Användarhandbok Avbryt

Ange utskriftsinställningar för dokument

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

För att kunna fatta de bästa besluten i samband med utskrifter bör du förstå några grundläggande utskriftsprinciper. Bland annat bör du känna till hur skrivarens upplösning samt bildskärmens inställning och upplösning kan påverka hur teckningen ser ut i utskrift. Dialogrutan Skriv ut i Illustrator gör det enklare att skriva ut. Alla uppsättningar med alternativ i dialogrutan är strukturerade för att vägleda dig genom utskriftsprocessen.

Skriva ut en sammansatt bild av en teckning

En sammansatt bild är en sida med en teckning som motsvarar vad du ser i bildfönstret – helt enkelt en utskrift. Det är praktiskt att använda sammansatta utskrifter när du granskar en sidas utformning, kontrollerar bildupplösningen eller ska identifiera eventuella fotosättarproblem (t.ex. PostScript-fel).

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj en skrivare på skrivarmenyn. Om du vill skriva ut till en fil i stället för till en skrivare, väljer du Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Välj något av följande alternativ för ritytor:
  • Om du vill skriva ut allt på en sida markerar du Ignorera ritytor.

  • Om du vill skriva ut varje rityta separat avmarkerar du Ignorera ritytor och anger om du vill skriva ut alla ritytor (Alla) eller om du vill ange ett intervall, t.ex. 1–3.

 4. Välj Utskrift till vänster i dialogrutan Skriv ut och se till att läget är inställt på Sammansatt.
 5. Ange ytterligare utskriftsalternativ.
 6. Klicka på Skriv ut.
  Obs!

  Om dokumentet innehåller lager anger du vilka som ska skrivas ut. Välj Arkiv > Skriv ut och välj ett alternativ på menyn Skriv ut lager: Utskrivbara och synliga lager, Synliga lager eller Alla lager. En video om hur du skapar beskärningsområden för utskrift finns på www.adobe.com/go/vid0213_se.

Göra teckningar outskrivbara

Med hjälp av panelen Lager är det enkelt att skriva ut olika versioner av teckningen. Du kan till exempel välja att bara skriva ut textobjekten i ett dokument när du ska korrekturläsa texten. Du kan också lägga till element som inte går att skriva ut om du vill spara viktig information.

 • Om du vill förhindra att teckningar visas i dokumentfönstret, skrivs ut eller exporteras kan du dölja motsvarande objekt på panelen Lager.
 • Om du vill förhindra att teckningar skrivs ut, men ändå vill kunna exportera dem eller visa dem på ritytan, dubbelklickar du på ett lagernamn på panelen Lager. I dialogrutan Lageralternativ avmarkerar du alternativet Skriv ut. Klicka sedan på OK. Lagernamnet visas i kursiv stil på panelen Lager.
 • Om du vill skapa teckningar som inte kan skrivas ut eller exporteras trots att de visas på ritytan, markerar du alternativet Mall i dialogrutan Lageralternativ.
Obs!

Du kan också ange flera ritytor i dokumentet och sedan välja en rityta i taget som ska skrivas ut, i dialogrutan Skriv ut. Det är bara teckningar i ritytan som skrivs ut. En video om hur du definierar ritytor finns på www.adobe.com/go/lrvid4016_ai.

Alternativ i dialogrutan Skriv ut

Alla alternativ i dialogrutan Skriv ut är uppdelade i kategorier, från Allmänt till Sammanfattning, för att underlätta utskriften av dokument. Om du vill visa en kategori med alternativ, markerar du kategorins namn till vänster i dialogrutan. Många av dessa alternativ är förinställda genom den startprofil som du väljer när du startar dokumentet.

Allmänna

Ställ in sidstorlek och orientering, ange hur många sidor som ska skrivas ut, skalförändra teckningen, ange sidindelningsalternativ och välj vilka lager som ska skrivas ut.

Märken och utfall

Välj utskriftsmärken och skapa ett utfall.

Utdata

Skapa färgseparationer.

Grafik

Ange utskriftsalternativ för banor, teckensnitt, PostScript-filer, övertoningar, nätövertoningar och övergångar.

Färghantering

Välj färgprofil och återgivningsmetod för utskriften.

Avancerat

Övervaka förenklingen (eller eventuell rastrering) av vektorbilder under utskriften.

Sammanfattning

Visa och spara en sammanfattning av utskriftsinställningarna.

Flytta teckningen på sidan

I förhandsvisningsbilden i dialogrutan Skriv ut ser du hur teckningen kommer att skrivas ut på sidan.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Gör något av följande:
  • Dra teckningen till förhandsvisningsbilden längst ned till vänster i dialogrutan.

  • Klicka på en fyrkant eller en pil på placeringsikonen och ange varifrån teckningen ska justeras i förhållande till sidan. Ange värden för ursprung x och ursprung y och finjustera teckningens position.

   Tips! Om du vill flytta det utskrivbara området direkt på ritytan drar du i bildfönstret med verktyget för utskriftsindelning. När du drar fungerar verktyget Utskriftsindelning som om du drog det utskrivbara området från områdets nedre vänstra hörn. Du kan flytta den utskrivbara ytan till vilken plats som helst på ritytan. De delar av sidan som överskrider gränserna för den utskrivbara ytan skrivs inte ut.

Skriva ut flera ritytor

När du skapar ett dokument med flera ritytor kan du skriva ut dokumentet på olika sätt. Du kan ignorera ritytorna och skriva ut allt på samma sida (bilden kan behöva delas upp om ritytorna sträcker sig över sidans gränser). Du kan också skriva ut varje rityta som en enskild sida. När du skriver ut ritytor som enskilda sidor kan du välja att skriva ut alla ritytor eller ett intervall med ritytor.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva ut alla ritytor som separata sidor markerar du Alla. Du kan se alla sidorna i förhandsvisningsområdet längst ned till vänster i dialogrutan Skriv ut.

  • Om du vill skriva ut en delmängd av ritytorna som separata sidor markerar du Intervall och anger vilka ritytor som ska skrivas ut.

  • Om du vill skriva ut alla ritytor på samma sida markerar du Ignorera ritytor. Om ritytan sträcker sig över sidans gränser kan du ändra ritytans skala eller dela upp den.

 3. Ange andra utskriftsalternativ efter behov och klicka på Skriv ut.

Rotera ritytor automatiskt för utskrift

I Illustrator kan alla ritytor i ett dokument roteras automatiskt för utskrift med vald materialstorlek. Markera kryssrutan Rotera automatiskt i dialogrutan Skriv ut om du vill använda automatisk rotation för Illustrator-dokument. Rotera automatiskt är aktiverat som standard för dokument som skapats i Illustrator.

Anta exempelvis att du har ett dokument med både liggande orientering (bredden är större än höjden) och stående orientering (höjden är större än bredden). Om du väljer alternativet för stående orientering i dialogrutan Skriv ut, roteras automatiskt alla ritytor med liggande orientering till stående orientering när de skrivs ut.

Obs!

Om Rotera automatiskt väljs går det inte att ändra sidorienteringen.

Dela upp grafik på flera sidor

Om du skriver ut grafik från en enda rityta (eller om du har valt att ignorera ritytor) som inte får plats på samma sida kan du dela upp teckningen på flera sidor. Om dokumentet innehåller flera teckningar

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj alternativet Sida vid sida:
  Obs!

  Om dokumentet innehåller flera ritytor väljer du Ignorera ritytor eller anger 1 sida för intervallalternativet och väljer Anpassa till sidan.

  Helsidor

  Delar in ritytan i sidor med helstorlek för utskrift.

  Skrivbara ytor

  Delar in ritytan i sidor utifrån vad som kan visas på den valda enheten. Det här alternativet är användbart för att skriva ut teckningar som är större än vad enheten kan hantera, eftersom du kan bygga ihop delarna som finns sida vid sida till den ursprungliga teckningen.

 3. (Valfritt) Om du har valt helsidesalternativet använder du överlappningsalternativet för att ange med hur mycket sidorna kan överlappa varandra.

Skala ett dokument för utskrift

Om du vill anpassa ett överdimensionerat dokument till ett papper som är mindre än bildens verkliga mått, kan du använda dialogrutan Skriv ut och skalförändra dokumentets bredd och höjd, antingen symmetriskt eller asymmetriskt. Asymmetrisk skalförändring är användbar om du skriver ut t.ex. film för användning vid flexografisk tryckning: om du vet i vilken riktning som tryckplåten monteras på tryckvalsen, kan skalförändring kompensera den två- till treprocentiga tänjning av plåten som normalt sker. Skalförändring påverkar inte storleken på sidorna i dokumentet, utan ändrar bara den skala som dokumentet skrivs ut i.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill förhindra skalförändring väljer du Skala inte.

  • Om du vill att dokumentet ska skalförändras automatiskt efter sidan väljer du Anpassa till sidan. Den procentuella skalförändringen bestäms av den skrivbara ytan som definieras av den valda PPD-filen.

  • Om du vill aktivera textrutorna för bredd och höjd väljer du Anpassat. Ange procentvärden mellan 1 och 1 000 för bredd och höjd. Avmarkera knappen Bevara proportioner  om du vill ändra dokumentets höjd/bredd-förhållande.

Ändra utskriftsupplösningen och rastertätheten

De snabbaste och bästa utskrifterna får du om du använder standardinställningen för utskriftsupplösning och rastertäthet i Adobe Illustrator. Men i vissa fall kan du behöva ändra utskriftsupplösning och rastertäthet. Du kanske till exempel har ritat en lång kurvformad bana som inte går att skriva ut på grund av ett limitcheck-fel, utskriften kanske tar lång tid eller nätövertoningar kanske skrivs ut med ränder.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. För Skrivare väljer du en PostScript-skrivare, Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Välj Utskrift till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 4. För Utskriftsupplösning väljer du en kombination av rastertäthet (lpi) och utskriftsupplösning (dpi).

Utskriftsupplösningen mäts i antalet punkter per tum (dpi). De flesta laserskrivare har en utskriftsupplösning på 600 dpi, och fotosättare har en upplösning på 1 200 dpi eller högre. Bläckstråleskrivare sprutar ut bläcket på papperet och resultatet blir inga egentliga punkter. De flesta bläckstråleskrivare har ändå en ungefärlig upplösning på mellan 300 och 720 dpi.

När du skriver ut på en laserskrivare, och särskilt på fotosättare, måste du tänka på rastertätheten. Rastertätheten är antalet rasterceller per tum som används för att skriva ut gråskalebilder eller färgseparationer. Rastertäthet, som också kallas skärmtäthet eller linjeraster, mäts i linjer per tum (lpi), eller cellinjer per tum på ett raster.

Med hög rastertäthet (t.ex. 150 lpi) placeras punkterna som utgör bilden nära ihop, och ger en högkvalitativ bild när bilden trycks. Med låg rastertäthet (60 lpi till 85 lpi) placeras punkterna glesare och ger en grövre bild. Punkternas storlek bestäms också av linjerastret. För ett tätt linjeraster används små punkter och för ett glesare linjeraster används större punkter. Den viktigaste faktorn vid val av rastertäthet är vilken tryckpress som ska användas. Fråga tryckeriet vilket linjeraster deras tryckpressar klarar, och ställ in rastertätheten därefter.

De PPD-filer som används för fotosättare med hög upplösning innehåller större möjligheter för val av rastertäthet i kombination med olika upplösningar för fotosättaren. PPD-filer för skrivare med låg upplösning har i allmänhet endast ett fåtal val för linjeraster, och det är grövre raster mellan 53 lpi och 85 lpi. Grövre raster ger dock bättre resultat på skrivare med lägre upplösning. Om du använder ett finare raster på till exempel 100 lpi, minskar faktiskt bildens kvalitet när du använder en skrivare med låg upplösning för den slutliga utskriften. Det beror på att antalet färger som kan återges minskar när antalet linjer per tum för en given upplösning ökar.

Obs!

I vissa fotosättare och laserskrivare används andra tekniker än vanlig rastrering. Om du skriver ut en bild på en annan skrivare än en rasterskrivare bör du kontakta leverantören, eller läsa dokumentationen till skrivaren för att få veta vilken upplösning som rekommenderas.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto