Installationsloggfelet Avslutningskod: 19| Creative Cloud.

Problem: Oförenliga processer

Vid installation och uppdatering av ett Creative Cloud-program, såsom Photoshop CC, visas ett eller flera av följande meddelanden i installationsloggfilen för Creative Cloud:

  • Avslutningskod: 19;
  • Payload <AdobeCode> kan inte installeras p.g.a. beroende åtgärdsfel; 

Vad betyder dessa meddelanden? Programmet installerades inte på grund av oförenliga processer.

Se Lösning 1. Anvisningar för tysta installationer (volymlicenser) finns i Lösning 2.

Lösning 1: Stäng oförenliga processer och program

Stäng oförenliga processer och program identifierade i följande meddelande som visas i installationsprogrammet Creative Cloud:

Oförenliga processer upptäckta vid installation av ett Creative Cloud-program

Klicka sedan på Fortsätt för att fortsätta installationen eller uppdateringen av programmet.

Lösning 2: Konfigurera din tysta installation för att ignorera eller inaktivera processer

Konfigurera en tyst installation av Creative Cloud så att de processer som körs ignoreras.

– eller –

Inaktivera processer som körs i bakgrunden innan programmet installeras. Mer information finns i Skapa eller ändra paket. Sök efter oförenliga processer med webbläsarens sökfunktion. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto