Lägga till, ändra och ta bort taggbibliotek, taggar, attribut och attributvärden i Dreamweaver. Ange egenskaper för ett taggbibliotek.

Ett taggbibliotek i Dreamweaver är en samling taggar av en viss typ tillsammans med information om hur Dreamweaver bör formatera taggarna. Taggbiblioteken innehåller information om taggarna som Dreamweaver använder för kodningstips, kontroller av målwebbläsare, taggväljaren och andra kodningsfunktioner. Med taggbiblioteksredigeraren kan du lägga till och ta bort taggbibliotek, taggar, attribut och attributvärden, ange egenskaper för ett taggbibliotek, inkludera format (för enkel identifiering i koden) och redigera taggar och attribut.

Öppna och stäng taggbiblioteksredigeraren

 1. Välj Verktyg > Taggbibliotek för att öppna taggbiblioteksredigeraren.

  Dialogrutan Taggbiblioteksredigeraren visas. (Alternativen i den här dialogrutan ändras beroende på den markerade taggen.)

 2. Stäng taggbiblioteksredigeraren på något av följande sätt:
  • Om du vill spara ändringarna klickar du på OK.

  • Om du vill stänga redigeraren utan att spara ändringarna klickar du på Avbryt.

  Obs!

  När du klickar på Avbryt ignoreras alla ändringar som du har gjort i taggbiblioteksredigeraren. Om du tog bort en tagg eller ett taggbibliotek återställs den/det.

Lägga till bibliotek, taggar och attribut

Du kan använda taggbiblioteksredigeraren för att lägga till taggbibliotek, taggar och attribut i taggbiblioteken i Dreamweaver.

Lägga till ett taggbibliotek

 1. Klicka på plustecknet (+) i taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek) och välj Nytt taggbibliotek.

 2. Skriv ett namn i rutan Biblioteksnamn (till exempel Övriga taggar) och klicka på OK.

Lägga till taggar i ett taggbibliotek

 1. Klicka på plustecknet (+) i taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek) och välj Nya taggar.

 2. Välj snabbmenyn Taggbibliotek och markera ett taggbibliotek.
 3. Skriv in namnet på den nya taggen. Om du vill lägga till mer än en tagg avgränsar du taggarnas namn med ett kommatecken och ett mellanslag (t.ex. cfgraph, cfgraphdata).
 4. Om de nya taggarna har motsvarande sluttaggar (</...>) markerar du Har matchande slutkoder.
 5. Klicka på OK.

Lägga till attribut i en tagg

 1. Klicka på plustecknet (+) i taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek) och välj Nya attribut.

 2. Markera ett taggbibliotek på snabbmenyn Taggbibliotek.
 3. Markera en tagg på snabbmenyn Tagg.
 4. Skriv in namnet på det nya attributet. Om du vill lägga till mer än ett attribut avgränsar du attributnamnen med ett kommatecken och ett mellanslag (t.ex. width, height).
 5. Klicka på OK.

Redigera bibliotek, taggar och attribut

Använd taggbiblioteksredigeraren för att ange egenskaper för ett taggbibliotek och redigera taggar och attribut i ett bibliotek.

Ange egenskaper för ett taggbibliotek

 1. Markera ett taggbibliotek (inte en tagg) i listan Taggar i taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek).

  Obs!

  Egenskaperna för taggbibliotek visas bara när ett taggbibliotek är markerat. Taggbiblioteken representeras av de övre mapparna i listan Taggar, t.ex. representerar mappen HTML-taggar ett taggbibliotek medan mappen abbr i mappen HTML-taggar representerar en tagg.

 2. I listan Används i markerar du alla dokumenttyper som ska använda taggbiblioteket.

  Dokumenttyperna som du markerar här avgör vilka dokumenttyper som ger kodningstips för det angivna taggbiblioteket. Om t.ex. HTML-alternativet inte är markerat för ett visst taggbibliotek kommer kodningstipsen för det taggbiblioteket inte att visas i HTML-filer.

 3. (Valfritt) Ange prefixet för taggarna i rutan Taggprefix.

  Obs!

  Ett prefix används för att identifiera en tagg i koden som en del av ett visst taggbibliotek. En del taggbibliotek använder inte prefix.

 4. Klicka på OK.

Redigera en tagg i ett taggbibliotek

 1. Utöka ett taggbibliotek i listan Taggar och markera en tagg i taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek).

 2. Ange något av följande alternativ för taggformat:

  Radbrytningar

  Anger var Dreamweaver infogar radbrytningar för en tagg.

  Innehåll

  Anger hur Dreamweaver infogar innehållet i en tagg, d.v.s. om det tillämpar radbrytningar, formatering och indragsregler för innehållet.

  Skiftläge

  Anger skiftläget för en viss tagg. Välj mellan Standard, Gemener, Versaler eller Blandat skiftläge. Om du valde Blandat skiftläge visas dialogrutan Taggnamn med blandat skiftläge. Skriv in taggen med det skiftläge som Dreamweaver ska använda när den infogas (t.ex. getProperty) och klicka på OK.

  Ange standard

  Anger standardskiftläget för alla taggar. I dialogrutan Standardskiftläge som öppnas väljer du <VERSALER> eller <gemener> och klickar på OK.

  Obs!

  Du kan ange standardskiftläget till gemener för att följa standarder för XML och XHTML.

Redigera ett attribut för en tagg

 1. Utöka ett taggbibliotek i listan Taggar, utöka en tagg och markera ett taggattribut i taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek).

 2. Välj alternativet Standard, Gemener, Versaler eller Blandat skiftläge på snabbmenyn Skiftläge för attribut.

  Om du valde Blandat skiftläge visas dialogrutan Attributnamn med blandat skiftläge. Skriv in attributet med det skiftläge som Dreamweaver ska använda när det infogas (t.ex. onClick), och klicka på OK.

  Klicka på länken Ange standard för att ange standardskiftläget för alla attributnamn.

 3. Välj typ av attribut på snabbmenyn Attributtyp.

  Om du valde Uppräknade skriver du in alla tillåtna värden för attributet i rutan Värden. Avgränsa värdena med kommatecken, men utan mellanslag. De uppräknade värdena för attributet showborder för cfchart-taggen listas till exempel som yes,no.

Ta bort bibliotek, taggar och attribut

 1. Markera ett taggbibliotek, en tagg eller ett attribut i rutan Taggar i taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek).

 2. Klicka på minustecknet (-).
 3. Klicka på OK för att ta bort objektet permanent.

  Objektet tas bort från rutan Taggar.

 4. Klicka på OK för att stänga taggbiblioteksredigeraren och slutför borttagandet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy