Användarhandbok Avbryt

Skript

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Lär dig automatisera vanliga uppgifter med skriptpanelen och skriptetikettpanelen i InDesign.

Skript i InDesign

Skriptfunktioner är praktiska för många olika uppgifter. Ett skript kan vara så enkelt som att automatisera en vanlig åtgärd och så komplext som att skapa en helt ny funktion. Du kan både skapa egna skript och köra skript som andra har skapat. Mer information om skript finns i Skripthandboken, skriptregler och andra utvecklarresurser

Skripthandboken innehåller en introduktion till skriptfunktionerna samt självstudiekurser. Det finns även ett antal användbara skript som du kan köra, till exempel skript som ritar stödlinjer runt det markerade objektet. En del av dessa skript visas på skriptpanelen som standard.

Översikt över skriptpanelen och skriptetikettpanelen

InDesign innehåller två paneler för skriptfunktioner: skriptpanelen och skriptetikettpanelen.

På skriptpanelen kan du köra skript utan att behöva stänga InDesign. På skriptpanelen visas de skript som finns i mappen Skript i InDesigns programmapp och i mappen med inställningar. Om du skapar eller får ett skript kan du lägga det i mappen Skript så att det visas på panelen Skript.

Mac OS

Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[version]/[språk]/Scripts/Scripts Panel

Windows XP

Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\InDesign\[version]\[språk]\Scripts\panelen Skript

Windows Vista och Windows 7

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[version]\[språk]\Scripts\panelen Skript

Obs!

Ett snabbt sätt att hitta mappen Skript är att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett skript på panelen Skript och sedan välja Visa i Utforskaren (Windows) eller Visa i Finder (Mac OS).

Därefter kan du dubbelklicka på ett skript på skriptpanelen när du vill köra det. Du kan också köra skript med hjälp av Snabbformatera.

På skriptetikettpanelen kan du ange en etikett för ett sidobjekt, till exempel en textram eller en form. Att ange etiketter för sidobjekt är särskilt användbart när du skriver skript där du behöver identifiera ett objekt.

Obs!

Mer information om hur du lägger till, kör och redigerar skript finns i skripthandboken på Adobes webbplats: http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Öppna skriptpanelen

 1. Välj Fönster > Verktyg > Skript.

Öppna skriptetikettpanelen

 1. Välj Fönster > Verktyg > Skriptetikett.

Exempel på skript

AddGuides

Lägger till stödlinjer runt ett eller flera markerade objekt.

AddPoints

Lägger till punkter i banorna för ett eller flera markerade objekt.

AdjustLayout

Flyttar objekt det angivna avståndet på höger- och vänstersidor.

AlignToPage

Justerar objekt till angivna positioner på en sida.

AnimationEncyclopedia

Skapar automatiskt knappar med olika animeringsegenskaper.

BreakFrame

Flyttar en markerad textram och dess innehåll från en artikel.

CornerEffects

Ritar om banan för ett eller flera markerade objekt och använder olika hörneffekter. Hörneffekter kan användas för markerade punkter på banan.

CreateCharacterStyles

Definierar ett fullständigt teckenformat baserat på den markerade texten.

CropMarks

Lägger till skärmärken och passmärken runt ett eller flera markerade objekt.

ExportAllStories

Exporterar alla artiklar i ett dokument till en uppsättning av textfiler.

FindChangeByList

Utför en serie av vanliga sök- och ändra-åtgärder för text genom att läsa en tabbavgränsad textfil.

ImageCatalog

Placerar all grafik i en angiven mapp i en ”kontaktkarta”.

MakeGrid

Skapar ett stödraster genom att dela upp eller duplicera ett eller flera markerade objekt.

Neon

Använder en blandningseffekt för ett eller flera markerade objekt.

PathEffects

Skapar en kreativ effekt genom att ändra positionen för banpunkter på ett eller flera markerade objekt.

PlaceMultipagePDF

Monterar alla sidor från en PDF.

SelectObjects

Markerar objekt på det aktiva uppslaget enligt typ av objekt.

SortParagraphs

Sorterar styckena i markeringen i alfabetisk ordning.

SplitStory

Delar upp textramar i den valda artikeln till separata, olänkade textramar.

TabUtilities

Använder tabbstopp och indrag i den markerade texten.

Mer information om installation och användning av dessa provskript finns i www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_se (PDF).

Skript som communityn bidragit med

InDesign tillhandahåller också flera skript som har skapats av InDesign-communityn. 

 • Unicode Injector av Kris Coppieters – Infoga enkelt ett eller flera Unicode-tecken i InDesign-text med kortkommandon. Mer information finns i Instruktioner
 • Insert Typographer Quote av Stefan Rakete – Lägg till definierade typografiska citattecken före och efter den markerade texten med kortkommandon. Mer information finns i Instruktioner
 • Layer Cloner av Paolo Agostinetto – Med det här skriptet kan du kopiera ett lager och dess element från ett dokument till ett annat. Mer information finns i Instruktioner
 • Get x-Height av Roland Dreger – Bestäm x-höjden för en text. Mer information finns i Instruktioner.
 • Snap Margins to Text Frame av Ariel Walden – Ett skript som genomgående ändrar dokumentets marginaler så att de matchar den markerade textramens marginaler. Mer information finns i Instruktioner.
 • Break Text Thread av Ariel Walden – Ett InDesign-skript som gör det enkelt att bryta kopplingen mellan textramar. Mer information finns i Instruktioner.
 • InCopy Note Alert av Kris Coppieters – Ett startskript för Adobe® InDesign® och Adobe InCopy® som varnar för förekomsten av anteckningar. Mer information finns i Instruktioner.
 • Copy Paste Coordinates av Kris Coppieters – Skript för att kopiera och klistra in koordinater på sidobjekt. Mer information finns i Instruktioner.
 • Chain Grep av Gregor Fellenz – Kedjekoppla InDesign GREP-frågor och gör nya skript. Mer information finns i Instruktioner.
 • Clear Overrides av Gregor Fellenz – Rensa åsidosättningar av format från text, tabeller eller objekt i InDesign. Mer information finns i Instruktioner.
 • Invert Selection av Luis Felipe Corullón – Skript för att invertera markeringen i InDesign-dokument. Mer information finns i Instruktioner.
 • Layer Cloner av Paolo Agostinetto – Med det här skriptet kan du kopiera ett lager och dess element från ett dokument till ett annat. Mer information finns i Instruktioner
 • End Notes to End of Book Notes av Peter Kahrel – Konvertera slutkommentarer i dokument till slutkommentarer i bok. Mer information finns i Instruktioner
 • Renumbering Endnote References av Peter Kahrel – Skript skapar slutkommentarer vars referenser inte uppdateras automatiskt när du lägger till eller tar bort slutkommentarer. Mer information finns i Instruktioner
 • Size Thing to Page av Olav Kvern – Ändrar storlek på den aktuella markeringen, till exempel en bild som får samma storlek som sidan. Mer information finns i Instruktioner
 • Size Page to Thing av Olav Kvern – Ändrar storleken på sidan till den aktuella markeringens storlek, till exempel en bild. Mer information finns i Instruktioner.

Adobe har en databas med communityskript med öppen källkod på GitHub. Mer information om InDesign-databasen med communityskript finns i filen Viktigt. Denna Viktigt-fil innehåller information om hur du bidrar med ett skript och länkar till skriptförfattarna. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto