Fungerar Dreamweaver inte som förväntat? Prova att återställa inställningarna.

Återställ inställningarna för att lösa problem, såsom kraschar, fel och andra oväntade händelser.

Skadade inställningar kan orsaka kraschar, fel och andra oväntade händelser i Dreamweaver. Följ anvisningarna nedan för att återställa inställningarna till standardinställningarna.

Dreamweaver 2014.1 och senare – Återställ inställningarna

Välj ditt operativsystem:

Följ stegen nedan för att återställa inställningarna.

Obs! Alla installerade tillägg tas bort när du återställer inställningarna. När du visar tillägg på tilläggssidan, kan det hända att tilläggen fortfarande visas som installerade. För att installera tilläggen på nytt måste du ta bort dem manuellt och installera dem igen från tilläggssidan när Dreamweaver har öppnats.

Återställa inställningar för Mac OS

Vissa av stegen nedan kräver åtkomst till din biblioteksmapp. I Mac OS X 10.7 och senare är denna mapp dold. Anvisningar om hur du får åtkomst till biblioteksmappen hittar du i Åtkomst till dolda filer i biblioteksmappen.

 1. Håll Cmd + Alt+ Shift nertryckt när du öppnar Dreamweaver. Starta Dreamweaver genom att klicka på Öppna i skrivbordsappen Creative Cloud eller klicka på Dreamweaver-ikonen i dockningsfältet eller på datorn.

 2. Klicka på Ja i dialogrutan för återställning av inställningar.

  Dialogrutan Återställ inställningar

  Följande fil och mapp tas bort från ditt system:

  • /[användare]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [versionsnummer] (mapp)
  • /[användare]/Library/Preferences/Adobe Dreamweaver [versionsnummer] Prefs (fil)
  • /[användare]/Library/Preferences/Adobe Dreamweaver [versionsnummer] Prefs.plist (fil)

  När Dreamweaver öppnas skapas en ny inställningsfil och -mapp.

Återställa inställningar för Windows

 1. Klicka på filen Dreamweaver.exe i installationsmappen (C:/Program Files/Adobe/Adobe Dreamweaver [version]).

 2. Håll Windows-tangenten + Ctrl + Shift nertryckt och dubbelklicka på Dreamweaver.exe.

  (Windows Vista) Fortsätt hålla ner kortkommandot på tangentbordet (Windows-tangenten + Ctrl + Shift) när dialogrutan för hantering av användarkonto (UAC) öppnas.

 3. Klicka på Ja i dialogrutan för återställning av inställningar.

  Klicka på Ja i dialogrutan Återställ inställningar

  Följande fil och mapp tas bort från ditt system:

  • Users\[användare]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CC [versionsnummer] (mapp)
  • \HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver CC [versionsnummer] (registerpost)

  När Dreamweaver öppnas skapas en ny inställningsfil och -mapp.

Dreamweaver 2014 och tidigare – Återställ inställningar

Välj ditt operativsystem:

Följ stegen nedan för att återställa inställningarna.

Återställa inställningarna i Mac OS

Vissa av stegen nedan kräver åtkomst till din biblioteksmapp. I Mac OS X 10.7 och senare är denna mapp dold. Anvisningar om hur du får åtkomst till biblioteksmappen hittar du i Åtkomst till dolda filer i biblioteksmappen.

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. Öppna Finder och gå till /[användare]/Library/Application Support/Adobe.

 3. Byt namn på mappen med Dreamweaver-inställningar, ändra till exempel mappen Dreamweaver 2014 till Gammal_Dreamweaver 2014.

 4. Gå till /[användare]/Library/Preferences.

 5. Byt namn på mappen med Dreamweaver-inställningar, ändra till exempel mappen Adobe Dreamweaver 2014 till Gammal_Adobe Dreamweaver 2014.

Återställa inställningarna på Windows 8, 7, Vista eller XP

Vissa av stegen nedan kräver åtkomst till dolda mappar. Anvisningar hittar du i Visa dolda filer, mappar och filnamnstillägg i Windows.

 1. Stäng Dreamweaver.
 2. I Utforskaren: Gå till C:/Users/[användare]/AppData/Roaming/Adobe.

  Obs!

  I Windows XP: Gå till C:/Documents and Settings/[användare]/Application Data/Adobe.

 3. Byt namn på mappen med Dreamweaver-inställningar, ändra till exempel mappen Dreamweaver 2015 till Gammal_Dreamweaver 2015.

  Obs!

  Följande steg innefattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. Mer information om registret, hittar du i Windows-dokumentationen eller genom att kontakta Microsoft.

 4. (Windows 8) Högerklicka på startknappen. Välj Sök i aktivitetsfältet, skriv regedit och klicka sedan på Enter.

  (Windows 7 och tidigare) Klicka på startknappen, skriv regedit i Starta sökning och klicka sedan på Enter.

 5. I den vänstra panelen i registereditorn väljer du följande sökväg:

  HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe

 6. Ta bort registerposterna för Dreamweaver-inställningarna.

  • Välj Dreamweaver, Dreamweaver 2014 eller Dreamweaver CS6-tangenten och välj sedan Arkiv > Export. Ange filnamn och plats i dialogrutan Exportera registerfil och klicka sedan på Spara.
  • Se till att tangenten fortfarande är vald och välj sedan Redigera > Ta bort. Klicka på Ja i dialogrutan Bekräfta ta bort tangent.
 7. Avsluta Registerredigeraren.

Försök sedan att återskapa problemet

Starta om Dreamweaver när du har tagit bort dina befintliga inställningar. (Programmet skapar vid behov nya inställningsfiler, mappar och registerposter med hjälp av standardinställningarna.) Försök återskapa problemet du hade tidigare.

Om problemet är löst var det de skadade inställningarna som orsakade problemet.

Om problemet kvarstår, är det inte inställningarna som orsakar problemet och du kan återställa originalinställningarna.

Följ dessa steg för att återställa originalinställningarna:

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. Ta bort den nya inställningsmappen och återställ originalnamnet på den tidigare mappen.
 3. Gör något av följande:

  • Mac OS: Ta bort den nya inställningsfilen och återställ originalnamnet på den tidigare inställningsfilen.
  • Windows: Dubbelklicka på registerbackupfilen som du skapade.
Obs!

För att få reda på mer om återställningsinställningar för versioner av Dreamweaver Creative Suite, se Återställ preferenser i Dreamweaver CS4, CS5, CS5.5

Även efter du utfört den här proceduren, om dina inställningar är skadade, eller om det uppstår krasch-fel gå till Dreamweaver uservoicesidan och spara en bugg.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto