Köpta Creative Cloud-program visas som testversioner

Läs hur du stoppar felmeddelanden om att du fortfarande använder testversionen (eller att testversionen har upphört), även om du har redan har köpt en Creative Cloud-prenumeration.

Obs! Det kan ta upp till en timme för köpet att bearbetas. Programmen fortsätter att visa alternativen för ett kostnadsfritt medlemskap tills det bearbetas. Du kan behöva vänta lite längre om du gjort inköpet inom den senaste timmen.

Prova följande lösningar i den här ordningen tills problemet är åtgärdat. Se lösa fel med upphörd testversion och upphörd licens för teams- och enterprise-användare om du är teams- eller enterprise-användare.

 1. Obs! Kontrollera att du har loggat in till kontot med rätt e-postadress om du har mer än ett Adobe-konto.

 2. Ett felmeddelande visas om planen har upphört eller om det har uppstått ett betalningsproblem med ditt konto. Välj Redigera fakturering och betalning för att korrigera betalningsproblemet.

  Redigera fakturerings- och betalningsuppgifter

 3. Om betalningsmetoden inte är aktuell uppdaterar du kreditkortsinformationen och väljer Spara.

  Den nya betalningsmetoden träder i kraft under nästa faktureringsprocess.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogram. (Välj ikonen   i Windows aktivitetsfält eller macOS menyfält.)

 2. Välj ikonen Konto uppe till höger och välj sedan Logga ut.

  Alternativet Logga ut i Creative Cloud-datorprogrammet

 3. Välj Fortsätt i bekräftelsedialogrutan. Alla Creative Cloud-program och -tjänster som är kopplade till kontot inaktiveras på den aktuella datorn.

 4. Logga in på Adobe-kontot igen.

 5. Öppna valfritt Creative Cloud-program som ingår i medlemskapet, till exempel Photoshop eller Illustrator. Logga in om du ombeds göra det.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogram. (Välj ikonen   i Windows aktivitetsfält eller macOS menyfält.)

 2. Gör något av följande beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogram du har:

  • Windows: Välj ikonen för sidofältet   uppe till vänster. I menyn Hjälp väljer du Sök efter uppdateringar.
  • macOS: Välj Hjälp > Sök efter uppdateringar.
  Alternativet Sök efter uppdateringar i menyn Hjälp

  Välj de tre vertikala punkterna i programmets övre högra hörn. Välj sedan Sök efter programuppdateringar från menyn.

  Alternativet Sök efter programuppdateringar (gammal version)

 3. Om du inte använder den senaste versionen av Creative Cloud-programmet visas en uppdateringsuppmaning bredvid namnet. Välj Uppdatera.

Om de tidigare lösningarna inte fungerar kan datorn ha problem med anslutningen till Adobes aktiveringsservrar. Detta kan bero på att operativsystemets värdfil är felaktigt konfigurerad (operativsystemets värdfil mappar värdnamn till IP-adresser). 

För att lösa det här problemet, försök att ta bort Adobe-relaterade poster från värdfilerna. Du kan ta bort Adobe-relaterade poster från värdfilen på två sätt:

Reparera värdfilen automatiskt genom att använda Limited Access Repair-verktyget: Reparera värdfilen genom att använda Limited Access Repair-verktyget. Med den här metoden behöver du inte manuellt redigera värdfilen – verktyget reparerar automatiskt filen. 

Återställ värdfilen manuellt: Om problemet inte åtgärdas trots att du kört reparationsverktyget Limited Access Repair, ska du återställa värdfilerna manuellt.

HAR DU FORTFARANDE PROBLEM?

Om lösningarna ovan inte fungerar kan du prova stegen i Lös anslutningsfel.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto