Versionsinformation | Dreamweaver CC-utgåvor under 2018 och 2017

I versionsinformationen för Dreamweaver beskrivs de senaste uppdateringarna.

Augusti 2019-utgåvan (18.2.1)

Den här uppdateringen innehåller en säkerhetskorrigering för traverserande protokollrelativa sökvägar i dokument.

När ett dokument öppnas från en lokal sökväg och inte läses in från testservern kan protokollrelativa URL:er (börjar med //) och filprotokoll-URL:er (börjar med file:// eller file:///) nu matchas via http när resurserna inte finns på en lokal dator.

Om resurserna inte är tillgängliga på http försöker Dreamweaver läsa in de relaterade filerna från https. Om resurserna inte heller är tillgängliga via https misslyckas Dreamweaver med att läsa in de relaterade filerna eller resurserna.

Maj 2018-utgåvan (18.2)

Maj 2018-utgåvan av Dreamweaver gör så att företagskunder kan ha smidig anslutning till servrar med SFTP.

En lista med kända fel i den här utgåvan finns i Kända fel i Dreamweaver

Obs!

I vissa scenarier kan problem med SFTP-serveranslutningen uppstå om en .ppk-fil används som privat nyckelfil. Se till att använda en .pem-fil som privat nyckelfil. Dreamweaver stöder .pem-filer. 

Konfiguration av SFTP-serverplats
Konfiguration av SFTP-serverplats

Mars 2018-utgåvan (18.1)

Mars 2018-utgåvan av Dreamweaver har stöd för Bootstrap-version 4.0.0. Nu kan du dra nytta av populära funktioner i Bootstrap 4.0.0 och enkelt skapa responsiva webbplatser. Den senaste versionen av Dreamweaver stöder nya Bootstrap 4.0.0-komponenter som t.ex. Cards och Badges. Du kan även använda de nya kodfragmenten, som t.ex. för varningar, på panelen Fragment.

Mer information om Bootstrap-stödet i Dreamweaver 18.1 finns i Designa responsiva webbplatser med Dreamweaver.

Oktober 2017-utgåvan (18.0)

Oktober 2017-utgåvan av Dreamweaver har stöd för HiDPi-bildskärmar när Dreamweaver körs med Windows. Den här utgåvan har även stöd för flera bildskärmar när Dreamweaver körs med Windows.

När du öppnar oktober 2017-utgåvan av Dreamweaver första gången visas en ny startskärm med flikarna Arbete och Lär dig. Från den här skärmen kan du söka i CC-filer, senast använda filer, Dreamweaver-hjälpen och stockbilder.

Den här utgåvan har även följande förbättringar av Git-funktioner:

  • En testknapp för att testa URL:en för en Git-databas när du vill klona en databas, eller skapa en fjärrdatabas.
  • I dialogrutan Platskonfiguration kan du nu spara de uppgifter som du anger. Markera kryssrutan Spara uppgifter om du vill slippa ange dina uppgifter varje gång du utför Git-åtgärder.
  • Nu finns ett sökfält på Git-panelen i Dreamweaver. Skriv din fråga i sökfältet så visas de filer som innehåller sökfrågan.
  • Om det finns en konflikt när du slår samman grenar i Git visas nu en ikon för sammanslagningskonflikt.

Mer detaljerad information om de nya funktionerna och förbättringarna finns i Sammanfattning av nya funktioner.

Information om kända fel och begränsningar i den här utgåvan finns i Kända fel i oktober 2017-utgåvan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto