Användarhandbok Avbryt

Plugin-program

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Installera plugin-program

Plugin-programmen för InDesign är program utvecklade av Adobe, och andra programvaruutvecklare i samarbete med Adobe, vars syfte är att lägga till funktioner till Adobes programvara. Ett antal olika plugin-program som används för att importera, exportera, automatisera och skapa specialeffekter installeras automatiskt i mappen för plugin-program. De flesta funktioner som finns i InDesign tillhandahålls med hjälp av plugin-program.

När du har installerat ett plugin-program visas det som alternativ på menyer, i dialogrutor och på paneler.

 1. Om det finns ett installationsprogram kan du använda det till att installera plugin-programmet. Medföljer det inget installationsprogram drar du en kopia av plugin-programmet till mappen för plugin-program, i InDesigns programmapp.
 2. Följ eventuella installationsanvisningar som medföljer plugin-programmet.
Obs!

Du kan använda alla kommersiella plugin-program som har utvecklats för användning med InDesign. Adobes tekniska support kan hjälpa dig identifiera problem som kan uppstå vid användning av olika plugin-program, men om det framgår att problemet är direkt relaterat till ett plugin-program som utvecklats av ett annat företag måste du vända dig till det företaget om du vill få ytterligare support.

Konfigurera plugin-program med Extension Manager

Använd Extension Manager om du vill inspektera och anpassa de installerade plugin-programmen. Du kan till exempel visa detaljerad information om installerade plugin-program, skapa anpassade plugin-program för olika arbetsuppgifter eller arbetsgrupper och isolera plugin-program när du felsöker problem. Du kan även inaktivera plugin-program.

 1. Välj Hjälp > Hantera tillägg (Windows) eller InDesign > Hantera tillägg (Mac OS)

Om du vill ha mer information om hur du använder Extension Manager klickar du på Hjälp i Extension Manager.

Integrering med Creative Cloud Add-ons via menyn Sök Add-ons 

Du kan söka efter och installera plugin-program, tillägg med mera för Adobe InDesign och andra produkter från webbplatsen Adobe Add-ons.

 • Om du vill lägga till plugin-program i InDesign väljer du Fönster > Sök Add-ons. En del Add-ons är kostnadsfria men andra måste du betala för. Alla plugin-program som du installerat/skaffat från appen Creative Cloud för InDesign synkroniseras till InDesign via det här arbetsflödet. Du dirigeras till webbsidan Sök Add-ons.
 • Dessa Add-ons visas sedan i Fönster > Tillägg. De visas också under hämtningsbara filer och på den plats där Add-ons beskrivs. Om du vill se de Add-ons som du har hämtat går du till webbsidan Sök Add-ons. Till vänster på sidan finns ett alternativ där du kan visa dina Add-ons. Här visas även vilka produkter och versioner som har stöd för dessa Add-ons.

När filsynkronisering är aktiverat synkroniseras Sök Add-ons till Creative Cloud-kontot.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto