Lös möjliga problem medan du migrerar foton från och videos från Apple Photos till Lightroom CC.

Det gick inte att få åtkomst till Apple Photos Library

Fel: Det gick inte att få åtkomst till Apple Photos Library

Detta problem kan uppstå när något av följande är sant:

  • Apple Photos Library är fördärvat eller skadat. Detta kan ske när Apple Photos databas är fördärvad.
  • Apple Photos Library är låst och oåtkomligt. Detta kan ske när Apple Photos databas är låst av ett visningsprogram för tjänster som arbetar på Photos Library för att uppdatera dess data.
  • Din kopia av Lightroom CC kanske inte är äkta.
  • Apple Photos Library finns på en extern hårddisk. Om andra applikationer, så som Apple Photos, försöker få åtkomst till den externa hårdisken samtidigt som Lightroom CC kan Apple Photos Library vara otillgängligt. Vänta i så fall en stund och försök sedan migrering igen.

Lösning: Säkerställ att Apple Photos Library inte är skadat eller låst och försök igen. Se Apples dokumentation Använda reparationsverktyget i Bilder-biblioteket för att läsa mer om hur du löser detta problem.

Apple Photos är upptaget

Fel: Apple Photos arbetar på HEIF-bilder och -videos för att göra dem redo för migration. När bearbetningen pågår kanske vissa resurser inte är tillgängliga för migration. Denna bearbetning kan ta flera minuter beroende på antalet och storleken på HEIF-resurserna.

Lösning: Vänta tills Apple Photos har slutfört bearbetningen så att alla resurser kan migreras.

Otillräckligt molnlagringsutrymme

Fel: otillräckligt molnlagringsutrymme. Uppgradera lagringsutrymmet. När du har uppnått den aktuella gränsen synkroniseras inte nya foton till Creative Cloud utan lagras endast lokalt.

Lösning: Detta meddelande är en varning snarare än ett fel. Du kan använda Lightroom CC utan att synkronisera allt med molnet, men vissa filer kommer inte att säkerhetskopieras eller vara tillgängliga från andra enheter. Vi rekommenderar att du går till sidan Kontohanteringsplaner på Adobe.com och tittar på uppgraderingsalternativen.

Du hittar mer användbar information här:

Fotoserie har upptäckts

Fel: Endast nyckelfoto i en fotoserie är tillgängligt för migration.

Lösning: Om du vill att andra foton i fotoserien ska migreras till Lightroom CC ska du gå till Apple Photos Library och expandera fotoserien och markera alla de bildrutor i fotoserien som du vill migrera.

Inga resurser tillgängliga för migration

Felmeddelandet anger att inga resurser från Apples Bilder-bibliotek är tillgängliga för migrering till Lightroom CC. Därmed kan inte migreringen fortsätta.

Lösning: Säkerställ att det finns resurser som inte är noll tillgängliga för migration i ditt Photos Library som har ställts in som System Photos Library.

Obs!

Följande typer av resurser är inte tillgängliga för migrering:

  • Dolda eller borttagna foton
  • Foton med original som inte har sparats lokalt
  • Foton med original som saknas

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme

Fel: Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme för att slutföra migrationen. Lightroom CC behöver tillräckligt med utrymme för att kopiera dina foton och videofilmer före överföring till molnet.

Lösning: Lightroom CC kopierar dina foton och videor till en ny plats på din lokala enhet innan de kan importeras. Med tiden kan Lightroom CC komma att avlägsna dessa stora och ursprungliga filer, i takt med att de säkerhetskopieras till molnet, och ersätta dem med mindre och smarta förhandsvisningar för att spara diskutrymme. Processen för den initiala kopian kan kräva stort utrymme.

Om du ser detta felmeddelande kan du göra så att Lightroom CC att lagra ursprungliga filer på en separat enhet. Om du vill göra det gör du så här:

  1. Notera den mängd utrymme som du behöver i felmeddelandet.

  2. I Lightroom CC ska du välja Redigera > Inställningar (Windows) eller Lightroom CC > Inställningar (Mac).

  3. Välj panel för Lokal lagring. Klicka på Byt plats för att välja en enhet med minimimängd ledigt utrymme som rekommenderas i felmeddelandet ovan.

Obs!

Under tiden Apple Photos Library migreras skapar Lightroom CC även en databas och smarta förhandsvisningar på din lokala hårddisk för att aktivera visning och redigeringen av bilderna under migrationen. Detta kan uppta rejält med extra utrymme, så mycket som 20 % av storleken på katalogen och originalfilerna. Särskilt när du migrerar stora kataloger, måste du se till att det finns så mycket ledigt utrymme på din lokala hårddisk.

Photos Library har redan migrerats

Fel: Katalogen har redan migrerats. Du har redan flyttat detta Photos Library till Lightroom CC.

Lösning: Ett Photos Library kan endast migreras till Lightroom CC en gång. Du kan däremot migrera ytterligare bibliotek.

Lightroom CC är inte uppdaterad

Fel: Uppdatera Lightroom CC och försök igen.

Lösning: Gå till datorprogrammet Creative Cloud och hämta en senare version av Lightroom CC om du ser detta felmeddelande.

Inte ansluten till någon strömkälla

Fel: Migrering är en strömkrävande process. Det rekommenderas att enheten ansluts till en strömkälla innan du fortsätter med migreringen.

Lösning: Anslut enheten till en strömkälla.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy