Felsöka problem med SFTP-serveranslutningar

Lär dig felsöka problem med SFTP-serveranslutningar i Dreamweaver.

Oavsett om du har gamla protokoll som är konfigurerade på SFTP-servrar eller får andra felmeddelanden ska du felsöka dina SFTP-anslutningsproblem genom att använda dessa lösningar.

 Felsöka föråldrade protokoll

Om din server är konfigurerad med föråldrade OpenSSH-protokoll kan du återaktivera gamla RSA/SHA1 i Dreamweavers konfigurationsfil som en tillfällig lösning för att upprätta anslutningen. Följ stegen nedan:

Ett felmeddelande visas i appen i macOS
Felmeddelande i macOS

 1. Stäng Dreamweaver-programmet.

 2. Starta Finder > Invoke Go-menyn > välj Gå till mapp ...

 3. I Gå till mappen popup skriver du:

  /Users/[användarnamn]/Library/Preferences/

 4. Sök efter filen Adobe Dreamweaver 2021 Prefs och öppna den i en texteditor.

 5. Leta reda på use sftp legacy algorithms from config file och ge det värdet TRUE.

 6. Spara och stäng filen

Felmeddelande i appen i Windows
Felmeddelande i Windows

 1. Stäng Dreamweaver-programmet.

 2. Skriv RegEdit i Windows sökfält och kör Registereditorn.

 3. Välj följande sökväg i den vänstra panelen i registereditorn:

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Dreamweaver 2021\Site Preferences

 4. Leta reda på Use SFTP Legacy Algorithms From Config File och ge det värdet TRUE.

 5. Stäng Regedit.

Lösningen ovan är en tillfällig åtgärd tills äldre implementeringar uppgraderas eller konfigureras om med kompatibla nyckeltyper. Skriv till webbhotellet eller serveradministratörerna och begär en uppgradering till algoritmer som stöds som är kompatibla med OpenSSH version 8.8.

Gör så här för att göra nödvändiga ändringar i konfigurationsfilen om problemet kvarstår:

Dreamweaver aktiverar den rekommenderade RSA/SHA1-algoritmen på förslag från OpenSSH. Adobe ansvarar inte för några ändringar som görs av användaren för att anpassa inställningarna i SFTP-konfigurationsfilen.

 1. Gå till platsen nedan för att läsa SFTPError.log och få detaljerad information om problemen:

  macOS: /Users/<användarnamn>/Library/Application\ Support/Adobe/Dreamweaver 2021/<språkområde>/Configuration/SFTP/

  Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver 2021\<språkområde>\Configuration\SFTP\

 2.  Om ett fel beror på att algoritmerna inte stämmer överens ska du lägga till en algoritm som servern stöder (vilket nämns i felloggen) i konfigurationsfilen (i mappen SFTP som nämndes i steg 1). Exempel:

  Fel

  Lösning

  Det går inte att förhandla med <IP>-port <portnummer>:

  ingen matchande metod för nyckelutbyte hittades.

  De erbjöd diffie-hellman-group14-sha1,

  diffie-hellman-group1-sha1

  Lägg till någon av de nedanstående algoritmerna i konfigurationsfilen:

  KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1

  eller

  KexAlgorithms +diffie-hellman-group14-sha1

  Stödet för ssh-dss-algoritmer (DSA) för värdar och offentliga nycklar är inte längre aktiverat som standard. Om du nu använder DSA-värden eller nycklar kan du återaktivera dem genom att lägga till följande i SFTP-konfigurationen.

  HostkeyAlgorithms +ssh-rsa,ssh-dss

  PubkeyAcceptedAlgorithms +ssh-rsa,ssh-dss

Felsöka SFTP-felmeddelanden

Om du ser felmeddelandet ”Misslyckades med att läsa innehållet i XML-resursen IDD_SSH_KEY_CHANGE_DIALOG” kan du göra som följer för att komma runt problemet: 

 1. Stäng Dreamweaver.

 2. Gå till följande plats:

  • macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver xxxx/en_US/Configuration
  • Windows: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver xxxx\en_US\Configuration

  Här är xxxx Dreamweaver-versionen. Om du använder Dreamweaver 2021 på Windows finns mappen här:

  C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 2021\en_US\Configuration

 3. Högerklicka och byt namn på filen ssh_hosts. Till exempel till ssh_hosts_gammal.

 4. Starta om Dreamweaver och anslut till SFTP-servern.

Letar du efter liknande felsökningsartiklar?

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online