I versionsinformationen för Dreamweaver beskrivs de senaste uppdateringarna.

Maj 2018-utgåvan (18.2)

Maj 2018-utgåvan av Dreamweaver gör så att företagskunder kan ha smidig anslutning till servrar med SFTP.

En lista med kända fel i den här utgåvan finns i Kända fel i Dreamweaver

Obs!

I vissa scenarier kan problem med SFTP-serveranslutningen uppstå om en .ppk-fil används som privat nyckelfil. Se till att använda en .pem-fil som privat nyckelfil. Dreamweaver stöder .pem-filer. 

Konfiguration av SFTP-serverplats
Konfiguration av SFTP-serverplats

Mars 2018-utgåvan (18.1)

Mars 2018-utgåvan av Dreamweaver har stöd för Bootstrap-version 4.0.0. Nu kan du dra nytta av populära funktioner i Bootstrap 4.0.0 och enkelt skapa responsiva webbplatser. Den senaste versionen av Dreamweaver stöder nya Bootstrap 4.0.0-komponenter som t.ex. Cards och Badges. Du kan även använda de nya kodfragmenten, som t.ex. för varningar, på panelen Fragment.

Mer information om Bootstrap-stödet i Dreamweaver 18.1 finns i Designa responsiva webbplatser med Dreamweaver.

Oktober 2017-utgåvan (18.0)

Oktober 2017-utgåvan av Dreamweaver har stöd för HiDPi-bildskärmar när Dreamweaver körs med Windows. Den här utgåvan har även stöd för flera bildskärmar när Dreamweaver körs med Windows.

När du öppnar oktober 2017-utgåvan av Dreamweaver första gången visas en ny startskärm med flikarna Arbete och Lär dig. Från den här skärmen kan du söka i CC-filer, senast använda filer, Dreamweaver-hjälpen och stockbilder.

Den här utgåvan har även följande förbättringar av Git-funktioner:

  • En testknapp för att testa URL:en för en Git-databas när du vill klona en databas, eller skapa en fjärrdatabas.
  • I dialogrutan Platskonfiguration kan du nu spara de uppgifter som du anger. Markera kryssrutan Spara uppgifter om du vill slippa ange dina uppgifter varje gång du utför Git-åtgärder.
  • Nu finns ett sökfält på Git-panelen i Dreamweaver. Skriv din fråga i sökfältet så visas de filer som innehåller sökfrågan.
  • Om det finns en konflikt när du slår samman grenar i Git visas nu en ikon för sammanslagningskonflikt.

Mer detaljerad information om de nya funktionerna och förbättringarna finns i Sammanfattning av nya funktioner.

Information om kända fel och begränsningar i den här utgåvan finns i Kända fel i oktober 2017-utgåvan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy