Aktivera Elements

Så här aktiverar du Elements

Aktivera Elements-produkterna för att bekräfta programvarulicensen och koppla den till datorerna som du använder produkterna på. Aktiveringen är en obligatorisk process som kräver att programvaran ansluts till Adobes servrar via internet. Aktiveringen hjälper till att skydda datorerna och miljön från skadlig kod genom att verifiera att du har äkta Adobe-programvara.

Kontrollera att du redan har installerat Elements-produkten på enheten innan du börjar. Instruktioner om hur du installerar Elements-produkter finns i:

Följ de här stegen för att aktivera en köpt Elements-produkt:

 1. Välj den Elements-produkt som du vill aktivera på skärmen nedan.

  Installera Foto- eller Videoredigeraren

 2. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

  Inloggningsskärm

 3. Klicka på Aktivera nu på välkomstskärmen.

  Aktivera Elements 2020 på macOS
  Aktivera Elements

 4. Ange serienumret på nästa skärm och klicka på Nästa.

  Skärmen Ange serienummer

  Elements-produkten startas.

  Obs!

  Hittar du inte serienumret? Mer information finns i Hitta serienumret för Elements-produkten.

  Har du fått en inlösenkod? Använd inlösenkoden för att få ditt serienummer. Mer information finns i Hjälp med inlösenkoder.

Så här startar du den kostnadsfria testversionen efter installationen

Du kan prova Elements-produkter i 30 dagar genom en kostnadsfri testversion. Följ de här stegen för att starta en testversion när du har installerat en Elements-produkt:

 1. På skärmen väljer du den Elements-produkt som du vill starta en testversion av.

  Installera Foto- eller Videoredigeraren

 2. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

  Inloggningsskärm

 3. Klicka på Prova nu på välkomstskärmen.

  Prova Elements-produkter

 4. Klicka på Starta kostnadsfri testversion för att bekräfta.

  Starta kostnadsfri testversion

  Elements-produkten startas.

Så här konverterar du en testversion till en köpt version

När du startar en Elements-produkt visar en skärmbild hur många dagar som återstår innan testversionen upphör. Klicka på Köp nu på den här skärmen och följ sedan instruktionerna och konvertera testversionen till en fullständig version.

Konvertera en testversion till en köpt produkt

Använd serienumret som du har fått för att konvertera testversionen till en fullständig version. Serienumret börjar med siffrorna 1057 eller 1143. Du får serienumret på olika sätt beroende på hur du gjort ditt inköp: 

 • Från Adobe-webbplatsen: När du köper Photoshop Elements får du serienumret i ett e-postmeddelande från Adobe. Leta efter ämnesraden "Ditt serienummer" eller "Dina serienummer" i inkorgen.
 • Dvd: Du hittar serienumret på baksidan av dvd-fodralet. Om du har ett omslag till programvaran kan serienumret finnas på det i stället. 

Obs!

Serienumret består av 24 siffror och skiljer sig från inlösenkoden som är alfanumerisk. Du kan använda inlösenkoden för att få ditt serienummer

Så här löser du vanliga aktiveringsproblem

Lär dig hur du löser några vanliga serienummerproblem som kan uppstå när du försöker aktivera en Elements-produkt.

Fel på grund av ogiltigt serienummer

Adobe blockerar serienummer som inte har utfärdats av Adobe eller som har använts bedrägligt av obehöriga säljare för att producera falsk programvara. Att serienumret har spärrats av den anledningen går tyvärr bara att få veta vid återaktivering eller ominstallation av Adobe-program. 

Ogiltigt serienummer

Följ de här stegen om du får ett meddelande om ogiltigt serienummer:

 1. Kontrollera att du använder rätt serienummer för din produktinstallation. Det finns bara 24 siffror i ett serienummer.

  Mer information finns i Hitta serienumret för Elements-produkten

 2. Om serienumret som hör till programvaran är blockerat finns mer information om hur du snabbt löser problemet på den här sidan.

Problem med inlösenkod

Ett serienummer och en inlösenkod består av 24 element vardera. Men serienumret har 24 siffror medan inlösenkoden har 24 alfanumeriska tecken. Om du anger en inlösenkod istället för ett serienummer får du följande felmeddelande:

Inlösenkod för ett serienummer

Lös det här problemet genom att se till att du inte anger inlösenkoden istället för serienumret. Följ de här stegen för att hämta serienumret som krävs för att installera programvaran:

 1. Gå till Lösa in ditt köp.

 2. Logga in eller skapa ett Adobe ID.

 3. Ange inlösenkoden och klicka sedan på Lös in.

 4. Skriv upp serienumret som visas.

 5. Ange serienumret när du uppmanas göra det under installationen.

 6. Spara inlösenkoden så att du har tillgång till serienumret ifall du behöver installera om programmet.

Återkallat serienummer

Adobe blockerar serienummer som inte har utfärdats av Adobe eller som har använts bedrägligt av obehöriga säljare för att producera falsk programvara. Att serienumret har spärrats av den anledningen går tyvärr bara att få veta vid återaktivering eller ominstallation av Adobe-program. 

Fel på grund av återkallat serienummer

Följ de här stegen om du får ett meddelande om återkallat serienummer:

 1. Kontrollera att du använder rätt serienummer för din produktinstallation. Det finns bara 24 siffror i ett serienummer.

  Mer information finns i Hitta serienumret för Elements-produkten

 2. Om serienumret som hör till programvaran är blockerat finns mer information om hur du snabbt löser problemet på den här sidan.

Serienumret har upphört att gälla

Du får det här meddelandet för att du försöker aktivera en Elements-produkt med ett serienummer som har upphört att gälla. Det här händer om programversionen du använde har upphört att gälla eller om serienumret som använts för att licensiera programmet inte längre är giltigt. I båda fallen måste du köpa en ny Elements-produkt.

Serienumret har upphört att gälla

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online