Hitta kända problem och begränsningar i den senaste utgåvan av Lightroom CC

Inloggning

Problem Lösning

När du startar Lightroom CC visas en dialogruta som ber dig logga in. Efter att du loggat in med ditt Adobe-ID visas (i övre högra hörnet) en rörlig blå spinnare över molnikonen, men rutnätet förblir tomt och laddar eller visar inte några foton.

(Operativsystem: Windows, macOS)

Du kan lösa problemet genom att logga ut och sedan logga in igen. 
 1. Välj Hjälp > Logga ut från menyraden.
 2. Lightroom CC kommer nu att starta om. 
 3. Logga in med ditt Adobe-ID igen när du uppmanas.  

Migrera Apple Photos Library

Problem Lösning

När du migrerar ett Apple Photos Library som har två personer med samma namn skapar Lightroom CC två Personkluster i Personvyn - ett kluster har personens namn medan det andra har namnet med ”1” som tillägg.

(Operativsystem: macOS)

Efter att migrationen har slutförts kan du döpa om Personen som du vill i Lightroom CC. Se Döp om en person.

Migrerade slowmotionfilmer spelas upp i normal hastighet snarare än i slowmotion i Lightroom CC.  

(Operativsystem: macOS)

Detta är en känd begränsning.Det finns ingen lösning tillgänglig än.

Vid migrering från Apple Photos migrerar inte HEIC bildfiler om du inte har en aktiv prenumeration.

(Operativsystem: macOS)

Innan du påbörjar migrationen, prenumerera eller förnya din prenumeration.

Imprtera foton eller videor

Problem Lösning

När du försöker importera en AVI videofil visar Lightroom CC ett importfel.

(Operativsystem: endast macOS)

Från och med utgåvan av Lightroom CC från oktober 2018 (version 2.0) kan du inte längre importera nya AVI-filer på macOS De befintliga AVI-filerna i din katalog spelas upp som väntat i Lightroom CC. På Windows finns stöd för AVI-filer fortfarande tillgängligt. För information om detta, se Stödda videoformat och tillägg.

Långsam import när foton läggs till från en inbyggd hårddisk (HDD)

(Operativsystem: Windows, macOS)

Om du ofta importerar foton från en hårddisk i ditt arbetsflöde kan du överväga att använda en Solid State Drive (SSD) för snabbare import.  

Lightroom CC upptäcker den inkopplade Apple iPhone-enheten, men skärmen Lägg till foton visar  inte några bilder att importera.

(Operativsystem: Windows, macOS)

Konfigurera din Apple iPhone-enhet så att den litar på den dator där Lightroom CC finns installerad. Så här gör du:

 1. Frånkoppla din iPhone om den är ansluten till datorn. Gå sedan till Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ integritetsskydd.
 2. Ange lösenkoden och tryck sedan på Nollställ inställningar. Detta återställer platsvarningar och integritetsskydd till de ursprungliga fabriksinställningarna.
 3. Anslut din iPhone till den dator där Lightroom CC finns installerad:
  1. (Windows) Kontrollera att du låser upp din iPhone och trycker på Tillåt om du ser ett meddelande om att ge enheten åtkomst till bilder och videor.
  2. (macOS) Kontrollera att du låser upp din iPhone och trycker på Lita på om du ser meddelandet: Vill du lita på den här datorn?

Ibland känner inte Lightroom CC igen ett SD-kort eller ett SD-kort som är anslutet via en USB-adapter.

(Operativsystem: endast macOS)

Om inte Lightroom CC känner igen ett SD-kort kontrollerar du om macOS gör det eller inte. Om macOS känner igen din enhet:

 1. Kopiera filerna från SD-kortet till den lokala hårddisken genom Finder.
 2. Lägg sedan till fotona i Lightroom CC från den lokala hårddisken.

Om du väljer Lägg till i album och Nytt när du lägger till foton skapas inte ett nytt album om du anger ett albumnamn som redan finns, även om du använder ett annat skiftläge. Lightroom CC visar inte heller ett fel- eller varningsmeddelande. Om det exempelvis finns ett album med namnet ”Alaska” kan du inte skapa ett nytt namn som heter ”alaska” på skärmen Lägg till foton.

(Operativsystem: Windows, macOS)

 • Ange ett annat albumnamn när du väljer Lägg till i album och Nytt
 • Gör enligt följande om du inte insåg att du skapade ett nytt album och klickade på knappen Lägg till foton:
  1. Öppna panelen Mina foton till vänster.
  2. Skapa albumet du vill använda för dina foton
  3. Expandera panelen Senast tillagt och välj det datum/den tid som motsvarar din senaste import.
  4. Markera alla de senaste tillagda fotona som nu visas i rutnätet och dra dem till önskat album.
När du lägger till foton visas ibland bilderna med fel orientering i rutnätet.  Fortsätt att lägga till foton. I de flesta fall visas rätt orientering efter att du har lagt till fotona. Annars kan du manuellt rotera dina foton genom menyn Beskär och rotera.

Migrera katalogen i Lightroom Classic CC

Problem Lösning

Migrationen misslyckas om du hänvisar till en enhetsplats (Inställningar för Lokal lagring > Dina ursprungliga foton lagras på en anpassad plats) som har skrivskyddad åtkomst.

(Operativsystem: Windows, macOS)

 • Innan du migrerar dina foton måste du ändra behörigheten för enheten som du för närvarande hänvisar till. Du kan också hänvisa inställningen Lokal lagring > Dina ursprungliga foton lagras på en anpassad plats i Lightroom CC till en annan enhet med läs-/skriv-behörighet.
 • Gör enligt följande om du redan har migrerat dina foton till en enhet och sedan upptäckt att den bara har skrivskyddad åtkomst:
  1. Från Lightroom Classic CC exporterar du din katalog.
  2. När den har exporterats går du till Lightroom CC och migrerar katalogen igen.

Migrationen kan misslyckas om det inte finns tillräckligt med diskutrymme.

(Operativsystem: Windows, macOS)

 • Det visas ett felmeddelande i Lightroom CC om det inte finns tillräckligt med diskutrymme för migrationen. Kontrollera i inställningarna för Lokal lagring att inställningen Dina ursprungliga foton lagras på en anpassad plats hänvisar till en plats med tillräckligt diskutrymme för de ursprungliga fullskaliga bilderna i katalogen till Lightroom Classic CC. Se också Rekommenderade steg: Förbered migrationen.
 • Om det visas ett felmeddelande om diskutrymmet även om enheten i inställningen för Lokal lagring har gott om diskutrymme kan du försöka rensa utrymme på den primära enheten. Lightroom CC kräver också utrymme på den primära enheten för förhandsvisningar och datafiler. Det utrymme som krävs varierar beroende på antalet bilder som du vill migrera.
Efter att katalogen i Lightroom Classic CC har migrerats till Lightroom CC synkroniseras inte bildfiler större än 200 mb tillbaka till Lightroom Classic CC. I Lightroom Classic CC visas sådana bildfiler i samlingen Synkroniseringsfel. Det finns ingen lösning på det här problemet. I det här fallet kan du ignorera synkroniseringsfelet för sådana filer. Efter migrationen till Lightroom CC säkerhetskopieras dina filer till molnet. Du kan visa och redigera de här fotona med Lightroom CC på valfri plattform.

Synkronisera Lightroom-foton

Problem Lösning
Tidigare ändringar av foton eller metadata som har genomförts i Lightroom CC synkroniseras inte till Lightroom Classic om bildfilen tas bort från Lightroom CC innan ändringarna har synkroniserats till molnet. Vänta tills att synkroniseringen har avslutats mellan Lightroom-klienterna innan du tar bort bilderna i Lightroom CC.Klicka på ikonen  i det övre högra hörnet av Lightroom CC för att se synkroniseringsstatusen.
Lightroom CC visar dig som inloggad, men inga bilder visas i rutnätet. Starta om Lightroom CC.

Molnikonen visar en röd cirkel med ett utropstecken (!) och det synkroniserade och säkerhetskopierade fönstret visar felmeddelandet "Några bilder är ogiltiga".

Synkroniseringen verkar ha fastnat. Synkroniseringsstatus visar inga ändringar, även om du har väntat tillräckligt lång tid för att uppdatera synkroniseringsprocessen.

(Operativsystem: Windows, macOS)

Så här löser du problemet:

 1. Välj albumet Alla foton i området Mina foton i den vänstra panelen.
 2. Växla till vyn Fyrkantigt stödraster () som visar foton som jämnstora miniatyrbilder tillsammans med flaggstatus, synkroniseringsstatus och klassificering.
 3. Klicka på filtrerings-ikonen bredvid sökraden för att få upp filtreringsalternativen.
 4. Välj från alternativen på filtreringsraden Synkroniseringsstatus > Fel Lightroom CC visar nu bara de foton som programmet försöker synkronisera.
 5. Tryck på Ctrl+A (Win) eller Kommando+A (Mac) för att markera alla foton i stödrastret och gör något av följande:
  • Ta bort markerade fotona genom att välja Redigera > Ta bort och sedan lägga till fotona i Lightroom CC igen.
  • Tillämpa en flagga eller en stjärngradering på markerade foton.

Nu bör synkroniseringsproblemet vara löst. Klicka på molnikonen () i det övre högra hörnet för att kontrollera synkroniseringsstatus.     

Arbeta med album

Problem Lösning
Det går inte att skapa två album med samma namn i två olika mappar i Lightroom CC. Detta är ett förväntat beteende. Alla albumnamn ska vara unika, även om de är i olika mappar.
Lightroom CC visar två album med samma namn som har synkroniserats via olika Lightroom Mobile-klienter.  Om du lägger till album med samma namn genom olika Lightroom-klienter (Lightroom CC för mobilen eller webben) visar Lightroom CC på din dator i det här fallet båda de synkroniserade albumen.

Spara eller flytta foton på en lokal hårddisk

Problem Lösning

Lightroom CC tappar kontroll över var foton har sparats på din hårddisk när du flyttar filer från en dator till en annan. Det kan till exempel vara när du uppgraderar din dator.

(Operativsystem: Windows, macOS)

 • Det enklaste sättet att flytta Lightroom-foton till en ny dator är att installera Lightroom CC på en ny dator, logga in med ditt Adobe ID och låta filerna synkroniseras från molnet. 
 • Om du använder någon annan metod för att flytta dina foton, till exempel genom ett program för skivavbildning, visas ett felmeddelande i Lightroom CC om att det inte går att hitta filerna. Välj alternativet Glöm den här enheten när felmeddelandet visas. Observera att felmeddelandet inte visas i Lightroom CC längre, men du måste manuellt ta bort filerna från enheten för att frigöra diskutrymmet.

I inställningarna för Lokal lagring tillåter Lightroom CC att du väljer en NTFS-formaterad enhet och informerar dig sedan att enheten är ogiltig.

(Operativsystem: endast macOS)

Välj en enhet som har formaterats som FAT-32.

Dela foton

Problem Lösning
Det går inte att dela och publicera foton till ett nytt Facebook-konto från Lightroom CC. Du kan inte längre ladda upp foton till Facebook från Lightroom CC. Se den här artikeln för mer information.

Diverse

Problem Lösning
  Från och med Lightroom CC 2.0 (utgåvor från oktober 2018) kan du inte längre importera nya AVI-filer på macOS. De befintliga AVI-filerna i din katalog spelas upp som väntat i Lightroom CC. På Windows finns stöd för AVI-filer fortfarande tillgängligt
 • När du startar Lightroom CC visar det ett meddelande ”Uppdaterar: Lightroom behöver lite underhåll.”.Förloppsindikatorn nedanför meddelandet visar inga framsteg efter flera timmar.

   
 • Ett felmeddelande om att SQLite-databasen är skadad visas i Lightroom CC. 

(Operativsystem: endast macOS)

 

Följ lösningstegen nedan:

Varning: Tänk på att alla redigeringar eller ändringar som inte har synkroniserats klart i molnet kan förloras när du fortsätter med dessa steg.  

 1. Avsluta Lightroom CC.
 2. Välj Gå > Gå till mapp i Finder-fönstret och skriv ~/pictures. Sök efter ett paket som heter Lightroom Library.lrlibrary.
 3. Högerklicka eller kontroll-klicka på detta paket och välj Visa paketets innehåll. Du hittar en mapp inuti det med en lång kryptisk sträng som består av siffror och bokstäver (till exempel: d1a4f88d2b534c7d91022136fd182532). Öppna den mappen.
 4. Ta bort alla filer som heter Hanterad katalog i den mappen.[valfritt]. Ta även bort filen Previews.db
 5. Starta Lightroom CC.

Windows-brandväggen kan visa ett varningsmeddelande om Lightroom CC Sync Utility.

(Operativsystem: Enbart Windows)

Gå till inställningarna för Windows-brandväggen och avblockera Lightroom CC Sync Utility.
När du använder kortkommandon i Lightroom CC fungerar inte tangenten Alt GR på europeiska tangentbord.  Använd Alt-tangenten (bredvid mellanslagstangenten) eller utför kommandot genom menyn istället för att använda kortkommandot.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy