Användarhandbok Avbryt

Skript

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Lär dig automatisera vanliga uppgifter med skripten.

Skript är praktiska för många olika uppgifter. Ett skript kan vara så enkelt som att automatisera en vanlig åtgärd och så komplext som att skapa en helt ny funktion. Du kan både skapa egna skript och köra skript som andra har skapat. Mer information om skript finns i Skripthandboken, skriptregler och andra utvecklarresurser.

Skapa plugin-program med UXP-skript

Utvecklare kan nu skapa plugin-program med UXP-skript för att bygga omfattande användargränssnitt och fler interaktiva komponenter för användarna. Kom igång och skapa ditt första plugin-program.

Översikt över skriptpanelen och skriptetikettpanelen

InDesign innehåller två paneler för skriptfunktioner: skriptpanelen och skriptetikettpanelen.

skriptpanelen kan du köra skript utan att behöva stänga InDesign. På skriptpanelen visas de skript som finns i mappen Skript i InDesigns programmapp och i mappen Inställningar.

Välj Fönster > Verktyg > Skript för att öppna skriptpanelenOm du skapar eller får ett skript kan du lägga det i mappen Skript så att det visas på panelen Skript.

macOS

Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[version]/[språk]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\InDesign\[version]\[språk]\Scripts\panelen Skript

Windows Vista och Windows 7

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[version]\[språk]\Scripts\Scripts Panel

Obs!

Ett snabbt sätt att hitta mappen Skript är att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (macOS) på ett skript på panelen Skript och sedan välja Visa i Utforskaren (Windows) eller Visa i Finder (macOS).

På skriptetikettpanelen kan du ange en etikett för ett sidobjekt, till exempel en textram eller en form. Att ange etiketter för sidobjekt är särskilt användbart när du skriver skript där du behöver identifiera ett objekt. Välj Fönster Verktyg > Skriptetikett för att öppna skriptetikettpanelen.

Mer information om hur du lägger till, kör och redigerar skript finns i skripthandboken.

Exempel på skript

Du kan dubbelklicka på ett skript på skriptpanelen eller köra skript med hjälp av Snabbformatera.

AddGuides

Lägger till stödlinjer runt ett eller flera markerade objekt.

AddPoints

Lägger till punkter i banorna för ett eller flera markerade objekt.

Lägg till QR-kod

QR-koden kan antingen monteras i monteringsverktyget eller direkt som ett sidobjekt.

AdjustPageItems

Flyttar innehållet på jämna/udda sidor efter angivna avstånd; försöker få tillbaka objekt till rätt position efter en ändring av mallsidans marginal och/eller sidinskjutning.

AlignToPage

Justerar objekt till angivna positioner på en sida.

AnimationEncyclopedia

Skapar automatiskt knappar med olika animeringsegenskaper.

BreakFrame

Flyttar en markerad textram och dess innehåll från en artikel.

CornerEffects

Ritar om banan för ett eller flera markerade objekt med hjälp av olika hörneffekter. Hörneffekter kan användas för markerade punkter på banan.

CreateCharacterStyles

Definierar ett fullständigt teckenformat baserat på den markerade texten.

CropMarks

Lägger till skärmärken och passmärken runt ett eller flera markerade objekt.

ExportAllStories

Exporterar alla artiklar i ett dokument till en uppsättning av textfiler.

FindChangeByList

Utför en serie av vanliga sök- och ändra-åtgärder för text genom att läsa en tabbavgränsad textfil.

ImageCatalog

Placerar all grafik i en angiven mapp i en ”kontaktkarta”.

MakeGrid

Skapar ett stödraster genom att dela upp eller duplicera ett eller flera markerade objekt.

Neon

Använder en blandningseffekt för ett eller flera markerade objekt.

PathEffects

Skapar en kreativ effekt genom att ändra positionen för banpunkter på ett eller flera markerade objekt.

PlaceMultipagePDF

Monterar alla sidor från en PDF.

SelectObjects

Markerar objekt på det aktiva uppslaget enligt typ av objekt.

SortParagraphs

Sorterar styckena i markeringen i alfabetisk ordning.

SplitStory

Delar upp textramar i den valda artikeln till separata, olänkade textramar.

TabUtilities

Använder tabbstopp och indrag i den markerade texten.

Mer information om installation och användning av dessa exempelskript finns i Automatisering.

Skript som communityn bidragit med

InDesign tillhandahåller också flera skript som har skapats av InDesign-communityn. 

 • Unicode Injector av Kris Coppieters – Infoga enkelt ett eller flera Unicode-tecken i InDesign-text med kortkommandon. Mer information finns i Instruktioner
 • Insert Typographer Quote av Stefan Rakete – Lägg till definierade typografiska citattecken före och efter den markerade texten med kortkommandon. Mer information finns i Instruktioner
 • Layer Cloner av Paolo Agostinetto – Med det här skriptet kan du kopiera ett lager och dess element från ett dokument till ett annat. Mer information finns i Instruktioner
 • Get x-Height av Roland Dreger – Bestäm x-höjden för en text. Mer information finns i Instruktioner.
 • Snap Margins to Text Frame av Ariel Walden – Ett skript som genomgående ändrar dokumentets marginaler så att de matchar den markerade textramens marginaler. Mer information finns i Instruktioner.
 • Break Text Thread av Ariel Walden – Ett InDesign-skript som gör det enkelt att bryta kopplingen mellan textramar. Mer information finns i Instruktioner.
 • InCopy Note Alert av Kris Coppieters – Ett startskript för Adobe® InDesign® och Adobe InCopy® som varnar för förekomsten av anteckningar. Mer information finns i Instruktioner.
 • Copy Paste Coordinates av Kris Coppieters – Skript för att kopiera och klistra in koordinater på sidobjekt. Mer information finns i Instruktioner.
 • Chain Grep av Gregor Fellenz – Kedjekoppla InDesign GREP-frågor och gör nya skript. Mer information finns i Instruktioner.
 • Clear Overrides av Gregor Fellenz – Rensa åsidosättningar av format från text, tabeller eller objekt i InDesign. Mer information finns i Instruktioner.
 • Invert Selection av Luis Felipe Corullón – Skript för att invertera markeringen i InDesign-dokument. Mer information finns i Instruktioner.
 • Layer Cloner av Paolo Agostinetto – Med det här skriptet kan du kopiera ett lager och dess element från ett dokument till ett annat. Mer information finns i Instruktioner
 • End Notes to End of Book Notes av Peter Kahrel – Konvertera slutkommentarer i dokument till slutkommentarer i bok. Mer information finns i Instruktioner
 • Renumbering Endnote References av Peter Kahrel – Skript skapar slutkommentarer vars referenser inte uppdateras automatiskt när du lägger till eller tar bort slutkommentarer. Mer information finns i Instruktioner
 • Size Thing to Page av Olav Kvern – Ändrar storlek på den aktuella markeringen, till exempel en bild som får samma storlek som sidan. Mer information finns i Instruktioner
 • Size Page to Thing av Olav Kvern – Ändrar storleken på sidan till den aktuella markeringens storlek, till exempel en bild. Mer information finns i Instruktioner.

Adobe har en databas med communityskript med öppen källkod på GitHub. Mer information om InDesign-databasen med communityskript finns i filen Viktigt. Denna Viktigt-fil innehåller information om hur du bidrar med ett skript och länkar till skriptförfattarna. 

Liknande innehåll

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?