Hämta och installera Creative Suite 6

   Accelerate your creativity by upgrading to the latest versions of your familiar apps.

Enjoy benefits such as cloud storage, file sync across devices, access to Creative Cloud services, and much more.

Lär dig hämta och installera Creative Suite 6-program från skiva eller ditt Adobe-konto. Lär dig också vad du kan göra om du får problem med installationen.

Så installerar du Creative Suite 6

Innan du börjar

Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för Creative Suite 6-program innan du hämtar något. Ha ditt serienummer till hands. Du hittar serienumret i bekräftelsen av köpet du fick via e-post och på ditt konto. Lär dig att hitta serienumret.

Hämta från ditt konto

Om du har köpt Creative Suite 6 från Adobe eller registrerat det, kan du hämta det från ditt konto. Om programmet inte visas registrerar du det först.

Installera från installationsskivor

Se till att du har alla installationsmedier och serienummer till hands. Innan du påbörjar en installation bör du stänga alla program, inklusive webbläsaren. Se till att du har administratörsbehörigheter eller kan verifieras som administratör.

Om du installerar en uppgradering söker installationsprogrammet efter den giltiga uppgraderingsprodukten i systemet. Om det inte går att hitta produkten ombes du att ange serienumret för den produkt som ska uppgraderas. Du kan också installera programvaran som en testversion och sedan ange det nya och det tidigare serienumret på serialiseringsskärmen som visas när programvaran startas.

 1. Sätt i DVD-skivan för programserien eller det fristående programmet i Adobe Creative Suite 6 i DVD-enheten.

 2. Dubbelklicka på Set-up.exe (Windows) eller Install.app (macOS) för att starta installationen.

  Obs!

  Filen Set-up.exe kan startas automatiskt beroende på inställningarna för Spela upp automatiskt i Windows.

 3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

 4. När du uppmanas att ange ett serienummer anger du serienumret för programserien eller den fristående produkten Adobe Creative Suite 6 och slutför installationen.

 5. Du måste godkänna licensavtalet och garantivillkoren innan du kan använda den här produkten. Se Produktlicenser och användarvillkor för mer information. För att produkten ska fungera krävs aktivering och registrering via internet. Se Aktiverings- och inaktiveringshjälp för mer information.

Adobes licens för en enskild användare medger installation av en enda produktlicens på två datorer (exempelvis en arbetsdator och en hemdator) under förutsättning att programmet används av samma person och inte samtidigt på båda datorerna. Om du vill installera produkten på en tredje dator inaktiverar du först programvaran på en dator. Välj Hjälp > Inaktivera om du vill inaktivera.

Obs!

Se Fel ”Stäng följande program för att fortsätta” om du uppmanas att stänga processer i konflikt för att kunna slutföra installationen.

 Om produkten finns på flera skivor väntar du tills den första skivan är klar. Ta sedan ut den första skivan och sätt i den andra skivan i DVD-enheten.

Obs!

Om du vill installera ytterligare komponenter eller installera om ett program efter den ursprungliga installationen, måste du ha åtkomst till det ursprungliga installationsmediet (skiva eller filer som hämtats från webben).

Alternativet Reparera är inte tillgängligt.

Avinstallera Creative Suite 6

Stäng alla program som körs på datorn, inklusive andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster innan du avinstallerar programvaran.

Gör något av följande:

 • I Windows öppnar du Kontrollpanelen och dubbelklickar på Program och funktioner. Markera den produkt du vill avinstallera, välj Avinstallera och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • macOS: I macOS finns en annan avinstallationsfunktion. Dra inte program till papperskorgen för att avinstallera dem. I macOS avinstallerar du programmet på ett säkert sätt genom att dubbelklicka på installationsprogrammet i Applications/Utiltiies/Adobe Installers eller genom att dubbelklicka på aliaset Avinstallera i appen Application. Markera Ta bort inställningar, sedan på Autentisera som administratör och följ anvisningarna på skärmen.

Adobes licens för en enskild användare tillåter att en enskild produktlicens installeras på två datorer (till exempel en arbetsdator och en hemdator) och används av en och samma person, men inte samtidigt. Om du vill installera en produkt på en tredje dator måste du först inaktivera en tidigare installation på en dator. Välj Hjälp > Inaktivera om du vill inaktivera.

Åtgärda problem vid installation av Creative Suite 6

Om du behöver hjälp med att hämta ett Creative Suite 6-program kan du titta i Hämtnings- och installationshjälp.

Vänd dig till Adobe-communityn för att få hjälp från andra användare om du behöver mer hjälp med att hämta eller installera Creative Suite 6-program.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?