Formatera kod

Ange inställningar som styr formatet på koden när du skapar eller redigerar en fil.

Formatera kod manuellt

 1. Öppna en fil som stöds.

 2. Välj Redigera > Kod > Använd källkodsformatering.

  Eller välj Använd källkodsformatering från verktygsfältet Allmänt > Formatera källkod.

Formatera markerad kod i en fil manuellt

 1. Öppna koden.

 2. Markera koden.

 3. Välj Redigera > Kod > Använd källkodsformatering på markering.

  Eller välj Använd källkodsformatering på markeringen från verktygsfältet Allmänt-> Formatera källkod.

  Obs!

  Om du markerar kod mellan taggar och tillämpar källkodsformatering på markeringen kommer formateringen att tillämpas fram till den överordnade taggen.

Redigera standardregler för kodformatering

Du kan anpassa kodformateringen för CSS, JS och PHP genom att lägga till formateringsregler i .jsbeautifyrc-filen som finns i platsens rotmapp.

Gör så här för att lägga till .jsbeautifyrc-filen:

Obs!
 • Följande instruktioner gäller endast för CSS-, JS- och PHP-dokument.
 • HTML-taggar i ett PHP-dokument formateras enligt inställningarna i taggbibliotek.  Du kan formatera koden i PHP-block enligt de följande instruktionerna.
 1. Skapa en ny fil i platsroten med filnamnet .jsbeautifyrc

 2. Kopiera och klistra in standardreglerna för CSS, JS och PHP nedan i .jsbeautifyrc och spara filen.

  { 
   
    "js": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": true, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "operator_position": "after-newline" 
   
    }, 
   
    "css": { 
   
      "preserve_newlines": false, 
   
      "selector_separator_newline" : false, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "newline_between_rules": false, 
   
      "space_around_selector_separator": true 
   
    }, 
   
    "php": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "brace_style": "collapse", 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "space_in_paren":true 
   
    } 
   
  }
 3. Redigera standardreglerna för att ändra formateringsreglerna enligt tabellen nedan. Spara sedan ändringarna.

Obs!

Om du vill anpassa kodformateringen för PHP-, CSS- och JS-filer på andra Dreamweaver-platser måste du placera den anpassade .jsbeautifyrc-filen i platsens rotmapp.

Formateringsregler för CSS, JS och PHP:

CSS Regler Standardvärden i Dreamweaver Beskrivning
  preserve_newlines false Om du vill bevara tomma rader.
selector_separator_newline false

Om du vill infoga en ny rad mellan kommaseparerade väljare.

Exempel: ".div, .P"

end_with_newline false Om du vill avsluta filen med en tom rad.
newline_between_rules false Om du vill lägga till en ny rad efter varje CSS-regel.
space_around_selector_separator true

För att garantera blanksteg runt väljarseparatorer:  '>', '+', '~'

Exempel: "a>b" blir "a > b" när källformatering tillämpas.

JS Regler Standardvärden i Dreamweaver Beskrivning
  "eol" "\n" Tecken som används för att indikera radens slut.
preserve_newlines true Om du vill bevara tomma rader.
max_preserve_newlines 3

För "max_preserve_newlines": N, 

N-1 tomma rader bevaras när formatering tillämpas, ifall fler än N-1 tomma rader finns i JS-filen.

Obs! max_preserve_newlines kan bara tillämpas om preserve_newlines är true.

space_after_anon_function true

Om du vill lägga till blanksteg före en anonym funktions parentes.

Exempel:"function()" blir "function ()" när källformatering tillämpas.

keep_array_indentation false Tillåt eller bevara ny rad i array.
space_before_conditional true

Om du vill lägga till ett blanksteg före en villkorssats

Exempel:  "if(true)" blir "if (true)" när formatering tillämpas.

break_chained_methods false

Tillåt eller bevara ny rad mellan kedjade funktioner.

Exempel:

`foobar().baz()`

unescape_strings false

Om utskrivbara tecken i strängar som kodats i \xNN-syntax ska förlora escape-tecken.

Exempel:

"\x65\x78\x61\x6d\x70\x6c\x65" blir "example" när källformatering tillämpas.

wrap_line_length 0 Rader ska brytas vid nästa tillfälle efter detta teckenantal.
end_with_newline true

För att lägga till en ny rad i slutet av filen.

comma_first false När en rad bryts vid ett kommatecken används den här flaggan för att göra kommatecknet till det första tecknet på raden.
operator_position after-newline

Om ett långt villkorsuttryck bryts upp i flera rader används den här flaggan för att ange operatörernas positioner i raderna.

Du kan redigera flaggan med nedanstående värden:

 • before-newline
 • after-newline
 • preserve-newline
Obs!

Reglerna för PHP-formatering är desamma som för JS-formatering (beskrivs i ovanstående tabell) och har två ytterligare regler:

PHP Regler Standardvärden i Dreamweaver Beskrivning
  brace_style collapse

Du kan styra platsen för klammerparenteser med det här alternativet:

Exempel:

function f() {

// kod

}

eller 

function f()

{

// Kod

}

Du kan tilldela värdena nedan:

 • "collapse" – placera klammerparenteser på samma rad som kontrollsatser
 • "expand" – placera klammerparenteser på egna rader (Allman/ANSI-format)
 • "end-expand" – placera klammerparenteser på egna rader
 • "none" – försök att behålla dem där de är
 • något av de föregående + ",preserve-inline"– preserve-inline försöker bevara infogade block med klammerparenteser
space_in_paren true

Om blanksteg ska läggas till inuti parenteser

Exempel:

include('header.php')

blir

include( 'header.php' ) när formatering tillämpas

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto