Återställ inställningarna i Dreamweaver CS4, CS5, CS5.5

För information om hur man återställer inställningarna i Dreamweaver CS6 och Dreamweaver, klicka här.

Skadade inställningar kan orsaka kraschar, fel och andra oväntade händelser i Dreamweaver. Följ anvisningarna nedan för att återställa inställningarna till standardinställningarna.

Friskrivningsklausul: Vissa av dessa procedurer innefattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

Windows-användare: En del av den process som beskrivs nedan kräver åtkomst till dolda mappar. Som standard visar Windows inte dolda mappar eller filer. Information om hur du visar dolda mappar finns i Visa dolda filer och mappar.

Mac OS 10.7 Lion-användare: En del av den process som beskrivs nedan kräver åtkomst till användarens biblioteksmapp. I Mac OS 10.7 och senare har Apple dolt den här mappen. För instruktioner om hur du får åtkomst till ditt användarbibliotek, se Kan inte se användarbibliotekets filer i Mac OS 10.7 och senare.

Ta bort befintliga inställningar

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och din Dreamweaver-version nedan för att ta bort befintliga inställningar:

Ta bort inställningarna i Mac OS.

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. Gå till Finder och navigera till /Användare/[ditt användarnamn]/Bibliotek/Application Support/Adobe.

 3. Byt namn på Dreamweavers inställningsmapp:

  • Dreamweaver CS5.5: Byt namn på mappen Dreamweaver CS5.5 till exempelvis Gamla Dreamweaver CS5.5.
  • Dreamweaver CS5: Byt namn på mappen Dreamweaver CS5 till exempelvis Gamla Dreamweaver CS5.
  • Dreamweaver CS4: Byt namn på mappen Dreamweaver CS4 till exempelvis Gamla Dreamweaver CS4.
 4. Gå till /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Preferences.

 5. Byt namn på Dreamweavers inställningsfil:

  • Dreamweaver CS5.5: Byt namn på filen Adobe Dreamweaver CS5.5 Prefs till exempelvis Gamla Adobe Dreamweaver CS5.5 Prefs.
  • Dreamweaver CS5: Byt namn på filen Adobe Dreamweaver CS5 Prefs till exempelvis Gamla Adobe Dreamweaver CS5 Prefs.
  • Dreamweaver CS4: Byt namn på filen Adobe Dreamweaver CS4 Prefs till exempelvis Gamla Adobe Dreamweaver CS4 Prefs.

Ta bort inställningarna på Windows 7 eller Windows Vista

 1. Stäng Dreamweaver.
 2. I Windows Utforskaren, gå till C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe.

 3. Byt namn på Dreamweavers inställningsmapp:

  • Dreamweaver CS5.5: Byt namn på mappen Dreamweaver CS5.5 till exempelvis Gamla Dreamweaver CS5.5.
  • Dreamweaver CS5: Byt namn på mappen Dreamweaver CS5 till exempelvis Gamla Dreamweaver CS5.
  • Dreamweaver CS4: Byt namn på mappen Dreamweaver CS4 till exempelvis Gamla Dreamweaver CS4.
 4. Välj Start, skriv in regedit i sökfältet och tryck sedan på retur.

 5. I den vänstra panelen i registereditorn går du till följande registernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe

 6. Ta bort registerposterna för Dreamweaver-inställningarna.

  Dreamweaver CS5.5

  1. Markera Dreamweaver CS5.5-nyckeln och välj sedan Arkiv > Exportera. I dialogrutan Exportera registerfil, ange ett filnamn och en sökväg och klicka sedan på Spara.

  2. Kontrollera att Dreamweaver CS5.5-nyckeln fortfarande är markerad och välj sedan Redigera > Ta bort. I dialogrutan Bekräfta borttagning av nyckel, klicka på Ja.


  Dreamweaver CS5

  1. Markera Dreamweaver CS5-nyckeln och välj sedan Arkiv > Exportera. I dialogrutan Exportera registerfil, ange ett filnamn och en sökväg och klicka sedan på Spara.

  2. Se till att Dreamweaver CS5-nyckeln fortfarande är vald och välj sedan Redigera > Ta bort. I dialogrutan Bekräfta borttagning av nyckel, klicka på Ja.


  Dreamweaver CS4

  1. Markera Dreamweaver CS4-nyckeln och välj sedan Arkiv > Exportera. I dialogrutan Exportera registerfil, ange ett filnamn och en sökväg och klicka sedan på Spara.

  2. Se till att Dreamweaver CS4-nyckeln fortfarande är vald och välj sedan Redigera > Ta bort. I dialogrutan Bekräfta borttagning av nyckel, klicka på Ja.

 7. Avsluta Registerredigeraren.

Ta bort inställningarna i Windows XP

 1. Stäng Dreamweaver.
 2. I Windows Utforskaren, gå till C:\Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe.

 3. Byt namn på Dreamweavers inställningsmapp:

  • Dreamweaver CS5.5: Byt namn på mappen Dreamweaver CS5.5 till exempelvis Gamla Dreamweaver CS5.5.
  • Dreamweaver CS5: Byt namn på mappen Dreamweaver CS5 till exempelvis Gamla Dreamweaver CS5.
  • Dreamweaver CS4: Byt namn på mappen Dreamweaver CS4 till exempelvis Gamla Dreamweaver CS4.
 4. Välj Start > Kör.Skriv regedit i textfältet Öppna och tryck sedan på Retur eller OK.

 5. I den vänstra panelen i registereditorn går du till följande registernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe

 6. Ta bort registerposterna för Dreamweaver-inställningarna:

  Dreamweaver CS 5.5

  1. Markera Dreamweaver CS5.5-nyckeln och välj sedan Arkiv > Exportera. I dialogrutan Exportera registerfil, ange ett filnamn och en sökväg och klicka sedan på Spara.

  2. Kontrollera att Dreamweaver CS5.5-nyckeln fortfarande är markerad och välj sedan Redigera > Ta bort. I dialogrutan Bekräfta borttagning av nyckel, klicka på Ja.

  Dreamweaver CS5

  1. Markera Dreamweaver CS5-nyckeln och välj sedan Arkiv > Exportera. I dialogrutan Exportera registerfil, ange ett filnamn och en sökväg och klicka sedan på Spara.

  2. Se till att Dreamweaver CS5-nyckeln fortfarande är vald och välj sedan Redigera > Ta bort. I dialogrutan Bekräfta borttagning av nyckel, klicka på Ja.

  Dreamweaver CS4

  1. Markera Dreamweaver CS4-nyckeln och välj sedan Arkiv > Exportera. I dialogrutan Exportera registerfil, ange ett filnamn och en sökväg och klicka sedan på Spara.

  2. Se till att Dreamweaver CS4-nyckeln fortfarande är vald och välj sedan Redigera > Ta bort. I dialogrutan Bekräfta borttagning av nyckel, klicka på Ja.

 7. Avsluta Registerredigeraren.

Försök sedan att återskapa problemet

Starta om Dreamweaver när du har tagit bort dina befintliga inställningar. Programmet skapar vid behov nya inställningsfiler, mappar och registerposter med hjälp av standardinställningarna. 

Försök sedan att återskapa problemet du hade tidigare:

Om problemet är löst var det de skadade inställningarna som orsakade problemet.

Om problemet kvarstår är det inte inställningarna som orsakar problemet och du kan återställa originalinställningarna.

För att ersätta de ursprungliga inställningarna:

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. Ta bort den nya inställningsmappen och återställ originalnamnet på den tidigare mappen.
 3. Gör något av följande:

  • Mac OS: Ta bort den nya inställningsfilen och återställ originalnamnet på den tidigare inställningsfilen.
  • Windows: Dubbelklicka på registerbackupfilen som du skapade.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto