Obs!

För att säkerställa att du får de senaste och bästa verktygen är Creative Cloud nu det enda alternativet för att köpa Adobes kreativa program. För mer information, gå till sidan Adobe Creative Cloud.

Det går snabbt och enkelt att hämta och installera Creative Suite 6-produkter. Den här sidan visar information om hämtning, installation och avinstallation av CS6-produkter för olika operativsystem.

Viktigt: Om du har ett Creative Cloud-avtal och installerar CS6-program, se Hämta och installera Creative Cloud-program. Den här sidan gäller endast för Creative Suite-installationer.

Hämtnings- och installationsanvisningar

Innan du börjar, verifiera att din dator lever upp till systemkraven för Creative Suite 6-program genom att gå till Systemkrav för Adobe Creative Suite 6.

Se därefter till att du har ditt serienummer till hands. Du hittar ditt serienummer i ditt e-postmeddelande med köpbekräftelsen och i avsnittet Planer- och produkter på din Hantera konto-sida på adobe.com.

För ytterligare information om att lokalisera serienummer eller om att registrera ett serienummer, se Hitta ett serienummer.

Följ anvisningarna nedan för ditt operativsystem när du vill installera hela Creative Suite 6 Edition eller en enskild produkt.

Hämta och installera i Mac OS

 1. När du har slutfört köpet klickar du på nedladdningsknappen.

  Obs!

  Nedladdningen går snabbare med kabelanslutning än med trådlös anslutning.

 2. Din nedladdningssida innehåller produktnamn och serienummer för den programvara du har köpt. Klicka på länken till Akamais nedladdningshanterare för den produkt du laddar ned. Om inget fönster öppnas kontrollerar du att blockering av popup-fönster är inaktiverad i webbläsaren för hela domänen *.adobe.com. När du har inaktiverat blockering av popup-fönster klickar du på nedladdningslänken igen.

 3. Om en dialogruta frågar om du litar på certifikatet från Akamai Technologies så klickar du på Lita på.

 4. Om du inte redan har installerat gränssnittet för Akamai NetSession så uppmanas du att göra detta. Klicka på installationspaketets länk.

  • När nedladdningsfönstret öppnas dubbelklickar du på det nedladdade installationspaketet.
  • En Akamai NetSession-mapp öppnas med en PKG-fil. Dubbelklicka på den.
  • Installationsfönstret för Akamai NetSession öppnas. Klicka på Continue.
  • Klicka för att godkänna licensavtalet. Välj den plats där du vill att gränssnittet ska installeras och klicka för att fortsätta.
  • Välj installationstyp genom att klicka på uppgraderingsknappen.
  • Gränssnittet för NetSession installeras på datorn.
 5. När fönstret Spara visas så navigerar du till den mapp där du vill spara den nedladdade filen. Se till att välja en plats där du enkelt kan hitta den. Klicka på Spara. Klicka på Stäng för att stänga gränssnittsfönstret för NetSession.

 6. Akamais nedladdningshanterare för NetSession visas i webbläsaren. En DMG-fil börjar laddas ned. Var noga med att vänta tills DMG-filen är helt nedladdad innan du påbörjar installationen. Du kan pausa i nedladdningen med nedladdningshanteraren och fortsätta senare. Om du vill ta paus i en nedladdning klickar du på pausknappen. Du fortsätter nedladdningen genom att klicka på uppspelningsknappen i nedladdningshanteraren, eller klicka på nedladdningslänken på nedladdningssidan.

 7. När dmg-filen har hämtats öppnas en dialogruta där du får frågan om du vill starta dmg-filen. Klicka på OK. Om dialogrutan inte visas navigerar du till den plats där du sparade den nedladdade DMG-filen. Sedan dubbelklickar du på filen för att öppna den.

 8. En dialogruta kan visas som säger att [Adobe-produktnamn] är en fil som har laddats ned från Internet. Välj Ja.

 9. När verifieringen av DMG-filen är klar öppnas installationsfönstret.

 10. Innan du fortsätter med installationen stänger du alla program som körs på datorn, bland annat andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster.

 11. Dubbelklicka på produktikonen för att öppna produktmappen, och dubbelklicka sedan på installationsikonen.

 12. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

Hämta och installera i Microsoft Windows

 1. När du är färdig med inköpet klickar du på nedladdningsknappen, varefter nedladdningssidan visas.

  Obs!

  Nedladdningen går snabbare med kabelanslutning än med trådlös anslutning.

 2. Din nedladdningssida innehåller produktnamn och serienummer för den programvara du har köpt. Klicka på länken till Akamais nedladdningshanterare för den produkt du vill ladda ned.

 3. Om du inte redan har installerat gränssnittet för Akamai NetSession på din dator så uppmanas du att göra detta. Klicka på installationspaketets länk. Om ett nedladdningsfönster visas med en fråga om du vill köra installationsprogrammet för NetSession så väljer du att göra det.

  • Om filen laddas ned till din dator så navigerar du till den katalog där filen finns. Dubbelklicka sedan på filen.
  • Klicka för att godkänna licensavtalet och för att fortsätta.
  • Gränssnittet för NetSession installeras på datorn.
 4. När nedladdningshanteraren har slutfört installationen blir du ombedd att ange var du vill spara de nedladdade Adobe-installationsprogrammen. Se till att välja en plats där du lätt hittar de nedladdade filerna. Klicka på OK.

 5. Fönstret för Akamais nedladdningshanterare visas. Vissa Adobe-programvaruinstallationer kräver två filer, en EXE-fil och en 7Z-fil. 7Z-filen är den större av de två. Var noga med att vänta tills alla filer i fönstret i nedladdningshanteraren är helt nedladdade innan du börjar installationen. Du kan pausa i nedladdningen med nedladdningshanteraren och fortsätta senare. Om du vill ta paus i en nedladdning klickar du på pausknappen. Du fortsätter en nedladdning efter paus genom att klicka på uppspelningsknappen i nedladdningshanteraren, eller klicka på nedladdningslänken på nedladdningssidan igen.

 6. När alla filer är nedladdade klickar du på knappen för att öppna paketet.

 7. Om installationsprogrammet inte öppnas automatiskt går du till den katalog som innehåller de nedladdade filerna och dubbelklicka på EXE-filen för att starta det.

 8. En dialogruta kan visas som säger att [Adobe-produktnamn] är en fil som har hämtats från internet. Välj Ja.

 9. Välj den mapp dit du vill extrahera installationsprogrammet. Som standard extraheras det till en mapp på datorn som heter ”Adobe-versionsnamn Produktnamn”. Klicka sedan för att gå vidare. Om du inte uppmanas att ange en plats när du extraherar installationsprogrammet så kan du också öppna den nedladdade filen via länken för att öppna paket i webbläsaren. Välj Ja och sedan den mapp dit du vill extrahera versionen.

 10. När extraheringen är slutförd ska du gå till den plats där du extraherade installationsprogrammet.

 11. Innan du börjar med installationen ska du stänga alla program som körs på datorn, bland annat andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster.

 12. Dubbelklicka på filen Set-up.exe för att starta installationen. Ibland öppnas filen Set-up.exe automatiskt.

 13. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

Installera en CS6-programserie eller ett fristående program från skivan

Se till att du har alla installationsmedia och serienummer till hands..

Innan du påbörjar en installation bör du stänga alla program, inklusive webbläsaren. Se till att du har administratörsbehörigheter eller kan verifieras som administratör.

Om du installerar en uppgradering söker installationsprogrammet efter den giltiga uppgraderingsprodukten i systemet. Om det inte går att hitta produkten ombes du att ange serienumret för den produkt som ska uppgraderas. Du kan också installera programvaran som en utvärderingsversion och sedan ange det nya och det tidigare serienumret på serialiseringsskärmen som visas när programvaran startas.

 1. Sätt i DVD-skivan för programserien eller det fristående programmet i Adobe Creative Suite 6 i DVD-enheten.

 2. Dubbelklicka på Set-up.exe (Windows) eller Install.app (Mac OS).

  Obs!

  Filen Setup.exe kan startas automatiskt beroende på inställningarna för Spela upp automatiskt i Windows.

 3. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

 4. När du uppmanas att ange ett serienummer anger du serienumret för programserien eller den fristående produkten Adobe Creative Suite 6 och slutför installationen.

 5. Du måste godkänna licensavtalet och garantivillkoren innan du kan använda den här produkten. Se Produktlicenser och användarvillkor för mer information. För att produkten ska fungera krävs aktivering och registrering via internet. Se Aktiverings- och inaktiveringshjälp för mer information.

Adobes licens för en enskild användare medger installation av en enda produktlicens på två datorer (exempelvis en arbetsdator och en hemdator) under förutsättning att programmet används av samma person och inte samtidigt på båda datorerna.

Obs!

Om du vill installera produkten på en tredje dator inaktiverar du först programvaran på en dator. Om du vill inaktivera produkten väljer du Hjälp > Inaktivera.

Obs!

Du blir eventuellt ombedd att stänga andra program (oförenliga processer) för att installationen ska kunna slutföras. För mer information, gå till felet:”Stäng följande program om du vill fortsätta”.

Om produkten finns på flera skivor väntar du tills den första skivan är klar. Ta sedan ut den första skivan och sätt i den andra skivan i DVD-enheten.

Mer information om felsökning av installationen finns på Hämtnings- och installationshjälp.

Obs!

Om du vill installera ytterligare komponenter eller installera om ett program efter den ursprungliga installationen, så måste du ha åtkomst till det ursprungliga installationsmediet (skiva eller filer sin hämtats från internet).

Alternativet Reparera är inte tillgängligt.

Avinstallera programvara

Stäng alla program som körs på datorn, inklusive andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster innan du avinstallerar programvaran.

Gör något av följande:

 • I Windows XP öppnar du kontrollpanelen och dubbelklickar på Lägg till eller ta bort program. Markera det program du vill avinstallera och klicka på Ändra/ta bort. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • I Windows 7 öppnar du Kontrollpanelen och dubbelklickar på Program och funktioner. Markera det program du vill avinstallera, klicka på Avinstallera och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • VIKTIGT! I Mac OS finns en ny funktion för avinstallation. Du ska INTE avinstallera program genom att dra dem till Papperskorgen. I Mac OS X avinstallerar du programmet på ett säkert sätt genom att dubbelklicka på installationsprogrammet i Program/Verktygsprogram/Adobe Installers eller genom att dubbelklicka på aliaset Avinstallera i programmappen. Markera Ta bort inställningar, ange administratörslösenordet och följ anvisningarna på skärmen.

Adobes licens för en enskild användare tillåter att en enskild produktlicens installeras på två datorer (till exempel en arbetsdator och en hemdator) och används av en och samma person, dock inte samtidigt.

Obs!

Om du vill installera en produkt på en tredje dator måste du först inaktivera en tidigare installation på en dator. Om du vill inaktivera produkten väljer du Hjälp > Inaktivera.

Felsökning av nedladdning och installation

Om du behöver hjälp med att ladda ned en CS6-produkt kan du läsa följande information:

Hjälpen är tillgänglig via Nedladdnings-, installations- och konfigurationsforum. Forumen erbjuder en interaktiv internetmiljö för engagerade diskussioner om Adobe-produkter och närliggande ämnen, där Adobe-användare kan ställa frågor, komma med idéer och förslag samt dela knep och tips med varandra.För en lista över alla tillgängliga forum, se Välkommen till Adobes användarforum.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy