Versionsinformation | Dreamweaver 2019

Hitta användbar information om de senaste Dreamweaver-uppdateringarna.

Adobe Dreamweaver är världens mest omfattande verktygslåda för webbdesigners och gränssnittsutvecklare. I den kombineras en kraftfull designyta och en ledande kodredigerare med stabila verktyg för webbplatshantering som du kan använda för att skapa, koda och hantera webbplatser och mobilt innehåll.

Krasch vid start har korrigerats

Augusti 2019-utgåvan (version 19.2.1)

Den nya Dreamweaver-uppdateringen (version 19.2.1) korrigerar felet i Dreamweaver (version 19.0 till 19.2) som orsakade programkrasch på nya Windows- och Mac-enheter vid installation med Creative Cloud-datorprogrammet version 4.9 och senare.

Förbättrad kodformatering

Juni 2019-utgåvan (version 19.2)

Dreamweaver har stöd för formatering av HTML-kod i PHP-dokument enligt de regler som anges i Taggbibliotek. Mer information om hur du anpassar HTML-kodformatering finns i Taggbibliotek. Nu kan du även anpassa formateringsregler för CSS-, JS- och PHP-kod efter dina behov. Mer information om hur du anpassar kodformatering för CSS, JS och PHP finns i Formatera kod.

Förbättrad Bootstrap-integrering

April 2019-utgåvan (version 19.1)

Nu är Bootstrap-versionerna 3.4.1 och 4.3.1 integrerade i Dreamweaver 19.1-utgåvan. 

Som standard skapas en ny webbplats med Bootstrap version 4.3.1. När du skapat dokumentet finns css- och js-mapparna i platsens rotmapp. Om du vill skapa webbplatsen med Bootstrap version 3.4.1 kan du använda funktionerna för hantering av platser och inställningar. För Bootstrap version 3.4.1 finns mapparna för css, js, och teckensnitt i platsens rotmapp.

Mer information finns i Skapa responsiva webbplatser med Bootstrap

Dialogruta för val av Bootstrap-version
Dialogruta för val av Bootstrap-version

Oktober 2018-utgåvan (19.0)

När du startar den senaste oktober 2018-utgåvan av Dreamweaver första gången visas en ny startskärm. Från den här skärmen kan du söka i filer, senast använda filer, Dreamweaver-hjälpen och stockbilder.

Det här är vissa av de nya funktionerna i oktober 2018-utgåvan:

JS-omstrukturering

Med omstrukturering av JavaScript kan du nu byta namn på funktioner och variabler med kontroll över omfånget. Du kan välja ett kodavsnitt och skapa ett Try/Catch-block för det. Konvertera anonyma uttrycks-/funktionsblock till ett piluttryck med en enda klickning. Skapa Get/Set-funktioner för valda identifierare i klass/konstruktor-kontext. Du kan nu extrahera ett uttryck som en variabel i det aktuella omfånget.

Mer information om den här funktionen finns i Skriva och redigera kod

Stöd för ES6

Nu har Dreamweaver stöd för ECMAScript 6-syntax. Dreamweaver stöder även linting av ECMAScript-kod med ESLint som standard för JavaScript-linting. Mer information finns i Granska kod.

Integrering med CEF

Dreamweaver är nu integrerat med en ny version av CEF. Nya Chromium Embedded Framework gör att Live-vyn nu återger sidor som utformats med hjälp av CSS-stödrasterlayouter.

Mer detaljerad information om de nya funktionerna och förbättringarna finns i Sammanfattning av nya funktioner.

En lista med kända problem och begränsningar i den här versionen finns i Kända problem

Onlineresurser

Kundsupport

För hjälp med produktanvändning, försäljning, registrering och felsökning:

Licensavtal

Du måste godkänna licensavtalet och garantivillkoren för att kunna använda den här produkten. Gå till www.adobe.com/go/eulas_se för mer information.

Meddelande till användare

Internetanslutning, Adobe ID och godkännande av licensavtalet kan krävas för aktivering och användning av den här produkten. Produkten kan vara integrerad med eller tillåta åtkomst till vissa Adobe-tjänster eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år och äldre och det krävs att ytterligare användarvillkor och Adobes sekretesspolicy godkänns (se http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Program och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder och de kan förändras eller avbrytas utan föregående varning. Extra avgifter eller medlemskapsavgifter kan i vissa fall krävas.

Copyright © 1990-2018 Adobe Inc and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and Dreamweaver are either registered or trademarks of Adobe Inc in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto