Det går långsamt att klistra in grafik eller filen innehåller data som inte används

Ta reda på vad du kan göra om det går långsamt att klistra in grafik, eller om du hittar oväntade data i dina Illustrator-filer.

Problem

När du klistrar in grafik i eller mellan Illustrator-filer tar det mycket längre än förväntat, eller så finns det oväntade globala objekt i måldokumentet (t.ex. färgkartor, symboler och penslar).

Lösningar

Prova någon eller några av följande lösningar, beroende på vilken version av Illustrator du använder.

Välj din version av Illustrator:

Åtgärda dåliga globala tilläggsobjektnamn (macOS och Windows, CS6 och Creative Cloud)

 1. Se till att du använder den senaste versionen av Illustrator. Välj Hjälp > Uppdateringar eller uppdatera Illustrator via skrivbordsappen Creative Cloud.

 2. Hämta följande zip-fil och extrahera skriptet (jsx-fil).

  Hämta

 3. Starta Illustrator och kör skriptet: Välj Arkiv-menyn > Skript > Övriga skript eller dra in skriptet i Illustrator. Följande meddelande visas: ”fixBadPluginGlobalObjectNames preference has been turned ON”.

 4. Kör skriptet igen om det här meddelandet visas: ”fixBadPluginGlobalObjectNames preference has been turned OFF”.

 5. Stäng och starta om Illustrator och öppna sedan den aktuella Illustrator-filen för att kontrollera att problemet har lösts.

Lösningar för CS5 och tidigare

När problem i Illustrator CS5 och tidigare ska lösas krävs en av följande lösningar. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet kan du försöka med den andra.

Lösning 1 (CS5 och tidigare): Aktivera innehållsåterställningsläget 

 1. Avsluta Illustrator.

 2. Leta reda på inställningsfilen för Adobe Illustrator. Inställningsfiler för Illustrator CS5 finns exempelvis här:

  • Mac OS: /[användare]/Library/Preferences/Adobe Illustrator CS5 Settings/[språk]/
  • Windows 7/Vista: Users/[användare]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator CS5 Settings/[språk]/AIPrefs
  • Windows XP: Documents and Settings/[användare]/Application Data/Adobe/Adobe Illustrator CS5 Settings/AIPrefs
  Obs!

  På Windows är program- och AppData-filer dolda som standard. Behöver du hjälp med att visa dolda filer, kan du gå till Visa dolda filer.

 3. Öppna inställningsfilen i en textredigerare såsom TextWrangler (Mac OS) eller Notepad (Windows). (Du kan även använda ett traditionellt ordbehandlingsprogram. Spara då filen som ren text utan dolt .txt-filtillägg.)

 4. Leta reda på ett avsnitt i inställningsfilen som liknar det här:

  /aiFileFormat {

  /PDFCompatibility 1

  /enableATEReadRecovery 0

  /enableContentRecovery 0

  /enableATEWriteRecovery 0

  /clipboardPSLevel 3

  }

 5. Ändra värdet enableContentRecovery från 0 till 1. Om avsnittet /aiFileFormat saknar raden enableContentRecovery ska du lägga till en sådan. När du är klar med redigeringen ska det se ut så här:

  /enableContentRecovery 1

 6. Spara inställningsfilen utan att tillåta en namn- eller filtilläggsändring.

Lösning 2 (CS5 och tidigare): Redigera den återställda filen 

 1. Öppna Illustrator.
 2. För att öppna dokumentet väljer du Arkiv > Öppna eller klickar på Command+O.

  Öppna inte dokumentet genom att dubbelklicka på det i listan över nyligen använda filer eller genom att dra filen till Illustrator-ikonen.  

 3. Välj den fil du vill reparera i dialogrutan filnavigering.

 4. Tryck på Command+Alt+Shift (Mac OS) eller Ctrl+Alt+Shift (Windows) och klicka sedan på Öppna i dialogrutan Öppna.

 5. Stäng det tomma fönstret utan att spara det.

 6. I Finder (Mac OS) eller Utforskaren (Windows) hittar du en kopia av filen i samma katalog som innehöll originalfilen. Filnamnet på den nya filen inleds med ett understreck. Om du exempelvis öppnade "BrokenFile.ai" finns det nu en ny fil med namnet "_BrokenFile.ai"

 7. Öppna filen med understreck i en textredigerare såsom TextWrangler (Mac OS) eller UltraEdit (Windows). (Windows-användare bör även kunna använda WordPad eller Notepad). Om den brutna filen är stor, kan det ta en stund att öppna den. Om textredigeraren har en maxgräns för hur stora filer den kan öppna, kan du använda en annan textredigerare.

 8. I filen med understreck ska du söka upp alla förekomster av det här:

  %AI8_BeginPluginObject

 9. Kontrollera raden efter så att den stämmer med någon av följande:
  (Adobe Calligraphic Brush Tool)
  (Adobe Scatter Brush Tool)
  (Adobe ArtOnPath Brush Tool)
  (Adobe Pattern Brush Tool)

 10. Om raden inte stämmer exakt överens med en av de fyra strängarna (även stor och liten bokstav), ska du välja all text i kommentaren %AI8_BeginPluginObject och den första efterföljande %AI8_EndPluginObject-kommentaren. Radera sedan själva texterna och radera markeringen.

 11. Upprepa steg 9 och 10 för varje förekomst av texten %AI8_BeginPluginObject i filen.

 12. Spara filen.
 13. Öppna filen i Illustrator.
 14. Radera samtliga symboler och sedan samtliga penslar. Eller om du misstänker att filen innehåller nödvändiga symboler eller penseldrag, kan du köra Ta bort oanvända panelobjekt (välj Åtgärder > Ta bort oanvända panelobjekt och klicka sedan på Spela nuvarande urval).  

 15. Spara filen med ett nytt namn (t.ex. "Fixed File.ai").

 16. (Viktigt) Stäng filen.

 17. Öppna filen på nytt i Illustrator. Kontrollera att filen är åtgärdad genom att markera något objekt och kopiera och klistra in det i en ny tom fil.

Ytterligare information

Oväntat innehåll orsakas av problem i tidigare Illustrator-versioner som har lösts i den nuvarande versionen. Om du arbetar med ett dokument som sparats i en tidigare version av Illustrator, kan det hända att problemet inte åtgärdas av att du öppnar filen i den nuvarande versionen.

Oväntade globala objekt kan visas i sina respektive paneler eller inte. Försök att ta bort oväntade globala objekt kan misslyckas eller det kan göra Illustrator instabilt eller att det avslutas plötsligt.

Om du sparar dokumentet kommer dokumentstorleken att visa en märkbar ökning av storlek på grund av de globala objekten i dokumentet. Dessa ogiltiga data kan finnas i ett dokument långt innan det upptäcks, så det löser inte alltid problemet att öppna dokumentet i tidigare versioner. Dessa ogiltiga data kan spridas när du kopierar grafik från ett dokument till ett annat.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto