Installationsloggfelet Avslutningskod: 19 | Creative Suite

Använder du Creative Cloud?

Fel med oförenliga processer

Vid installation av en Creative Suite-produkt, såsom After Effects CS6, visas ett av dessa meddelanden i installationsloggfilen för Creative Suite:

  • Avslutningskod: 19;
  • Payload <AdobeCode> kan inte installeras p.g.a. beroende åtgärdsfel; 

Vad betyder dessa meddelanden? Produkten installerades inte på grund av oförenliga processer.

Se Lösning 1. Anvisningar för tysta installationer (volymlicenser) finns i Lösning 2.

Lösning 1: Stäng oförenliga processer och program

Stäng processerna identifierade i följande meddelande som visas i Creative Suite-installationsprogrammet:

Stäng följande program om du vill fortsätta:

<lista över program>

Starta om datorn och installera produkten på nytt.

Lösning 2: Konfigurera din tysta installation för att ignorera eller inaktivera processer

Konfigurera en tyst installation av Creative Suite så att de processer som körs ignoreras. Se avsnittet Skapa distributionspaket i Företagsdistributionsguiden för Adobe Application Manager Enterprise Edition.

– eller –

Inaktivera processer som körs i bakgrunden innan produkten installeras. Gå till avsnittet Oförenliga processer i Adobe Application Manager Enterprise Edition Enterprise Deployment Guide.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto