Använd verktygsfält, kontroller och snabbmenyer

Lär dig att använda verktygsfält, kontroller och snabbmenyer i Dreamweaver.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Visa verktygsfält

Använd verktygsfälten Dokument och Standard för dokumentrelaterade åtgärder och vanliga redigeringsåtgärder; använd verktygsfältet Kodning om du vill infoga kod snabbt; och verktygsfältet Formatåtergivning om du vill visa sidan som den skulle se ut med olika mediatyper. Du kan visa och dölja verktygsfälten efter behag.

 • Välj Visa > Verktygsfält och sedan verktygsfältet.
 • Högerklicka (Windows) eller kontrollklicka (Macintosh) på något av verktygsfälten och välj verktygsfältet på snabbmenyn.
Obs!

Om du vill visa eller dölja verktygsfältet Kodning i kodpanelen (Fönster > Kodpanelen) ska du välja verktygsfältet Kodning på snabbmenyn Visningsalternativ högst upp i kontrollen.

Använda egenskapskontrollen

I egenskapskontrollen kan du granska och redigera de vanligaste egenskaperna för det markerade sidelementet, till exempel text eller ett infogat objekt. Innehållet i egenskapskontrollen varierar beroende på vilket element som är markerat.

Om du vill komma till hjälpen för en viss egenskapspanel klickar du på hjälpknappen i det övre högra hörnet av egenskapskontrollen eller väljer hjälp från Alternativ-menyn i en egenskapspanel.

Obs!

Använd taggkontrollen för att visa och redigera varje attribut som är kopplat till en viss taggegenskap.

Visa eller dölja egenskapskontrollen

 1. Välj Fönster > Egenskaper.

Utöka eller komprimera egenskapskontrollen

 1. Klicka på pilen i det nedre högra hörnet av egenskapskontrollen.

Visa och ändra ett sidelements egenskaper

 1. Markera sidelementet i dokumentfönstret.

  Du kan behöva utöka egenskapskontrollen om du vill se det markerade elementets samtliga egenskaper.

 2. Ändra alla egenskaper som du vill ändra i egenskapskontrollen.
  Obs!

  Vill du ha information om enskilda egenskaper ska du markera ett element i dokumentfönstret och sedan klicka på hjälpikonen i det övre högra hörnet av egenskapskontrollen.

 3. Om ändringarna inte syns omedelbart i dokumentfönstret kan du lägga till ändringarna på något av dessa sätt:
  • Klicka utanför redigeringstextfälten.

  • Tryck på Retur (Windows och Macintosh).

  • Gå till en annan egenskap genom att trycka på tabbtangenten.

Använda snabbmenyer

Snabbmenyer är ett snabbt sätt att komma åt de vanligaste kommandona och egenskaperna som hör till det objekt eller det fönster som du arbetar med. På snabbmenyerna visas enbart de kommandon som gäller det markerade objektet.

 1. Högerklicka (Windows) eller kontrollklicka (Macintosh) på objektet eller fönstret.
 2. Välj ett kommando på snabbmenyn.
  Snabbmeny

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?