Köpta Creative Cloud-program visas som testversioner

Lär dig hur du förhindrar felmeddelanden om att du fortfarande är i testversionen (eller att testversionen har gått ut), även om du har redan har köpt en Creative Cloud-prenumeration.

Obs!

Det kan ta upp till en timme för ditt köp att bearbetas. Programmen fortsätter att visa alternativen för ett kostnadsfritt medlemskap tills det bearbetas. Du kan behöva vänta lite längre om du gjort inköpet inom den senaste timmen.

Prova följande lösningar i den här ordningen tills problemet är åtgärdat. Se lösa fel med upphörd testversion och upphörd licens för teams- och enterprise-användare om du är teams- eller enterprise-användare.

 1. Obs!

  Kontrollera att du har loggat in på kontot med rätt e-postadress om du har mer än ett Adobe-konto.

 2. Under Mina planer väljer du Hantera plan.

 3. I avsnittet Planinformation ska du kontrollera att din prenumeration är aktiv. Det är troligt att du ser ett meddelande om att du är i testversionen eller att din testversion har gått ut om prenumerationen har upphört att gälla.

  Din Creative Cloud-plan har upphört att gälla

 4. Om din prenumeration visas som aktiv kan en inaktuellt betalningsmetod vara orsaken till problemet.

  För att se om din betalningsinformation är aktuell ska du, i avsnittet Planinformation, välja Hantera betalning.

  Redigera betalningsinformation

 5. Om betalningsmetoden inte är aktuellt uppdaterar du kreditkortsinformationen i popupfönstret och väljer Spara.

  Din nya betalningsmetod träder i kraft under nästa faktureringsprocess.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj ikonen för konto i det övre högra hörnet och välj sedan Logga ut.

  Alternativet Logga ut i Creative Cloud-datorprogram

 3. I bekräftelserutan väljer du Logga ut. Alla Creative Cloud-program och -tjänster som är kopplade till kontot inaktiveras på den aktuella datorn.

 4. Logga in på Adobe-kontot igen.

 5. Starta ett Creative Cloud-program (t.ex. Photoshop eller Illustrator) som ingår i ditt medlemskap. Logga in på nästa skärm om du uppmanas till det.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Gör något av följande, beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogram du har:

  Gå till menyn Hjälp och välj Sök efter uppdateringar.

   

   

  Kontrollera om det finns uppdateringar alternativ på Hjälp-menyn

  1. Välj de tre vertikala punkterna i programmets övre högra hörn.
  2. Välj Kontrollera om det finns programuppdateringar på snabbmenyn.
  Alternativet Kontrollera om det finns programuppdateringar (gammal version)

 3. Om du inte använder den senaste versionen av Creative Cloud-programmet, visas ett uppdateringsmeddelande bredvid programnamnet i programlistan. Välj Uppdatera.

Om de tidigare lösningarna inte fungerar kan datorn ha problem med anslutningen till Adobes aktiveringsservrar. Detta kan bero på att operativsystemets värdfil är felaktigt konfigurerad (operativsystemets värdfiler mappar värdnamn till IP-adresser). 

För att lösa det här problemet, försök att ta bort Adobe-relaterade poster från värd filen. Du kan ta bort de Adobe-relaterade poster från värd filen på två sätt:

Reparera värdfilen automatiskt genom att använda Limited Access Repair-verktyget: Reparera värd filen genom att använda Limited Access Repair-verktyget. Med den här metoden behöver du inte manuellt redigera värd filen -- verktyget reparerar filen automatiskt. 

Återställ värdfilen manuellt: Om problemet inte åtgärdas trots att du kör reparationsverktyget Limited Access, ska du återställa värdfilerna manuellt.

Har du fortfarande problem?

Om lösningarna ovan inte fungerar kan du prova stegen i Lös anslutningsfel eller kontakta oss.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto