Felsök vanliga problem med JavaScript i Dreamweaver.

Förstå JavaScript-fel

Adobe använder JavaScript-filer för att implementera många av funktionerna i Dreamweaver. Den här omfattande användningen av JavaScript gör det enkelt att bygga ut Dreamweaver. Utvecklare kan ändra originalfunktionerna i Dreamweaver. De fel som genereras i Dreamweaver om ett fel uppstår när en åtgärd körs är dock ofta JavaScript-fel.

De här JavaScript-felen vid design, till exempel om att ett JavaScript-fel uppstod vid körning av onLoad i tempURL_afterSave.htm, innebär ofta att du inte kan implementera en del av funktionerna i Dreamweaver.

Ibland visas ett felmeddelande för översättare med de här interna JavaScript-felen:

”Följande översättare lästes inte in på grund av fel: ASP.htm: innehåller ogiltig konfigurationsinformation. ASP.NET.htm: innehåller ogiltig konfigurationsinformation. ColdFusion.htm: innehåller ogiltig konfigurationsinformation. PHP_MySQL.htm: innehåller ogiltig konfigurationsinformation. JSP.htm: innehåller ogiltig konfigurationsinformation. XSLT.htm: innehåller ogiltig konfigurationsinformation."

Obs!

JavaScript-fel som visas i Dreamweaver skiljer sig från JavaScript-körningsfel som uppstår när du visar en sida i en webbläsare. JavaScript-fel i webbläsare indikerar att ett fel har uppstått med inbäddat eller länkat JavaScript på HTML-sidan. De här typerna av JavaScript-körningsfel tas inte upp i den här artikeln. Se Dreamweaver-hjälpfiler eller en JavaScript-referens från tredje part om du vill felsöka handkodat JavaScript.

Orsaker till JavaScript-fel

Vanliga orsaker till JavaScript-fel i Dreamweaver är ett oförenligt Dreamweaver-tillägg, en konflikt med kod på en sida eller en felaktig installation av Dreamweaver. Följande frågor kan hjälpa dig att isolera problemet:

 • Uppstår felet när du använder en specifik funktion?
  Visas exempelvis samma felmeddelande varje gång du försöker skapa ett webbfotoalbum? Felet kan tyda på ett oförenligt tillägg eller en felaktig installation av Dreamweaver.
 • Uppstår problemet på en särskild sida eller med alla sidor?
  Om felet inte uppstår med alla sidor kan det bero på en konflikt med kod på en viss sida.
 • Uppstår felet på alla webbplatser eller bara på en?
  Du kan testa problemet ordentligt genom att se till att du testar en annan webbplats där inte samma filer används. Om felet enbart uppstår på en viss webbplats kan problemet vara specifikt för filer och kod på den webbplatsen.
 • Kvarstår problemet efter att du har startat om Dreamweaver?
  Om problemet inte återkommer när du startar om Dreamweaver kan en JavaScript-fil ha lästs in felaktigt.
 • Uppstår problemet med alla databaser och tabeller om du använder en serverfunktion?
  Annars kanske det är ett problem med filerna för databasanslutning eller med tabellerna i själva databasen.

Felsökningsmetoder

När du har besvarat frågorna ovan kan du prova att använda felsökningsmetoderna nedan för att lösa eventuella problem med JavaScript i Dreamweaver.

Installera de senaste Dreamweaver-uppdateringarna.

Uppdateringar innehåller korrigeringar av ett antal problem med Adobe-program. Hämta uppdateringar på sidan med Dreamweaver-uppdateringar. Läs mer på Uppdatera Creative Cloud-program.

Kontrollera att alla objekt med referenser i ditt JavaScript namnges i koden.

Om du exempelvis har använt en funktion för en bild måste den bilden ha ett namn i koden. Och om funktionen refererar till en annan bild måste även den bilden ha ett namn. Alla objektnamn måste vara unika och måste uppfylla andra kriterier.

Radera FileCache.dat-filer från Dreamweaver-användarkonfigurationsmappen.

 1. Leta reda på Dreamweaver-mappen för användarkonfiguration:

  • Mac OS: [användarnamn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Dreamweaver [version]/[språk]/Configuration
  • Windows 7 och Windows Vista: C:/Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [version]/[språk]/Configuration
  • Windows XP: C:/Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Dreamweaver [version]/[språk]/Configuration

  Obs!

  Mapparna Application Data och AppData är dolda som standard. Hjälp finns i Visa dolda filer och mappar (Windows) och Åtkomst till dolda filer (Mac OS).

 2. Ta bort följande filer:

  • Windows: WinFileCache-7A9586CB.dat
  • Mac OS: MacFileCache-BFE7CE2E.dat

  Teckensträngen efter "FileCache-" kan vara olika beroende på system.

 3. Om det uppstår ett JavaScript-fel i samband med "dwscripts" eller om ett felmeddelande visas om att översättare inte lästes in tar du även bort följande fil:

  • Filen FileCache.dat

  Sökvägen till filen FileCache.dat beror på vilket operativsystem och vilken version av Dreamweaver du använder.

Skapa en ny sida.

Oförenlig kod eller Dreamweaver-funktioner kan finnas på en sida. Prova att skapa en sida från början med minsta möjliga funktioner och andra designelement för att se om du kan återskapa felet. Anpassad kod eller modifierad Dreeamweaver-kod kan ibland orsaka problem.

Återskapa webbplatscachen och se om problemet kvarstår.

Den här proceduren är särskilt användbar för JavaScript-fel i samband med mallar, biblioteksobjekt och filöverföring. Den här proceduren är endast möjlig om webbplatsen har ställts in för att använda en webbplatscache:

 1. Öppna panelen Plats genom att välja Fönster > Filer i Dreamweaver.
 2. Klicka på menyn Alternativ i det övre högra hörnet i panelgruppen Filer och välj Plats > Skapa om platscache.

För webbplatsspecifika fel kan du prova att ta bort webbplatscachefilen .dws.

Om ditt JavaScript bara förekommer i en webbplatsdefinition tar du bort webbplatscachefilen för den webbplatsen. Du tar bort cachen genom att välja Plats > Avancerat > Skapa om platscache.

Mac OS-användare: Ändra specialtecken i sökvägar.

Sök efter specialtecken i hårddisknamn, i sökvägen till Dreamweavers konfigurationsmapp eller i sökvägen till platsfilerna. Här är några exempel på specialtecken som kan orsaka konflikter:

~ @ # $ % ^ & * ( ) + | / \ ' ;

Kontrollera att tilläggen är kompatibla med din version av Dreamweaver.

Ett tillägg som har installerats i Dreamweaver kan orsaka en konflikt. Ett tillägg kan exempelvis ha utformats för att fungera med en äldre version av Dreamweaver. Kontrollera på tilläggsutvecklarens webbplats ifall tillägget är kompatibelt med Dreamweaver-versionen.

Flera JavaScript-fel är associerade med tillägg från tredje part. Prova att söka efter lösningar på Dreamweaver-forumet. Sök med hjälp av några av nyckelorden i JavaScript-felmeddelandet (sök exempelvis med hjälp av texten i JS-filnamnet).

Avaktivera tillägg.

Om du vill testa manuellt om det har uppstått en tilläggskonflikt inaktiverar du alla tillägg som du har installerat i Dreamweaver. Om inaktivering av tillägg löser problemet aktiverar du ett i taget tills du har isolerat tillägget som orsakar problemet. Om du hittar ett tillägg som orsakar problem bör du meddela tilläggsutvecklaren.

Dreamweaver (2015 och senare):

 1. Gå till sidan med Adobe-tillägg och visa dina tillägg.
 2. Inaktivera tillägg genom att klicka på Ta bort till höger om tilläggens namn.

Dreamweaver (2014 och tidigare):

 1. Välj Kommandon > Hantera tillägg.
 2. I Tilläggshanteraren ska du välja Dreamweaver-versionen från produktlistan
 3. I listan med installerade tillägg ändrar du alternativet för Av/På till Av för alla Dreamweaver-tillägg.

Avinstallera tillägg.

Om JavaScript-felet kvarstår när du har inaktiverat alla tillägg avinstallerar du tilläggen i Extension Manager. Om du hittar ett tillägg som orsakar problem bör du meddela tilläggets skapare.

 1. Markera varje tillägg i Extension Manager.
 2. Välj Fil > Ta bort tillägg.

Återskapa Dreamweavers användarkonfigurationsmapp.

Mac OS

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. Leta reda på Dreamweaver-konfigurationsmappen: 
  • Konfigurationsmappen är dold i Mac OS X 10.7 och senare. Du visar den genom att öppna Finder och trycka på Cmd+Skift+G. 
  • Skriv /Bibliotek/Application Support i dialogrutan och klicka på
  • Bläddra till /Adobe/Dreamweaver [version]/[språk]/Configuration i fönstret Application Support.

Obs!

För tidigare versioner av Mac OS öppnar du Finder och bläddrar till följande mapp: /[användare]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Dreamweaver [CS4 eller CS5]/[språk]/Configuration

3.   Byt namn på mappen till Configuration Old.

4.   Starta om Dreamweaver och kontrollera om problemet kvarstår.

Windows 8, 7, Vista

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. Leta reda på Dreamweaver-konfigurationsmappen: 
  • Konfigurationsmappen är dold i Windows. Information om hur du visar dolda mappar finns i Visa dolda filer och mappar.
  • Du hittar konfigurationsmappen på följande sökväg: C:/Användare/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver [version]/[språk]/Configuration
 3. Byt namn på mappen till Configuration Old.
 4. Starta om Dreamweaver och kontrollera om problemet kvarstår.

Kör Dreamweaver med selektiv start eller i säkert läge.

Starta om datorn i säkert läge och starta sedan Dreamweaver och kontrollera om problemet kvarstår:

Om problemet är åtgärdat när du startar i säkert läge provar du att starta om igen utan säkert läge. Om problemet är löst när du startar som vanligt kan det ha orsakats av ett problem som säkert läge har åtgärdat.

Ytterligare hjälp

Om JavaScript-felen kvarstår när du har följt förslagen ovan hittar du fler felsökningsförslag i följande hjälpdokument. Att avinstallera och installera om Dreamweaver, med antivirusprogram inaktiverat, är ett viktigt test att utföra:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy