Felsökningsmetoder för att åtgärda några av de vanligaste problemen med FTP-åtkomst i Adobe Dreamweaver.

FTP (File Transport Protocol) är den vanligast använda metoden för överföring av filer över Internet. Använd de här metoderna i den ordning de visas för att ta reda på orsaken till vanliga FTP-problem och hur du åtgärdar dem. 

Innan du börjar

Innan du felsöker problem med FTP-åtkomst bör du kontrollera att Dreamweaver och operativsystemet är uppdaterade.

Du kan uppdatera Dreamweaver med hjälp av Creative Clouds skrivbordsapp eller i Dreamweaver. Välj Hjälp > Uppdateringar i Dreamweaver och följ instruktionerna på skärmen. Information om hur du använder Creative Clouds program finns i Uppdatera Creative Cloud-program.

Konfigurera en FTP-fjärrserver

Dreamweaver kan använda en FTP-server för att överföra och hämta webbplatsinformation. Du kan ställa in en FTP-server på serverplatsen i dialogrutan Webbplatsinställningar.

Mer information om hur du konfigurerar en FTP-webbplats finns i Ansluta till en publiceringsserver.

När du har konfigurerat en FTP-server kontrollerar du anslutningsinformationen genom att klicka på Testa. Om det inte går att ansluta till FTP-servern när du har angett informationen fortsätter du till nästa avsnitt.

Verifiera FTP-åtkomst

Brandväggar, routrar och andra nätverkskomponenter kan förhindra åtkomst till FTP-servrar. Följ instruktionerna nedan för att kontrollera att du har åtkomst till en FTP-server innan du kontrollerar anslutningsinformationen.

Avaktivera programbrandväggar tillfälligt

Programbrandväggar begränsar åtkomsten till datorn och kan förhindra program från att få tillgång till Internet. Flera programbrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till Internet.

 1. Om du uppmanas att göra det väljer du alternativet för att ge Dreamweaver åtkomst till FTP-servern. Här är ett exempel på en dialogruta:

  Windows Firewall
  Klicka på knappen Tillåt åtkomst

 2. Om du inte får något meddelande, så kan avaktivering av programbrandväggar hjälpa dig att avgöra huruvida de förhindrar anslutning till FTP-servrar. Information om hur du inaktiverar programbrandväggar tillfälligt finns i dokumentationen till brandväggsprogramvaran. 

  • Om avaktivering av programbrandväggen löser problemet, så ska du konfigurera programmet till att tillåta Dreamweaver att ansluta till FTP. Instruktioner om hur du lägger till ett program i listan med tillåtna program finns i dokumentationen till brandväggsprogramvaran.
  • Om du inte hittar dokumentationen för att inaktivera programbrandväggen tillfälligt inaktiverar du startobjekt och tjänster. De flesta programbrandväggar avaktiveras med den här processen.

Verifiera att en router inte förhindrar anslutningen

Routrar kan ha inbyggda maskinvarubrandväggar eller proxyservrar. För att avgöra huruvida en router förhindrar Dreamweaver från att ansluta till FTP-servern, så ska du tillfälligt ta bort routern från nätverket. Du kan ansluta datorn direkt till ett DSL- eller kabelmodem för att utesluta routern. 

Om routern förhindrar åtkomst läser du dokumentationen för routern om hur du konfigurerar en port som vidarebefordrar från datorn.

Konfigurera inställningar för maskinvarubrandvägg eller proxy

Många företag använder en maskinvarubrandvägg och en proxyserver som ibland förhindrar åtkomst från Dreamweaver till en FTP-server. En maskinvarulösning gäller för alla datorer inom företagsnätverket. De flesta hemnätverk använder inte maskinvarubrandväggar eller proxyteknik.  

Kontrollera om företaget använder en maskinvarubrandvägg eller proxy:

 1. Kontakta företagets IT-avdelning för att få information om brandväggar och proxy.

  Obs!

  Dreamweaver kan inte ansluta via en autentiseringsproxy. Om proxyservern kräver ett användarnamn och lösenord går det inte att ansluta till en fjärransluten FTP-webbplats. IT-avdelningen måste konfigurera undantag för webbplatsen och Dreamweaver. Dreamweaver kan endast lagra brandväggs-/proxyinformation för en enskild autentiseringsserver.

 2. Välj Plats > Hantera platser.  
 3. Markera platsen.  
 4. Klicka på Redigera .

 5. Välj serverplatsen.

 6. Markera servern som du vill ändra och klicka på Redigera .

 7. Expandera Fler alternativ.
 8. Välj Använd proxy, enligt inställningar.

 9. Klicka på länken Inställningar.
 10. På Platskategori anger du informationen för brandvägg eller proxy i textrutorna Proxyvärd och Proxyport.
 11. Klicka på Använd och sedan på Stäng.

 12. I dialogrutan för konfiguration av FTP-anslutningen klickar du på Testa för att testa inställningarna.

Verifiera inloggningsuppgifter och andra alternativ

Tillgång till inloggningsinformation är av yttersta vikt vid anslutning till en FTP-plats. Använd följande information för att kontrollera inloggningsuppgifterna och göra eventuella ändringar:

Verifiera FTP-information

För anslutning till en FTP-server behöver du en FTP-adress, port, inloggningsinformation och ett lösenord. För vissa serverkonfigurationer krävs en rotkatalog. Den här informationen får du normalt från din webbhotellsleverantör. Kontrollera all information med dem. Nedan hittar du tips som kan hjälpa dig.

FTP-adress

Använd en standardwebbadress eller IP-adress som FTP-adress. En webbadress liknar eftp.adobe.com. En IP-adress visas som en uppsättning av fyra tal som avgränsas med punkter och liknar 192.150.11.87. Webbhotellsleverantörer erbjuder normalt ett domännamn för webbplatsen, till exempel www.adobe.com, och en liknande adress för FTP-servern, till exempel ftp.adobe.com. 

Ytterligare information som kan hjälpa dig med att ansluta:

 • Ange inte ftp:// framför webbadressen.
 • Om du tillhandahölls en webbadress, så ska du ange IP-adressen istället för webbadressen. Kontakta webbhotellsleverantören eller använd pingkommandot för att upptäcka IP-adressen.

Port

Webbhotellsleverantörer kan tillhandahålla en annan port för åtkomst till FTP-servern. Porten är ett nummer som skapar en kanal mellan datorn och FTP-servern. Standardporten (21 för FTP och 22 för SFTP) används sannolikt om inget portnummer har specificerats. Webbadressen kan visas i formatet eftp.adobe.com:445, där eftp.adobe.com är webbadressen och porten är 445.  

Inloggningsnamn eller användarnamn

Inloggningsnamnet är användarnamnet som används för att ansluta till FTP-servern. Den här informationen tillhandahålls av webbhotellsleverantören och kan inte vara samma inloggningsuppgifter som du använder för att komma åt webbplatsinformation.

Användarnamnet måste uppfylla följande krav:

 • Inga mellanslag
 • Endast alfanumeriska tecken

Lösenord

Lösenordet associeras med inloggningsnamnet och får vara en kombination av tecken utan mellanslag. Lösenordet är skiftlägeskänsligt.

Rotkatalog

Rotkatalogen är den plats på servern som innehåller alla filer och mappar som är relaterade till webbplatsen. Om du inte hittar rotmappen kontaktar du webbhotellsleverantören.

Rotkatalogposter som webbhotellsleverantörer normalt använder:

 • /
 • /[domännamn] (till exempel /www.mywebsite.org) 
 • /html 
 • /docs 
 • /www 
 • /public_html 

Logga in med en annan FTP-klient

Om du loggar in med en annan FTP-klient kan du se om FTP-serverinformationen stämmer. Använd en installerad FTP-klient, till exempel FileZilla, eller en onlinelösning. Installations- och konfigurationsinformation för FileZilla eller annan programvara finns i produktens dokumentation.

 • Om det går att logga in på FTP-servern med en annan FTP-klient fortsätter du till Markera/avmarkera passivt läge.
 • Om det inte går att logga in på FTP-servern stämmer sannolikt inte anslutningsinformationen. Kontakta webbhotellsleverantören för att verifiera informationen och tjänstens status. 

Verifiera huruvida SFTP-servern stöds

Dreamweaver kan inte ansluta till vissa SFTP-servrar. Mer information om vilka SFTP-servrar som fungerar med Dreamweaver finns i Begränsningar för webbhotellservrar som använder Adobe Contribute och Dreamweaver.

Modifiera anslutningsalternativ

I Dreamweaver finns några fler konfigurationsalternativ som ibland krävs för att ansluta till FTP-servern. Om alternativet krävs tillhandahåller webbhotellsleverantören den informationen. Prova följande konfigurationsalternativ för att se om de avhjälper anslutningsproblemen.

Markera/avmarkera passivt läge

Passivt läge kan lösa FTP-problem som orsakas av brandväggar, och som förhindrar att FTP-servern öppnar en anslutning till datorn. Med Passivt läge upprättas anslutningen från datorn till servern istället. 

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2. Markera platsen och klicka på Redigera .

 3. Markera kategorin Servrar och markera sedan fjärrservern.

 4. Klicka på Redigera .

 5. Expandera Fler alternativ.
 6. Markera (eller avmarkera) Använd passiv FTP.
 7. Klicka på Spara och därefter på Spara igen. Testa din anslutning.

Markera/avmarkera FTP-prestandaoptimering

Alternativet Använd FTP-prestandaoptimering förkortar tider för filöverföring. Om alternativet redan är markerat kan du prova att avmarkera det och se om FTP-anslutningsproblemen försvinner. Om alternativet är avmarkerat kan du prova att markera det.

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2. Markera platsen och klicka på Redigera .

 3. Markera kategorin Servrar och markera sedan fjärrservern.

 4. Klicka på Redigera .

 5. Expandera Fler alternativ.
 6. Markera (eller avmarkera) Använd FTP-prestandaoptimering.
 7. Klicka på Spara och därefter på Spara igen. Testa din anslutning.

Aktivera IPv6-överföringsläge

IPv6 är ett nätverksprotokoll som ökar antalet adresser som finns tillgängligt för nätverkande. Om det krävs kräver det här protokollet att information överförs på ett annat sätt via ett nätverk.

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2. Markera platsen och klicka på Redigera .

 3. Markera kategorin Servrar och markera sedan fjärrservern.

 4. Klicka på Redigera .

 5. Expandera Fler alternativ.
 6. Markera (eller avmarkera) Använd OPV6-överföringsläge.
 7. Klicka på Spara och därefter på Spara igen. Testa din anslutning.

Välj SFTP

Trots sin popularitet har funktionen FTP ett flertal säkerhetsbrister. Med säker FTP (SFTP) kan du kryptera alla filöverföringar helt och förhindra obehörig åtkomst till dina data, filer, användarnamn och lösenord.

Om du inte är säker på om SFTP används på servern frågar du webbhotellsleverantören.

Om SFTP används på servern väljer du SFTP i Dreamweaver genom att följa de här stegen.

 1. Välj Plats > Hantera platser 
 2. Markera platsen och klicka på Redigera .

 3. Markera kategorin Servrar och markera sedan fjärrservern.

 4. Klicka på Redigera .

 5. Välj SFTP på popup-menyn Anslut med.
 6. Klicka på Spara och därefter på Spara igen. Testa din anslutning.

Felsök FTP-logg

Dreamweaver för logg över skickade kommandon till FTP-servern och dess svar. Svar från servern kan underlätta vid diagnostisering av FTP-problem. Visa FTP-loggen genom att välja Fönster > Resultat > FTP-logg. 

Mer information om hur du tolkar FTP-loggfiler finns i Kontrollera FTP-loggen.