avbryt

Adobe Asset Link

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Integrering med Canvas LMS
   3. Integrering med Blackboard Learn
   4. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   5. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   6. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Konfigurera identitet
   1. Identitetstyper | Översikt
   2. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
   3. Skapa en organisation med Federated ID
    1. SSO-översikt
    2. Konfigurera Azure Connector och Sync
     1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
     2. Lägg till Azure Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Azure Connector
    3. Konfigurera Google-federering och synkning
     1. Konfigurera SSO med Google-federering
     2. Lägg till Google Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Google-federering
    4. Generisk SAML
     1. Konfigurera SSO med andra SAML-leverantörer
     2. Konfigurera SSO med Microsoft ADFS
     3. Vanliga frågor om SSO
     4. Felsökning av SSO
    5. SSO för utbildning
     1. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
     2. Vanliga frågor
   4. Bekräfta domänägarskap
   5. Lägg till och hantera domäner
   6. Länka domäner till kataloger
   7. Använd katalogförtroenden för att lägga till tidigare ianspråkstagna domäner
   8. Migrera till en ny autentiseringsleverantör
  2. Resursinställningar
  3. Autentiseringsinställningar
  4. Kontakter för integritet och säkerhet
  5. Konsolinställningar
  6. Krypteringshantering
 4. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera självbetjäningspolicyer
   4. Hantera programintegreringar
   5. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   6. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   7. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   8. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Migrera från enhetslicensiering
   6. Hantera profiler
   7. Licensieringsverktygslåda
   8. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 5. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 6. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
   2. Komma igång
 7. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 8. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  6. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  7. Hjälp om VIP Select
 9. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 10. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Adobe Asset Link

Om du är kreatör eller marknadsförare kan du använda Adobe Asset Link i Creative Cloud-datorprogrammen för att effektivisera samarbetet medan du skapar innehåll.

Anslut med Adobe Experience Manager Assets via panelen Adobe Asset Link i dina välbekanta program: Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator och XD. Få tillgång till och ändra innehåll som lagras i Experience Manager Assets utan att lämna Creative Cloud-programmen.

Använd Adobe Asset Link för XD om du vill skapa designer och prototyper av hög kvalitet i Adobe XD. Ta med digitala resurser från Experience Manager Assets på din XD-arbetsyta. Adobe Asset Link för XD gör att designer och marknadsförare kan samarbeta under hela designprocessen. Läs mer.

Nyheter

Du ansluts nu automatiskt till alla molnbaserade Experience Manager Assets-miljöer som du är berättigad till. Alla miljöer som du har åtkomst till visas i vyn Hantera miljöer i Adobe Asset Link. Du kan växla mellan miljöer och ändra dem.

Adobe Asset Link stöder Experience Manager as a Cloud Service och Experience Manager Assets Essentials. Det stöder även Experience Manager 6.4 och Experience Manager 6.5 med de senaste servicepaketen.

Här är de viktigaste nya funktionerna i Adobe Asset Link:

 • Stöd för Adobe Experience Manager Assets Essentials
 • Automatisk anslutning till molnbaserade miljöer, till exempel Experience Manager Assets as a Cloud Service och Experience Manager Assets Essentials
 • Stöd för ARM-enheter
 • Stöd för Enterprise Storage Model (ESM)
 • Stöd för de senaste versionerna av programmen Adobe InDesign, Photoshop och Illustrator 2022
 • Förbättrad överföring av mediefiler till Experience Manager Assets as a Cloud Service och Experience Manager Assets Essentials.
 • Stöd för Business ID
 • Hantera miljökontroller i Adobe Asset Link XD-plugin-programmet
 • Tillgänglighetsstöd i Adobe Asset Link XD-plugin-programmet
 • Stöd för ytterligare elva språk

Förutsättningar

Se till att följande krav för Adobe Asset Link är uppfyllda:

Krav för Creative Cloud

 • Prenumerationer som köpts via VIP- eller ETLA-inköpsprogrammen stöds. Läs mer.
Obs!

För att stödja Business ID kräver Experience Manager 6.5 service pack 11 eller senare medan Experience Manager 6.4 kräver det senaste paketet med kumulativa korrigeringar (CFP).

Obs!

Om din Creative Cloud-prenumeration kommer från en annan Adobe Admin Console via Experience Manager kan du behöva upprätta ett katalogförtroende mellan dem. Läs mer.

 • Adobe Asset Link stöder för närvarande inte proxymiljöer (till exempel Kerberos).

Förutsättningar för Adobe Experience Manager

Obs!

För Experience Manager Assets 6.4.0–6.4.3 krävs installation av ett extra funktionspaket på Experience Manager. Mer information finns i Konfigurera Experience Manager Assets för Adobe Asset Link.

Konfigurera Adobe Asset Link

Det är enkelt att konfigurera Adobe Asset Link för dina användare. Följ stegen nedan.

1. Skapa användargrupp

Skapa en unik grupp med kreatörerna i Adobe Admin Console där berättigandena till Creative Cloud for enterprise finns. Användarna som läggs till i gruppen måste ha ett Enterprise ID eller Federated ID. Läs mer. Du måste ha administratörsbehörighet för att skapa användargrupper.

2. Konfigurera Experience Manager Assets

Konfigurera och finjustera Experience Manager Assets för att ge användare tillgång till digitala resurser som lagras i Experience Manager Assets i deras Creative Cloud-program. Lägg till InDesign Client ID i din Experience Manager Assets-miljö så att InDesign kan kommunicera med Experience Manager Assets. Läs mer.

Generera Adobe Asset Link-tillägget via arbetsflödet Paket i Adobe Admin Console. Installera sedan Adobe Asset Link-tillägget. Beroende på distributionstypen ansluts Creative Cloud-användare automatiskt till en Experience Manager-miljö eller så måste en administratör konfigurera den åt dem. Läs mer.

Nu kan du använda Adobe Asset Link med Photoshop, Illustrator och InDesign. Gå till Fönster >Tillägg> Adobe Asset Link för att öppna panelen i InDesign eller Illustrator. Gå till Fönster > Tillägg (äldre) > Adobe Asset Link i Photoshop.

Använd Adobe Asset Link för att arbeta med och ändra mediefiler som är lagrade i organisationens digitala resurshanteringssystem – Experience Manager Assets.

Funktioner

Mer information om hur Adobe Asset Link kan användas finns i Hantera resurser med hjälp av Adobe Asset Link-panelen.

Om du vill veta mer om funktionerna i Adobe Asset Link kan du titta på videonAnvända Adobe Asset Link med Experience Manager Assets (8 min).

Ge digitala byråer och frilansare åtkomst

Med Adobe Asset Link kan företag och varumärken ge sina byråer tillgång till projektmediefiler genom att lägga till byråerna som betrodda domäner. Detaljerade anvisningar om hur du gör det finns i godkända domäner. Om domänförtroende rimmar illa med policyn måste företaget ge en Creative Cloud for enterprise-licens till byrån så att den äger sina egna mediefiler.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto