Skriv ut till fil med flera ritytor eller separationer

Vad som behandlas i det här avsnittet

Skriv ut till fil från Illustrator 10.0.x i Mac OS X v10.1 eller senare
Skriv ut till fil från Illustrator CS - CS5

Använd alternativet Skriv ut till fil för att:

  • Skapa PostScript-filer i Adobe Illustrator som du sedan kan skicka till RIP eller en PostScript-skrivare.
  • Destillera med Adobe Acrobat Distiller för att skapa Adobe PDF-fil.

Du kan skapa flersidiga PDF-filer i Illustrator CS och tidigare genom att:

  1. Välja alternativet Flera ritytor i Dokumentinställningar.
  2. Skriver ut till fil.
  3. Destillera PostScript-filen du skapat i Acrobat Distiller.

Du kan använda alternativet Skapa flersidig PDF från flera ritytor i dialogrutan Spara för att skapa flersidiga PDF-filer direkt från Illustrator CS2 - CS5. Du kan också skriva ut separationer till fil och sedan destillera filen i Acrobat Distiller och då skapa en flersidig PDF-fil där var och en av sidorna motsvarar en tryckplåt.

Alternativet Flera ritytor i Illustrator skapades inte specifikt för detta arbetsflöde och resultatet kan variera beroende på vilken version av Illustrator du använder, och i vilket operativsystem du använder den.

Versioner

Illustrator CS5 och tidigare

Skriva ut till fil från Illustrator 10.0.x i Mac OS X v10.1 eller senare

När du skriver ut till fil och använder flera ritytor skapar Illustrator enbart en PostScript-fil som innehåller enbart en rityta eller sida. Oftast fall inkluderar Illustrator den sista ritytan eller sidan i Illustrator-dokumentet i PostScript-filen. Om du exempelvis skriver ut ett Illustrator-dokument med sex ritytor till fil kommer Illustrator enbart att ta med den sjätte och sista ritytan i PostScript-filen.

När du skriver ut till fil och använder separationer skapar Illustrator en PostScript-fil. När du destillerar denna fil skapar Acrobat Distiller en flersidig PDF-fil. Antal sidor beror på hur många tryckplåtar du skrivit ut.

Skriva ut till fil från Illustrator CS - CS5

När du skriver ut till fil och använder flera ritytor skapar Illustrator en PostScript-fil. När du destillerar denna fil skapar Acrobat Distiller en flersidig PDF-fil. Antal sidor beror på antal ritytor i dokumentet (för filer inställda för flera ritytor) eller på hur många plåtar du skriver ut (för filer från vilka du skriver ut separationer för tryckplåtar).

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto