Skript i InDesign

Skriptfunktioner är praktiska för många olika uppgifter. Ett skript kan vara så enkelt som att automatisera en vanlig åtgärd och så komplext som att skapa en helt ny funktion. Du kan både skapa egna skript och köra skript som andra har skapat. Mer information om skript finns i skripthandboken, skriptregler och andra utvecklarresurser på http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Skripthandboken innehåller en introduktion till skriptfunktionerna samt självstudiekurser. Det finns även ett antal användbara skript som du kan köra, till exempel skript som ritar stödlinjer runt det markerade objektet. En del av dessa skript visas på skriptpanelen som standard.

Översikt över skriptpanelen och skriptetikettpanelen

InDesign har två paneler med skriptfunktioner: skriptpanelen och skriptetikettpanelen.

På skriptpanelen kan du köra skript utan att behöva stänga InDesign. På skriptpanelen visas de skript som finns i mappen Skript i InDesigns programmapp och i mappen med inställningar. Om du skapar eller får ett skript kan du lägga det i mappen Skript så att det visas på panelen Skript.

Mac OS

Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[version]/[språk]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documents and Settings \[användarnamn]\Application Data\Adobe\InDesign\[version]\[språk]\Scripts\Scripts Panel

Windows Vista och Windows 7

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[version]\[språk]\Scripts\Scripts Panel

Obs!

Ett snabbt sätt att hitta mappen Skript är att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett skript på panelen Skript och sedan välja Visa i Utforskaren (Windows) eller Visa i Finder (Mac OS).

Du kan sedan dubbelklicka på ett skript på skriptpanelen för att köra det. Du kan även köra skript med hjälp av Snabbformatera.

På skriptetikettpanelen kan du ange en etikett för ett sidobjekt, till exempel en textram eller en form. Att ange etiketter för sidobjekt är särskilt användbart när du skriver skript där du behöver identifiera ett objekt.

Obs!

Mer information om hur du lägger till, kör och redigerar skript finns i skripthandboken på Adobes webbplats: http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Öppna skriptpanelen

  1. Välj Fönster > Verktyg > Skript.

Öppna skriptetikettpanelen

  1. Välj Fönster > Verktyg > Skriptetikett.

Köra exempelskript

Du kan köra följande skript i InDesign:

AddGuides

Lägger till stödlinjer runt ett eller flera markerade objekt.

AddPoints

Lägger till punkter i banorna för ett eller flera markerade objekt.

AdjustLayout

Flyttar objekt det angivna avståndet på höger- och vänstersidor.

AlignToPage

Justerar objekt till angivna positioner på en sida.

AnimationEncyclopedia

Skapar automatiskt knappar med olika animeringsegenskaper.

BreakFrame

Flyttar en markerad textram och dess innehåll från en artikel.

CornerEffects

Ritar om banan för ett eller flera markerade objekt och använder olika hörneffekter. Hörneffekter kan användas för markerade punkter på banan.

CreateCharacterStyles

Definierar ett fullständigt teckenformat baserat på den markerade texten.

CropMarks

Lägger till skärmärken och passmärken runt ett eller flera markerade objekt.

ExportAllStories

Exporterar alla artiklar i ett dokument till en uppsättning av textfiler.

FindChangeByList

Utför en serie av vanliga sök- och ändra-åtgärder för text genom att läsa en tabbavgränsad textfil.

ImageCatalog

Placerar all grafik i en angiven mapp i en ”kontaktkarta”.

MakeGrid

Skapar ett stödraster genom att dela upp eller duplicera ett eller flera markerade objekt.

Neon

Använder en blandningseffekt för ett eller flera markerade objekt.

PathEffects

Skapar en kreativ effekt genom att ändra positionen för banpunkter på ett eller flera markerade objekt.

PlaceMultipagePDF

Monterar alla sidor från en PDF.

SelectObjects

Markerar objekt på det aktiva uppslaget enligt typ av objekt.

SortParagraphs

Sorterar styckena i markeringen i alfabetisk ordning.

SplitStory

Delar upp textramar i den valda artikeln till separata, olänkade textramar.

TabUtilities

Använder tabbstopp och indrag i den markerade texten.

Mer information om att installera och använda exempelskripten finns i www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_se (PDF).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy