Adobes utvärderingsprogramvara är tidsbegränsad och har i övrigt samma funktioner inställda som den licensierade versionen. Vissa scenarier kan få utvärderingsprogramvaran att sluta gälla tidigt:

  • Ändring av systemklockan
  • Ändring av den körbara filen
  • Att bifoga en felsökare
  • Automatiserade virusskannrar

Utvärderingsperioder kan inte förlängas. När en utvärderingsperiod har gått ut, behöver du ett serienummer för att installera programmet som en licensierad version.

När startar utvärderingsperioden?

Utvärderingsperioden startar när programmet installeras för första gången. För Creative Cloud-program är utvärderingsperioden sju dagar.

Obs!

När du hämtar ett program för en utvärderingsperiod, installeras och startas ditt program automatiskt. Din utvärderingsperiod startar samtidigt.

Till exempel, om du hämtar och att installerar ett Creative Cloud-program på den första dagen av månaden, men börjar använda appen först den fjärde dagen avslutas din testperiod ändå sju dagar från den första dagen.

Utvärderingsperiod for Adobe Creative Cloud-program

Jag har ett betalt abonnemang men jag får ett meddelande som hör samman med utvärderingsversionen

Om du har ett betalt abonnemang men fortfarande får meddelanden som hör samman med utvärderingsversionen, se Varför ber Creative Cloud mig att starta utvärderingsversionen eller att köpa nu, även om jag har köpt ett abonnemang?

Meddelandet kan vara ett av följande:

  • Köp nu
  • Utvärderingsperioden har gått ut
  • Starta utvärderingsversionen
  • Inget abonnemang hittades
  • <nn> dagar återstår

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy