Obs!

I Dreamweaver CC och senare har CSS-formatpanelen ersatts med CSS Designer. Mer information finns i CSS Designer.

Du kan ange inställningar som styr formatet på CSS-koden när du skapar eller redigerar en CSS-regel med Dreamweaver-gränssnittet. Du kan t.ex. ange inställningar som placerar alla CSS-egenskaper på separata rader, placera en tom rad mellan CSS-regler, osv.

När du anger inställningar för CSS-kodformatering läggs inställningarna som du väljer automatiskt till i alla nya CSS-regler som du skapar. Du kan dock även lägga till dessa inställningar manuellt i enskilda dokument. Detta kan vara bra om du har äldre HTML- eller CSS-dokument som behöver formateras.

Obs!

Inställningarna för CSS-kodformatering läggs endast till i CSS-reglerna i externa eller inbäddade formatmallar (inte i infogade format).

Ange inställningar för CSS-kodformatering

 1. Välj Redigera > Inställningar.
 2. Välj kategorin Kodformat i dialogrutan Inställningar.
 3. Bredvid Avancerad formatering klickar du på knappen CSS.
 4. I dialogrutan Formatinställningar för CSS markerar du alternativen som du vill lägga till i CSS-källkoden. En förhandsvisning av CSS så som den skulle se ut enligt alternativen som du valt visas i fönstret Förhandsvisning nedan.

  Dra in egenskaper med

  Anger indragsvärdet för egenskaperna i en regel. Du kan ange tabbar eller mellanslag.

  Varje egenskap på en separat rad

  Placerar varje egenskap i en regel på en separat rad.

  Inledande klammerparentes på separat rad

  Placerar den inledande klammerparentesen på en separat rad från väljaren.

  Endast om mer än en egenskap

  Placerar regler med en egenskap på samma rad som väljaren.

  Alla väljare för en regel på samma rad

  Placerar alla väljare för regeln på samma rad.

  Tom rad mellan regler

  Infogar en tom rad mellan varje regel.

 5. Klicka på OK.

Obs!

CSS-kodformatering ärver även inställningen Radbrytningstyp som du anger i kategorin Kodformat i dialogrutan Inställningar.

Formatera CSS-kod i en CSS-formatmall manuellt

 1. Öppna en CSS-formatmall.
 2. Välj Kommandon > Använd källkodsformatering.

  Formateringsalternativen som du anger i inställningarna för CSS-kodformatering läggs till i hela dokumentet. Du kan inte formatera enskilda formateringar.

Formatera inbäddad CSS-kod manuellt

 1. Öppna en HTML-sida som innehåller CSS inbäddad i dokumenthuvudet.
 2. Markera en del av CSS-koden.
 3. Välj Kommandon > Använd källkodsformatering på markering.

  Formateringsalternativen som du anger i inställningarna för CSS-kodformateringen används på alla CSS-regler i dokumenthuvudet.

  Obs!

  Du kan välja Kommandon > Använd källkodsformatering om du vill formatera hela dokumentet enligt de kodformateringsinställningar som du anger.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy