Anpassa monteringsbordet och stödlinjerna

Du kan ange vilka färger som ska användas för stödlinjerna för marginaler och spalter samt för linjerna för utfall och instruktionsområden på monteringsbordet. Om du lättare vill kunna skilja mellan normalt läge och förhandsvisningsläge kan du ändra färgen för förhandsvisningsbakgrunden.

Med InDesign kan du även ange hur nära ett objekt måste vara för att fästas mot en stödlinje, om stödlinjer ska visas framför eller bakom objekt, samt storlek på monteringsbordet.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord (Windows) eller InDesign > Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord (Mac OS).
 2. Under Färg väljer du färger från följande menyer. Om du vill ange en egen färg med färgväljaren, väljer du Anpassad.

  Marginaler

  Anger färgen på marginalerna.

  Spalter

  Anger färgen på sidans spaltlinjer.

  Utfall

  Anger färgen på utfallsområdet (som ställs in i dialogrutan Dokumentinställningar).

  Instruktionsmarginal

  Anger färgen på instruktionsområdet (som ställs in i dialogrutan Dokumentinställningar).

  Bakgrund vid förhandsvisning

  Anger färgen på monteringsbordet i förhandsvisningsläge.

 3. Om du vill ange hur nära ett objekt måste vara för att fästas mot en stödlinje eller ett stödraster, anger du ett värde i pixlar under Fästzon.
 4. Om du vill visa stödlinjerna bakom objekt, markerar du Stödlinjer bakom.
 5. Om du vill ange hur långt monteringsbordet ska sträcka sig ut från sidan eller uppslaget (eller utfalls- eller instruktionsområdet, om sådant har angetts), anger du värden för Vågräta marginaler och Lodräta marginaler.
 6. Stäng dialogrutan Inställningar genom att klicka på OK.

Obs!

Du kan ändra skärmfärgen på papperet. Kontrollera att ingen text och inga objekt är markerade och dubbelklicka på pappersfärgen på färgrutepanelen (välj Fönster > Färgrutor). Färgen Papper visas bara på skärmen och påverkar inte utskriften. Funktionen används för att simulera formgivning på färgat papper.

Ändra dokumentinställning, marginaler och kolumner

Sedan du skapat ett dokument kanske du ångrar dig om hur du vill ha inställningarna för det. Du kanske vill ha enskilda sidor i stället för uppslag eller du kanske vill ändra pappersstorlek eller marginalinställningar.

Ändra dokumentinställningar

Om du ändrar inställningarna i dialogrutan Dokumentinställningar påverkas alla sidor i dokumentet. Om du ändrar en sidas storlek eller orientering efter att du lagt till objekt på sidan, kan du använda funktionen Anpassa layout för att minska den tid som behövs för att ordna objekten. Se Om automatisk layoutanpassning.

 1. Välj Arkiv > Dokumentinställningar.

 2. Ange följande alternativ och klicka på OK. (Se Alternativ för nya dokument.)

Ändra inställningar för marginaler och spalter

Du kan ändra spalt- och marginalinställningar för sidor och uppslag. När du ändrar spalt- och marginalinställningarna på en mallsida, ändras inställningen för alla sidor som mallsidan tillämpas på. När du ändrar spalter och marginaler på vanliga sidor påverkas endast de sidor som du markerar på sidpanelen.

Obs!

Dialogrutan Marginaler och spalter påverkar inte spalter inuti textramar. Spalter i textramar förekommer bara i individuella textramar, inte på själva sidan. Du kan ställa in spalter i enskilda textramar genom att använda dialogrutan Alternativ för textramar. (Se Lägg till spalter i en textram.) Spalter i textramar kan påverkas av funktionen Anpassa layout.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra inställningarna för marginaler eller spalter för ett uppslag eller en sida öppnar du det uppslag du vill ändra. Du kan också markera ett uppslag eller en sida på sidpanelen.

  • Om du vill ändra inställningarna för marginaler eller spalter för flera sidor markerar du dem antingen på sidpanelen eller så markerar du den mallsida som ligger till grund för de sidor du vill ändra.

 2. Välj Layout > Marginaler och spalter, ange följande alternativ och klicka på OK.

  Marginaler

  Ange värden för avståndet mellan spaltlinjerna och sidans kanter. Om Motstående sidor är markerat i dialogrutan Nytt dokument eller Dokumentinställningar ändras namnen på alternativen Vänster och Höger för marginaler till Insida och Utsida, så att du kan öka den inre marginalen och ge utrymme för bindning.

  Spalter

  Ange antalet spalter.

  Välj Vågrät eller Lodrät för att ange kolumnriktning. Detta anger även textorienteringen i dokumentets baslinjestödraster.

Skapa olika breda spalter

Om du har mer än en spalt på en sida visas två spaltlinjer i mitten. Om du drar i den ena spaltlinjen flyttas båda två. Utrymmet mellan spaltlinjerna är så stort som du angett för Mellanrum. Linjerna följs åt och bibehåller det mellanrum som du har angett.

Obs!

Du kan inte skapa olika breda spalter för spalter i en textram. I stället kan du skapa kopplade textramar, sida vid sida, med olika spaltbredd.

 1. Öppna den mall eller det uppslag som du vill ändra.

 2. Om spaltlinjerna är låsta låser du upp dem genom att välja Visa > Stödraster och stödlinjer > Lås spaltlinjer.

 3. Dra en spaltlinje med hjälp av markeringsverktyget . Du kan inte dra den över en annan spaltlinje eller utanför sidan.

Skapa olika spaltbredder genom att dra en spaltlinje

Obs!

Du kan skapa spalter med olika mellanrum genom att först skapa hjälplinjer med regelbundna avstånd placerade och sedan dra individuella linjer till valfri plats. (Se Skapa stödlinjer.)

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy