FTP (File Transfer Protocol) är den vanligaste metoden för överföring av filer över Internet. Många organisationer och individer använder FTP för att ladda upp och hämta filer till och från en webbserver. För att överföra via FTP i Dreamweaver, ange din FTP-servers information under kategorin Fjärrinformation i dialogrutan Platsdefinition. I filpanelen, klicka på knapparna Anslut och Skicka för att ladda upp valda filer eller mappar.

Det finns mycket att ta hänsyn till vid felsökning av FTP-problem. Därför är listan över tips och metoder lång. Följande är de fem bästa lösningarna att testa:

 • Kontrollera att du har den senaste versionen av Dreamweaver.
 • Testa att aktivera passiv FTP.
 • Testa att ansluta till din server med olika FTP-klienter.
 • Testa att ändra inställningarna för Värdkatalog under Platsdefinition.
 • Kontrollera behörigheterna på servern.

Inledande steg och insamling av fakta

1. Installera den senaste uppdateringen av Dreamweaver

När Adobe ger ut uppdateringar av Dreamweaver löser oftast dessa uppdateringar vissa FTP-problem. Hämta och installera den senaste uppdateringen för din version av Dreamweaver. För Dreamweaver MX 2004 är den senaste uppdateringen 7.0.1. För Dreamweaver MX är den senaste uppdateringen 6.1.

Obs! Så här gör du för att kontrollera din version av Dreamweaver:

 • Windows: Välj Hjälp > Om Dreamweaver och klicka sedan på listan över upphovsmännen när den börjar rulla.
 • Mac OS Välj Dreamweaver > Om Dreamweaver och klicka sedan på listan över upphovsmännen när den börjar rulla.

2. Kontrollera att en sida har definierats

För att använda FTP måste Dreamweaver känna till FTP-anslutningsinformationen. Skapa en platsdefinition eller ställ in filredigering utan plats. Dreamweaver kräver ett av dessa två alternativ för att känna till hur anslutningen ska ske till servern. Från och med Dreamweaver MX 2004 kan du direkt ansluta till en FTP-server utan en formell platsdefinition (filredigering utan plats). Däremot erbjuder en platsdefinition mer funktionalitet i Dreamweaver. De flesta Dreamweaver-användare föredrar att ha tillgång till platsdefinitionens ytterligare funktionalitet. För att läsa mer om platsdefinitioner, se Onlinehjälp om Dreamweaver för information om hur man konfigurerar en plats.

3. Använda ett annat alternativ för att ansluta till servern

De två vanligaste FTP-alternativen är lokalt/nätverk och säker FTP. Endera av de här alternativen kan leda till bättre prestanda och stabilitet än FTP. Du kan även dra fördel av några av de mindre vanliga fjärranslutningsalternativen i Dreamweaver: WebDAV, Visual SourceSafe eller RDS. Se Hjälp > Lär dig Dreamweaver för mer information om dessa alternativ.

 • Lokalt/nätverk
  Testa att använda lokalt/nätverk för att överföra filer. Om du jobbar i en miljö som ett kontor eller i en skola har du ofta behörighet att ansluta till servern via filläsare i Windows eller Mac OS. På Windows kan en nätverkssökväg vara något i stil med \\minserver\minmapp\.
 • Säker FTP
  Med säker FTP (SFTP) kan du kryptera alla filer som överförs och förhindra obehörig åtkomst till dina data, filer, användarnamn och lösenord. Säker FTP är ett annat protokoll än FTP. Däremot delar alternativen liknande kommandon och inställningar. Om du är osäker på huruvida servern kör SFTP kan du kontakta din serveradministratör. SFTP är i allmänhet ett stabilare protokoll. Därför kan det gå att använda då vanlig FTP misslyckas. SFTP inkluderas som standard på de flesta UNIX-servrar. I Windows är SFTP inte en inbyggd funktion utan kräver ytterligare programvara. Även om STFP är en separat funktion kan du konfigurera en FTP-liknande platsdefinition i Dreamweaver och sedan markera kryssrutan Använd säker FTP. På en server går det att använda både FTP och SFTP samtidigt. Om du enbart använder SFTP på din server, markera kryssrutan Använd säker FTP. Annars visas ett felmeddelande i Dreamweaver.

4. Dokumentera problemet

Felsök problemet om du använder FTP och en uppdatering av Dreamweaver inte löser problemet. Anteckna exakt vad som står i eventuella felmeddelanden.

 • Visas ett felmeddelande när du klickar på knappen Testa i dialogrutan Platsdefinition?
 • Visas ett felmeddelande när du klicka på knappen Anslut i filpanelen?
 • Visas ett felmeddelande när du försöker ladda upp en fil eller mapp?
 • Har din FTP-platsdefinition fungerat förut i Dreamweaver?
 • Uppstår problemet varje gång eller sker det oregelbundet?
 • Om du jobbar i en gruppmiljö, förekommer även problemet på andra datorer i din arbetsgrupp?
 • Vilka specifika FTP-servrar ansluter du till? Exempel på specifika servrar är: Microsoft IIS-server, RedHat FTP-server, IBM AIX-server och Mac OS X-server. Ofta kan du se den här informationen i Dreamweavers FTP-logg eller genom att ansluta via en FTP-kommandoradsklient.

5. Bekräfta att din FTP-platsdefinition har fungerat i Dreamweaver tidigare

Två vanliga orsaker till anslutningsfel innefattar att en server ligger nere eller är upptagen. Diagrammet nedan visar de viktiga punkter som data passerar vid en FTP-överföring:

Viktiga punkter som data passerar vid en FTP-överföring
Viktiga punkter som data passerar vid en FTP-överföring

Om du har kunnat ansluta tidigare innebär det att FTP-inställningarna förmodligen är korrekta. Om det bara går att ansluta med samma inställningar ibland beror det vanligtvis på att servern är nere eller upptagen. Testa att ansluta vid en annan tidpunkt och kontakta systemadministratören i det företag som ansvarar för din webbplats. Ifall ett felmeddelande om ett internt datafel visas när anslutningen görs i Dreamweaver beror det antagligen på att servern ligger nere. Ett bra sätt att ta reda på om servern ligger nere är att kontrollera om du kan ansluta med en annan FTP-klient. Om inte några klienter kan genomföra anslutningen är det antagligen något fel på servern.

6. Kontrollera om andra FTP-klienter fungerar med servern

När du felsöker FTP-problem är det viktigt att begränsa källan till problemet på grund av det stora antalet involverade faktorer. Det är lämpligt att testa ifall det går att ansluta och överföra data med en annan FTP-klient. Om du upplever problem med flera FTP-klienter beror felet antagligen på servern och inte på Dreamweaver. Det finns några FTP-klienter som ingår i Windows och Mac OS. Det finns dessutom andra FTP-klienter som är kostnadsfria eller erbjuds som shareware. Följande är några klienter som vanligen används:

Windows

 • Microsofts Internet Explorer - ange FTP-serverns namn i adressfältet och lägg till ftp:// före domännamnet (t.ex. ftp://ftp.irs.gov).
 • WS_FTP - GUI-baserat
 • CuteFTP - GUI-baserat
 • FileZilla - GUI-baserat
 • Windows kommandorad (Start > Kör > skriv cmd i fältet Öppna, ) - se Använd FTP-kommandoradsverktyg.

Mac OS

 • Safari/Finder i Mac - Ange FTP-serverns namn i adressfältet och lägg till ftp:// före domännamnet (t.ex. ftp://ftp.irs.gov), eller välj Gå > Anslut till server i Finder.
 • Fetch - GUI-baserat

7. Kontrollera om problemet uppstår i en annan version av Dreamweaver eller Contribute

Om du har en tidigare version av Contribute eller Dreamweaver som fungerar med FTP-servern kan problemet bero på ett produktfel med Dreamweaver. Om du använder samma FTP-inställningar i två olika versioner av Dreamweaver bör FTP-anslutningen fungera på samma sätt. Om du inte upplever FTP-problem i Dreamweaver MX men i Dreamweaver MX 2004, se Serverns kompatibilitetsinställningar. FTP-motorn omarbetades omfattande i Dreamweaver MX 2004. Den är mycket mer stabil och tillförlitlig än Dreamweavers FTP-motor. Det har dock rapporterats att funktionaliteten har brister även i nyare versioner. Antingen kan du kontakta teknisk support eller skicka in en buggrapport direkt.

Testa att ansluta med Contribute. Om du inte har en licens till Contribute kan du hämta utvärderingsversionen och se ifall det fungerar med din server. Dreamweaver och Contribute delar samma grundläggande FTP-motor, men uppdateringar till Dreamweaver och Contribute släpps vid olika tidpunkter. Därför kan en buggfix som har tillämpats på Contribute inte vara tillgänglig för Dreamweaver än. Om det går att ansluta med Contribute är det en bra ledtråd för teknisk support.

8. Fungerar Dreamweaver FTP med servern för någon i din arbetsgrupp?

Om du jobbar i en gruppmiljö, förekommer även problemet på andra datorer i din arbetsgrupp? Det hjälper dig att avgöra ifall problemet är specifikt för din enhet eller dina Dreamweaver-inställningar, om en brandvägg orsakar en konflikt eller något annat som är gemensamt för gruppen. Exempel på annat som kan vara gemensamt för datorer i en grupp inkluderar:

 • En anpassad avbild av ett operativsystem som har installerats av din organisation
 • En grupp kan ha installerat ett Dreamweaver-tillägg som orsakar en konflikt

Om du använder en bärbar dator, kan du ansluta till FTP-servern med den i hemmet och/eller på kontoret? Om du kan ansluta till servern i hemmet kan det vara ett tecken på att problemet orsakas av en brandvägg eller ett nätverksfel på kontoret.

9. Kan du ansluta till någon FTP-server från Dreamweaver?

I sällsynta fall kan Dreamweaver-användare inte ansluta till någon FTP-server. Det indikerar ett allmänt fel med Dreamweavers anslutning till Internet. Andra tecken på detta fel är bland annat att Dreamweavers startsida inte fungerar och att det förekommer problem med att aktivera Dreamweaver över Internet. Kontrollera ifall du kan ansluta till en anonym FTP-server, t.ex. IRS FTP. Använd följande definitionsinställningar för att ansluta till denna plats i Dreamweaver:

FTP-värd: ftp.irs.gov
Värdkatalog: lämna fältet tomt
Användarnamn: anonymous
Lösenord: lämna fältet tomt

Om du inte kan ansluta till servern, kontrollera om en brandvägg hindrar Dreamweaver från att komma åt Internet och bekräfta att din dator är ansluten till Internet.

 

10. Skyddas du av en brandvägg?

Om du arbetar i en gruppmiljö, fråga din systemadministratör vilken brandvägg ni använder och om det är nödvändigt att ändra inställningarna för att program som Dreamweaver ska godkännas av brandväggen.

Om du har installerat en privat brandvägg på din dator, bekräfta att Dreamweaver har tillåtelse att komma åt Internet. Windows XP SP2 har en inbyggd brandvägg som blockerar Dreamweavers FTP-funktionalitet som standard. Därför måste Dreamweaver läggas till som ett undantag. Andra exempel på privata brandväggar inkluderar Zone Alarm och Nortons brandvägg.

Inställningar för Dreamweavers gränssnitt

FTP-problem kan vara svåra att diagnostisera eftersom det finns många faktorer att ta hänsyn till. Med det sagt är Dreamweavers gränssnitt för FTP-anslutningar inte speciellt avancerat. Som hänvisning finns här två platser där FTP-inställningar går att hitta i Dreamweaver:

 1. Platsspecifika inställningar finns under kategorin Fjärrinformation för varje Platsdefinition (Plats > Hantera platser > välj din plats > klicka på Redigera > välj kategorin Fjärrinformation):

  Platsspecifika inställningar finns under Fjärrinformation
  Platsspecifika inställningar finns under Fjärrinformation

 2. Allmänna FTP-inställningar som gäller alla dina Platsdefinitioner i Dreamweaver finns under Redigera > Inställningar > Plats:

  Allmänna FTP-inställningar finns under kategorin Plats
  Allmänna FTP-inställningar finns under kategorin Plats

Inställningar för Dreamweavers gränssnitt

1. Testa att använda passiv FTP

En av de vanligaste lösningarna på FTP-problem är att markera kryssrutan Använd passiv FTP. Ett vanligt tecken på att du behöver använda passiv FTP är att Dreamweaver verkar hänga sig när programmet ansluter till din server. Markera denna kryssruta om din brandvägg kräver att passiv FTP används. Passiv FTP innebär att din lokala programvara används för att konfigurera FTP-anslutningen i stället för att fjärrservern ska göra det. För mer information, se Vad är passiv FTP?.

Obs! Mac OS X-användare ska aktivera passiv FTP om de inte kan se fillistan på fjärrservern.

2. Experimentera med serverns kompatibilitetsalternativ i dialogrutan Platsdefinition (endast Dreamweaver MX 2004 v7.0.1)

Om du upplever anslutningsproblem med Dreamweaver MX 2004 version 7.0.1 kan du prova att ändra serverns kompatibilitetsinställningar. Observera att dessa inställningar inte finns i Dreamweaver MX 2004 version 7.0 eller tidigare. Du kan kontrollera vilken version du använder genom att gå till Hjälp > Om Dreamweaver och klicka på den rullande listan över upphovsmännen.

Serverns kompatibilitetsinställningar
Serverns kompatibilitetsinställningar

Testa att markera/avmarkera alternativen Använd optimering av FTP-prestanda och Använd alternativ flyttningsmetod för FTP och se om någon kombination av alternativen löser FTP-problemet. Dessa inställningar är i synnerhet användbara för användare som inte har upplevt FTP-problem i tidigare versioner av Dreamweaver men som upplever sådana problem i Dreamweaver MX 2004.

3. Verifiera FTP-värdens information

FTP-värden är det fullständiga Internetnamnet för en dator, till exempel ftp.macromedia.com. I fältet FTP-värd, se till att du inte lägger till protokollet ftp:// före värdnamnet. Försök även använda IP-adressen (t.ex. 10.112.0.54) istället för domännamnet (ftp.macromedia.com) om du upplever problem med att ansluta till servern.

4. Ändra värdkatalogens information

Information om webbservern, t.ex. användarnamn och lösenord, hämtas från serveradministratören och anges i dialogrutan Platsdefinition. Ibland är det dock nödvändigt att ändra Värdkatalogens information. Testa följande metoder för att ange information om värdkatalogen vid felsökning. Den metod som fungerar beror på serverns konfiguration. Testa därför samtliga:

 • Lägg till ett snedstreck (/) precis före namnet på värdkatalogen utan blanksteg (t.ex. /minmapp).
 • Ta bort snedstrecket om det redan fanns ett sådant före namnet på värdkatalogen, (t.ex. minmapp).
 • Lämna fältet Värdkatalog tomt.
 • Lämna fältet Värdkatalog tomt och lägg till namnet på värdkatalogen till FTP-värden efter ett snedstreck, (t.ex. ftp.domän.com/värdkatalog).
 • Testa att lägga till en undermapp till värdkatalogens sökväg, (t.ex. minmapp/minundermapp/).
 • Om du arbetar med en personlig hemsida på en UNIX-server kan din URL-adress inkludera ett tilde-tecken. Till exempel, http://www.minhemsida.com/johndoe/. Om du upplever problem med ett tilde-tecken i värdkatalogen kan du testa att använda den fullständiga sökvägen, vilken är något i stil med /hem/användarnamn/public_html eller/hem/användarnamn/www. Samma sak gäller om det finns virtuella sökvägar på din server. Fråga din serveradministratör ifall virtuella sökvägar används och om du kan få den fysiska sökvägen istället. Testa att använda den fysiska sökvägen i fältet Värdkatalog.
 • Om din webbmapp finns ovanför roten på fjärrservern kan du behöva lägga till ../ eller ../../ före namnet på värdkatalogen (en uppsättning av två punkter tar dig en nivå upp, två uppsättningar av två punkter tar dig två nivåer upp osv.) Den här typen av inställning är ovanlig.

Ett smidigt sätt att felsöka problem med värdkatalogen på är att dra och släppa en fil till filpanelen istället för att ladda upp den eller använda synkronisering. Se Dra och släpp filer nedan för mer information.

5. Inaktivera överföring av Design Notes i Platsdefinition

Ibland kan det uppstå problem om alternativet Aktivera överföring av Design Notes har markerats i platsdefinitionen. Avmarkera det här alternativet och se om problemet kvarstår: Plats > Hantera platser, välj din plats, klicka på Redigera > Fliken Avancerat > Kategorin Design Notes och avmarkera alternativet Aktivera överföring av Design Notes som ska delas.

6. Ändra alternativen för platsinställningar

I de flesta fall behöver inte de förvalda platsinställningarna ändras. Det är dock användbart att testa andra inställningar vid felsökning av problem som uppstår vid överföring av stora filer, 530- och/eller 550-fel eller anslutningsavbrott. För att öppna dialogrutan Inställningar, gå till Redigera > Inställningar > välj Plats från kolumnen Kategori.

De inställningar som är relevanta för FTP i dialogrutan Inställningar är:

 • FTP-anslutning: ___ Koppla från efter ___ minuters inaktivitet
  Avmarkera detta alternativ under felsökningen.
 • FTP-timeout
  När ett FTP-kommando skickas till servern förväntar sig klienten ett bekräftelsemeddelande i retur, annars avbryts kommandot. FTP-timeout bestämmer hur länge Dreamweaver väntar på ett svar från servern innan kommandot avbryts. Om ett väldigt högt nummer anges leder det till att Dreamweaver blir inaktivt och upplevs ha hängt sig ifall servern inte svarar. Om ett väldigt lågt nummer anges avbryts kommandot i förtid. 60 sekunder är inställt som standard och passar i de flesta situationer. Om du har problem med att ansluta kan du öka inställningen FTP-timeout till 120 sekunder.
 • Proxyvärd- och -port
  De flesta användare behöver inte ändra dessa fält - lämna fältet värd tomt och ställ in fältet port på 21. Om du tror att din organisation använder en brandvägg måste du erhålla den informationen från din systemadministratör.

Än en gång, du behöver oftast inte ändra de förvalda inställningarna i platsinställningar.

7. Skapa en ny platsdefinition och överför nya filer

Ett användbart felsökningssteg är att skapa en ny platsdefinition i Dreamweaver och arbeta med en ny fil i den nya platsdefinitionen. Skapa en lokal rotmapp för platsdefinitionen som rot på din hårddisk (t.ex. C:\). Genom den metoden inkluderas med all säkerhet inte några blanksteg eller specialtecken i sökvägen till den lokala rotmappen. En kontroll av skadad platsdefinition eller skadade filer utförs även. Om du är Mac-användare och följer anvisningarna ovan kan du även vilja slänga din inställningsfil i Dreamweaver och kontrollera att namnet på din hårddisk inte inkluderar några specialtecken.

8. Skapa om platscachen

Om en ny fil fungerar på en ny plats, testa att skapa platsens gamla cache i Dreamweaver och se om problemet kvarstår: Plats > Avancerat > Skapa om platscache. Det här steget är endast tillgängligt om platsen har definierats för att använda en platscache.

9. Dra och släpp filer i filpanelen

När du markerar en fil och klickar på knappen Skicka i Filpanelen laddar Dreamweaver upp filen till mappen på FTP-servern.

Att dra och släppa en fil kan användas för felsökning vid två fall:

 • Om en fil inte överförs eller laddas upp till fel mapp kan du, genom att dra en fil från den lokala sidan i filpanelen till fjärrsidan, välja mapp. Det kan hjälpa dig att kontrollera ifall värdkatalogens information har angetts korrekt.
 • Om du inte kan ansluta till servern, lämna fältet Värdkatalog tomt och dra filen dit istället för att använda Skicka-knappen.

Obs! Var försiktig när du drar och släpper filer. Om du lägger filen i fel katalog slutar länkar att fungera och bilderna på sidan visas inte.

 

10. Kontrollera FTP-loggen

När du har testat att ansluta och ladda upp kan du kontrollera Dreamweavers FTP-logg för att se uppgifter kring sessionen mellan din dator och servern. Lägg särskilt märke till eventuella tresiffriga FTP-koder. Se Kontrollera FTP-loggen för en förklaring till FTP-loggen och en lista över FTP-koder. Lägg även märke till namnet och versionen för den specifika FTP-tjänsten som du försöker ansluta till.

Så här öppnar du Dreamweavers FTP-logg: Gå till Plats > Avancerat > FTP-logg.

Observera att en tom logg också är en ledtråd. Om loggen är tom efter att du har försökt ansluta innebär det att Dreamweavers FTP-verktyg inte kan komma åt servern och inte heller skicka kommandon till den.

Serverproblem

1. Kontrollera fil- och mappnamn

Följande generella information kring filnamn är användbar för felsökning av problem vid överföring av särskilda filer eller mappar:

 • Specialtecken
  Kontrollera att mapp- och filnamn inte innehåller blanksteg eller specialtecken. Vad räknas som specialtecken? * - & ^ % $ # och icke-alfanumeriska tecken. Understreck ( _ ) betraktas inte som ett specialtecken utan går att använda i fil- och mappnamn.

  Obs! Mac-användare ska även kontrollera om det finns några blanksteg eller specialtecken i hårddiskens namn.

  Beroende på operativsystemet kan namnets längd utgöra ett problem vid överföring av filer eller mappar. Om du upplever problem med överföring, testa att ladda upp en fil eller mapp med ett kort namn, t.ex. test.htm.

  Dessutom visas inte filer vars namn inleds med en punkt eller ett understreck på servern i filpanelen. Det sker avsiktligt. Om du vill visa de filerna, använd en annan FTP-klient.
 • Versaler och gemener
  i filnamn på Windows och Mac är inte skiftlägeskänsliga. Däremot är UNIX-filnamn det.

  Windows- och UNIX-system hanterar filöverföringen enligt följande:
  • Lokal dator Om du byter namn på en lokal fil från exempel.htm till EXEMPEL.HTM finns det fortfarande bara en fil vars namn har ändrats till versaler. Samma gäller omvänt, från versaler till gemener.
  • UNIX-server Om du laddar upp en fil med namnet EXEMPEL.HTM till en mapp på en UNIX-server som redan innehåller en fil med namnet exempel.htm skrivs inte filen på servern över. Istället finns där två filer: exempel.htm and EXEMPEL.HTM. Detta gäller från gemener till versaler och omvänt.
  • Windows-server Om du laddar upp en fil med namnet EXEMPEL.HTM till en mapp på en Windows-server som redan innehåller en fil med namnet exempel.htm skrivs filen på servern över med den nya. Kvar finns då bara en fil med namnet EXEMPEL.HTM. Detta gäller från gemener till versaler och omvänt.

   Obs! Vissa UNIX-servrar har konfigurerats att konvertera alla uppladdade filer till gemener.

2. Kontrollera serverbehörigheten

En server är en dator som många användare delar. För att förhindra att användarna kommer åt varandras filer kan olika läs-, skriv och körbehörigheter ges varje användare eller en grupp användare för olika filer och mappar. En användare eller grupp kan även vara ägare till en fil, vilket påverkar behörigheten. Dessutom kan olika behörigheter ställas in för filer och mappar.

En möjlig orsak till ”åtkomst nekad”-fel (550-fel) är otillräcklig behörighet för ditt konto. Kontakta systemadministratören i det företag som ansvarar för din webbplats för mer information. Om du ansluter till en UNIX-baserad server kan du ansluta till den genom en FTP-kommandoradsklient och sedan köra kommandot "ls -l" för att se behörighetsinställningarna. Om du ansluter till en Windows FTP-server måste din serveradministratör kontrollera behörigheten åt dig.

Vissa FTP-servrar har konfigurerats att som standard tilldela nya filer en viss behörighet. Vissa Dreamweaver-användare vill dock använda sig av andra förvalda inställningar. Om du lägger märke till att de filer du laddar upp har felaktig serverbehörighet kan du installera ett tillägg som låter dig ange behörighet i Dreamweaver.

3. Använd FTP-kommandoradsverktyg

Om du känner dig säker på att använda ett kommandoradsverktyg kan du ange FTP-kommandon direkt i Windows kommandotolk eller i Terminalen på Mac. Genom att använda ett kommandoradsverktyg får du större kontroll och ser tydligare vad som sker vid en FTP-anslutning. När du ansluter genom kommandorad ser du ofta namnet på den specifika FTP-servern som används. Du kan hämta en lista över vanliga FTP-kommandon som servern godkänner genom att skriva help i FTP-kommandoraden. Se Kontrollera FTP-loggen för en beskrivning av vanliga kommandon.

4. Felet ”Det går inte att fastställa fjärrserverns tid”

När en platsdefinition skapas visas ibland följande meddelande i Dreamweaver:

Det går inte att inte fastställa fjärrserverns tid. Kommandona välj nyare och synkronisera kommer inte att vara tillgängliga.

För att hämta serverns tidsstämpel skapar och raderar Dreamweaver en mapp med namnet XYIZNWSK. Det kan förekomma problem med serverbehörigheten som gör att Dreamweaver inte tillåts skapa och radera mappar.

Serv-U FTP-servrar kan ställas in på att skriva om alla filer och mappar, inklusive mappen XYIZNWSK, till gemener, vilket leder till att Dreamweaver inte längre kan hitta den specifika mappen. Om inte Dreamweaver kan hitta den mappen går det inte att synkronisera. Se det här dokumentet för instruktioner om hur man ändrar den inställningen.

5. Använder du en proxyserver som kräver en separat inloggning?

Dreamweaver stöder vissa FTP-proxyservrar. Så som visas i dialogrutan Platsinställningar stöder dock inte Dreamweaver proxyservrar som kräver ett eget användarnamn och lösenord. Användargränssnittet i Dreamweaver inkluderar endast fält för att ange inloggningsinformation till en FTP-server. Ett exempel på en proxyserver som Dreamweaver inte stöder är SOCKS.

6. Specifika FTP-serverproblem

 • Macromedia har skapat ett tillägg till Dreamweaver MX 2004 för både Windows och Mac som löser eventuella FTP-konflikter med IBM AIX- och OS/400-servrar. Du bör endast installera det här tillägget om du ansluter till en IBM AIX- och OS/400-server. Tecken på problemet inkluderar:
  • Felet Åtkomst nekad visas när du försöker komma åt filer eller mappar som är äldre än nuvarande kalenderår.
  • Felet ”Det går inte att inte fastställa fjärrserverns tid” och att synkroniseringsfunktionen inte fungerar.
  • Felaktig information i filpanelen, t.ex. extra blanksteg, skräptecken, fel typ av information i ett visst fält, osv. (Ref. 169317).
 • Dreamweaver MX 2004 står i konflikt med äldre versioner av Documentum FTP Services. Genom Documentum FTP Services version 5.2.5 och senare har detta problem lösts. (Ref. 183536)
 • Dreamweaver hade problem med att överföra filer till Mac OS X Server v10.2 och v10.1. Apple löste detta problem i och med Mac OS X Server v10.3. (Ref. 16762).

7. Contribute FTP Server Checker

Macromedias Contribute FTP Server Checker är ett användbart diagnostiskt verktyg som Dreamweaver MX 2004-användare också kan använda sig av eftersom de två programmen delar liknande FTP-motorer. Med FTP Server Checker kan användare diagnostisera vissa problem med en anslutning som inte går att upprätta i Contribute genom FTP. Programmet kontrollerar kompatibiliteten mellan FTP-servern och Contribute och skapar sedan en rapport som bidrar till att identifiera problem mellan servern och Contribute. För mer information och för att hämta programmet, se FTP Server Checker (TechNote tn_19012). Du behöver inte ha Contribute installerat för att använda detta verktyg.

8. Loggning av Contributes nätverks-I/O

Dreamweaver MX 2004-användare kan installera Contribute 3 och använda dess I/O-loggningsfunktion, vilket gör det möjligt för Contribute att skapa loggfiler. Loggfilerna innehåller detaljerad information kring Contributes prestanda. Du måste ha installera Contribute 3 på din enhet för att kunna skapa dessa loggar. En kostnadsfri testversion av Contribute går att hämta.

Obs! Loggning av ett nätverks I/O är inte till någon fördel för användare av Dreamweaver MX och tidigare. FTP-motorn förändrades omfattande i Dreamweaver MX 2004 och Contribute 3.

Allmän felsökning

Kontrollera att routern inte orsakar några problem

Om du använder Dreamweaver i hemmet eller i en mindre kontorsmiljö kan det uppstå en konflikt mellan Dreamweaver och din router (ifall du använder en). Du kan som test förbikoppla routern genom att koppla in nätverkskabeln från ditt DSL-/kabelmodem direkt till din dator för att utesluta routern.

Följ de allmänna felsökningsanvisningarna för Windows eller Mac

Om du har kommit fram till att FTP-problemet är specifikt för din dator, eller om du bara har en dator att testa på, kan du eventuellt följa de allmänna felsökningsanvisningarna för Windows eller Mac. Det är en särskilt bra idé ifall du upplever problem med andra Dreamweaver-funktioner vid sidan om FTP-funktionen. Följande är några allmänna knep att ta till:

 • Testa att använda Dreamweaver med ett annat användarkonto på Windows eller Mac.
 • Låt Dreamweaver återskapa din användarkonfigurationsmapp.
 • Avinstallera Dreamweaver och återinstallera det i felsäkert läge.

För fler allmänna felsökningstips, se följande TechNotes:

Kontakta teknisk support och uppge information kring FTP-anslutningen

Om du har kommit fram till att problemet du upplever beror på Dreamweaver vill vi gärna att du berättar det för oss. Du kan skicka oss en felrapport genom vårt formulär Funktionsförfrågan/felrapportering. Om du har köpt Dreamweaver kan du även kontakta teknisk support och se ifall en medarbetare på supportavdelningen kan återskapa problemet.

Adobe är bäst lämpat för att felsöka problem när vi kan ansluta till den felaktiga servern. Det bästa vore ifall du kan förse oss med ett tillfälligt användarkonto eller lösenord, eller en testserver. Supportavdelningen kan inte felsöka servrar som skyddas av en brandvägg.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy