Säga upp en Adobe-testversion eller prenumeration

Lär dig hur du avbryter din plan eller den kostnadsfria testversionen om du har köpt från Adobe. Kontakta butiken direkt om du har handlat någon annanstans.

Så här avbryter du din testversion eller prenumeration

Du kan säga upp en testversion eller en plan för enskilda användare (som du har köpt av Adobe) på Adobe-kontosidan. 

  Logga in på https://account.adobe.com/plans.
 

Logga in på ditt Adobe-konto

 Klicka på Hantera plan eller Visa plan för den plan som du vill avbryta.

Klicka på Hantera plan eller Visa plan

  Klicka på Avbryt plan under Planinformation.
 

Klicka på Avbryt plan

 Ser du inte Avbryt plan? Alternativet är inte tillgängligt om vi behandlar din betalning eller har problem med den. Försök igen om 24 timmar.

   Ange varför du vill avbryta och klicka sedan på Fortsätt.

Välj orsak till att du säger upp prenumerationen

  Följ instruktionerna på skärmen för att avbryta prenumerationen. 

Avbryta en teamplan

Kontakta oss om du vill avbryta en teamprenumeration.

Uppsägningsavgift och återbetalningar

Återbetalningen beror på när du avbryter prenumerationen och vilken typ av prenumeration du har köpt. För de flesta planer får du hela avgiften tillbaka om du avbryter planen inom 14 dagar från köpet. Ta reda på om du får en återbetalning när du avbryter.

Vad händer om jag säger upp prenumerationen på Creative Cloud?

När du avbrutit din Creative Cloud-prenumeration har du inte längre åtkomst till dina Creative Cloud-program eller de flesta tjänster som ingår i den betalda Creative Cloud-prenumerationsplanen.

Du har fortfarande tillgång till funktionerna i ett kostnadsfritt medlemskap efter att du sagt upp din Creative Cloud-prenumeration.

Ditt molnlagringsutrymme minskar till 2 GB när du avbryter. Om du överskrider din lagringsgräns har du 90 dagar på dig att minska din onlinelagring. Efter 90 dagar kan du förlora åtkomsten till vissa eller alla av dina filer på Creative Cloud-servrarna. Läs mer om din lagring i Hur vet jag hur mycket lagringsutrymme jag har använt?

Om du sparade ditt arbete på din dator har du även fortsatt åtkomst till dessa filer på din enhet.

Adobe fortsätter att lagra dina originalbilder under ett års tid efter att ditt medlemskap upphört. Under den tiden kan du även fortsättningsvis starta Lightroom för att ladda ned originalfilerna från våra molntjänster.

Du har fortfarande tillgång till alla dina foton på den lokala hårddisken på din dator via Lightroom-datorprogrammet. Du kan fortsätta importera och ordna foton och arbeta vidare med redigerade foton via funktionerna för export, publicering, utskrift, webb eller bildspel. Du har inte längre åtkomst till modulerna för utveckling och kartor, och Lightroom for mobile är inte heller tillgängligt när ditt medlemskap upphör.