Användarhandbok Avbryt

Plugin-program

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Installera plugin-program

Plugin-programmen för InDesign är program utvecklade av Adobe, och andra programvaruutvecklare i samarbete med Adobe, vars syfte är att lägga till funktioner till Adobes programvara. Ett antal olika plugin-program som används för att importera, exportera, automatisera och skapa specialeffekter installeras automatiskt i mappen för plugin-program. De flesta funktioner som finns i InDesign tillhandahålls med hjälp av plugin-program.

När du har installerat ett plugin-program visas det som alternativ på menyer, i dialogrutor och på paneler.

 1. Om det finns ett installationsprogram kan du använda det till att installera plugin-programmet. Medföljer det inget installationsprogram drar du en kopia av plugin-programmet till mappen för plugin-program i InDesigns programmapp.
 2. Följ eventuella installationsanvisningar som medföljer plugin-programmet.
Obs!

Du kan använda alla kommersiella plugin-program som har utvecklats för användning med InDesign. Adobes tekniska support kan hjälpa dig att identifiera problem som kan uppstå vid användning av olika plugin-program, men om det framgår att problemet är direkt relaterat till ett plugin-program som har utvecklats av ett annat företag, måste du vända dig till det företaget om du vill få ytterligare support.

Konfigurera plugin-program med Extension Manager

Använd Extension Manager om du vill inspektera och anpassa de installerade plugin-programmen. Du kan till exempel visa detaljerad information om installerade plugin-program, skapa anpassade plugin-program för olika arbetsuppgifter eller arbetsgrupper och isolera plugin-program när du felsöker problem. Du kan även inaktivera plugin-program.

 1. Välj Hjälp > Hantera tillägg (Windows) eller InDesign > Hantera tillägg (macOS).

Klicka på Hjälp i Extension Manager om du vill ha mer information om hur du använder Extension Manager.

Integrering med Creative Cloud-tillägg via menyn Sök tillägg 

Du kan söka efter och installera plugin-program, tillägg med mera för Adobe InDesign och andra produkter från webbplatsen Adobe Exchange.

 • Om du vill lägga till plugin-program i InDesign väljer du Fönster > Sök tillägg. En del tillägg är kostnadsfria men andra måste du betala för. Alla plugin-program som du har installerat eller skaffat från Creative Cloud-programmet för InDesign synkas till InDesign via det här arbetsflödet. Du dirigeras till webbsidan där du kan bläddra bland tillägg.
 • Dessa tillägg visas sedan i Fönster > Tillägg. De visas också under hämtningsbara filer och på den plats där tillägget beskrivs. Om du vill se de tillägg du har hämtat kan du besöka webbsidan Sök tillägg. Till vänster på sidan finns ett alternativ där du kan Visa tillägg. Här visas även vilka produkter och versioner som har stöd för dessa tillägg.

När filsynkning är aktiverat synkas tilläggen till Creative Cloud-kontot.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto